Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Public ne demek?

Public ne demek? Public ne anlama gelir? Public İngilizce örnek cümle. Public eş anlamlıları.

  public (n)

  halk

  folk, ahali

  Public (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, toplum anlamında kullanılabilir.
  society (n) : toplum, dernek
  community (n) : topluluk
  population (n) : nüfus
  public (n) : halk


  Public (adj) Collocations

  protect public : halkı korumak
  serve public : halka/kamuya hizmet etmek
  general public : halk, kamu
  viewing public : herkese açık, izleyen halk
  paying public : ödeme yapan halk
  6 Örnek daha
  book-buying public : kitap satın alan halk
  broader public : daha kapsamlı halk
  wider public : daha geniş halk
  larger public : daha geniş halk
  release to the public : halka sunmak, duyurmak
  accessible to the public : halka açık
  Daha az gör

  Public (adj) Preposition Kullanımları

  in public : herkesin içinde, alenen
  public (adj)

  kamu

  umumi, halka açık, ortak, halkı ilgilendiren, halka ait

  Public (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir çok kişi tarafından yapılan anlamında kullanılabilir.
  common (adj) : yaygın, ortak
  public (adj) : kamu
  joint (adj) : ortaklaşa
  collective (adj) : ortak
  popular (adj) : popüler, halka hitap eden
  communal (adj) : ortaklaşa kullanılan, toplumsal
  cooperative (adj) : birlikte çalışmayı seven


  Public (adj) Collocations

  public acceptance : halkın kabulü
  public access : halka açık
  public acclaim : halkın onayı
  public accommodation : halka açık konaklama yeri
  public acknowledgement : kamuoyu bilgilendirmesi
  112 Örnek daha
  public administration : kamu yönetimi
  public agency : kamu idaresi
  public announcement : kamu duyurusu
  public appreciation : halkın takdiri
  public assembly : halk meclisi
  public assistance : sosyal yardım
  public association : halk derneği
  public attention : kamuoyunun, halkın dikkati
  public attitudes : halkın yaklaşımı/tutumu
  public authority : kamu yetkilisi/kuruluşu
  public awareness : toplumsal farkındalık
  public backlash : halk tepkisi
  public bar : halka açık bar
  public bathroom : umumi banyo / hamam
  public body : kamu kuruluşu
  public campaign : kamu kampanyası
  public commitment : kamu bağlılığı
  public concern : kamu endişesi
  public condemnation : halkın kınaması (ayıplaması)
  public confidence : kamu güveni
  public controversy : kamuoyu tartışması
  public debate : toplumsal tartışma
  public demand : halk talebi
  public demonstration : halka açık gösteri
  public disagreement : kamu anlaşmazlığı
  public disapproval : kamu reddi
  public disillusionment : kamu hayal kırıklığı
  public disorder : kamu bozukluğu
  public display : halka gösteri/teşhir
  public distrust : kamu güvensizliği
  public disturbance : toplumsal karışıklık
  public domain : kamu alanı/malı
  public duty : kamu görevi
  public education : halk eğitim
  public employee : kamu çalışanı
  public employer : kamu işveren
  public employment : kamu istihdam
  public execution : halka açık infaz
  public expenditure : kamu harcaması
  public facility : kamu tesisi / binası
  public fear : halk korkusu
  public figure : kamuya mal olmuş kişi
  public finance : kamu maliyesi
  public funds : devlet borcu/kaynakları
  public gathering : halk toplantısı
  public health : halk sağlığı
  public high school : devlet lisesi
  public holiday : resmi tatil
  public hospital : devlet hastanesi
  public housing : toplu konut
  public image : halk görüntüsü/imajı
  public importance : kamuoyu önemi
  public inconvenience : kamu rahatsızlığı
  public indifference : kamu ilgisizliği
  public institution : kamu kurumu
  public interest : kamu yararı
  public land : kamu arazisi
  public library : halk kütüphanesi
  public manifestation : kamu tezahürü
  public meeting : kamuya açık toplantı
  public menace : kamu tehdidi
  public mind : kamusal akıl
  public money : kamu parası
  public museum : halk müzesi
  public office : kamu hizmeti
  public official : devlet memuru
  public opinion : kamuoyu
  public opposition : halkın karşı çıkması
  public order : asayiş (kamu düzeni)
  public outcry : kamuoyu tepkisi
  public ownership : devlet/kamu mülkiyeti
  public perception : genel algılama
  public place : kamuya açık yer
  public policy : kamu düzeni
  public reaction : halkın tepkisi
  public realm : kamu alanı
  public recognition : kamusal tanıma
  public record : kamu arşivi
  public referendum : halkın referandumu
  public relations : halkla ilişkiler
  public resource : kamu kaynağı
  public revenue : kamu gelirleri
  public safety : kamu güvenliği
  public sanitation : kamu sağlığı hizmetleri
  public school : devlet okulu
  public sector : kamu sektörü
  public servant : devlet memuru
  public space : halka açık alan
  public speech : topluluk önünde konuşma
  public spending : kamu harcaması
  public sphere : kamu alanı
  public square : halk meydanı
  public support : halkın desteği
  public telecommunications : kamu telekomünikasyonu/iletişimi
  public television : devlet televizyonu
  public transit : toplu ulaşım
  public transport : toplu taşıma
  public transportation : toplu taşıma
  public trust : kamu güveni
  public utility : kamu hizmeti
  public view : halk/kamu görüşü
  public visibility : kamu görünürlüğü
  public welfare : kamu refahı/yararı
  public discourse : kamusal söylem
  public area : halka açık alan
  public bath : umumi banyo / hamam
  gain public acceptance : halk tarafından kabul görmek
  public corruption : kamu yolsuzluğu
  public information : kamu bilgilendirmesi
  public attorney : kamu avukatı
  public speaking : topluluk önünde konuşma
  chief public prosecutor : Cumhuriyet Başsavcısı
  Daha az gör

  Public ile Bağlantılı Kelimeler