Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Common ne demek?

Common ne demek? Common ne anlama gelir? Common İngilizce örnek cümle. Common eş anlamlıları.

  common (n)

  halka açık yer

  kamusal alan, umimi
  common (adj)

  yaygın

  sık görülen, olağan, bilinen, sıradan, alışılmış

  Common (adj) ingilizce örnek cümle

  Listening to music or reading are two of the most common hobbies.

  Müzik dinlemek veya kitap okumak en yaygın hobilerden ikisidir.

  Acne is very common in teenagers and young adults.

  Akne ergenlerde ve genç yetişkinlerde çok yaygındır.

  ortak

  müşterek, birlikte, paylaşılan

  Common (adj) ingilizce örnek cümle

  Does Europe have a common language?

  Avrupa'nın ortak bir dili var mı?

  Muscle soreness after exercise is a common complaint of many athletes.

  Egzersiz sonrası kas ağrısı birçok sporcunun ortak şikayetidir.

  Though they are twins, they don't have many interests in common.

  İkiz olmalarına rağmen, ortak çok ilgileri yok.

  Common (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir çok kişi tarafından yapılan anlamında kullanılabilir.
  common (adj) : yaygın, ortak
  public (adj) : kamu
  joint (adj) : ortaklaşa
  collective (adj) : ortak
  popular (adj) : popüler, halka hitap eden
  communal (adj) : ortaklaşa kullanılan, toplumsal
  cooperative (adj) : birlikte çalışmayı seven


  Common (adj) Collocations

  increasingly common : giderek yaygın olan
  rather common : oldukça/biraz sıradan/eğitimsiz
  slightly common : biraz sıradan/eğitimsiz
  extremely common : son derece yaygın
  fairly common : oldukça yaygın
  158 Örnek daha
  common abbreviation : yaygın kısaltma
  common ailment : önemsiz/sıradan rahatsızlık/hastalık
  common aim : ortak amaç
  common ancestor : ortak ata
  common ancestry : ortak soy
  common assault : yaygın saldırı
  common assent : ortak/genel kabul/görüş
  common assumption : yaygın varsayım
  common attribute : ortak özellik
  common belief : yaygın inanç
  common bird : yaygın kuş
  common bond : ortak bağ(his)
  common border : ortak sınır
  common boundary : ortak sınır
  common cause : yaygın neden
  common characteristic : ortak özellik
  common cold : soğuk algınlığı
  common complaint : yaygın şikayet
  common complication : yaygın komplikasyon
  common component : ortak bileşen
  common concern : yaygın/ortak endişe
  common consensus : genel görüş birliği/anlaşma
  common consent : ortak izin/rıza
  common core : ortak öz/temel
  common courtesy : basit/sıradan nezaket
  common criminal : sıradan suçlu
  common criticism : yaygın/ortak eleştiri
  common currency : ortak para (birimi)
  common decency : genel/insani ahlak/terbiye/edep
  common descent : ortak köken
  common dilemma : ortak/yaygın/bildik ikilem
  common disease : yaygın hastalık
  common disorder : yaygın hastalık
  common end : ortak amaç
  common enemy : ortak düşman
  common enterprise : ortak girişim/plan/proje
  common era : milattan sonra
  common error : yaygın hata
  common example : ortak/yaygın örnek
  common expectation : yaygın/genel beklenti
  common experience : ortak/yaygın deneyim
  common explanation : ortak/yaygın açıklama
  common expression : yaygın ifade/deyim
  common factor : ortak etmen
  common failing : ortak/insani zayıflık
  common fate : ortak kader
  common fault : ortak kusur
  common feature : ortak özellik
  common foe : ortak düşman
  common folk : sıradan/olağan halk
  common form : yaygın biçim/şekil
  common framework : ortak çerçeve
  common front : ortak cephe
  common frontier : ortak sınır
  common goal : ortak hedef
  common good : kamu yararı
  common grave : ortak mezar
  common ground : ortak görüş
  common herd : ortak topluluk
  common heritage : ortak miras
  common humanity : ortak insanlık
  common identity : ortak kimlik
  common illness : yaygın hastalık
  common ingredient : ortak bileşen/malzeme
  common interest : ortak ilgi/çıkar
  common kind : yaygın/sıradan tür
  common knowledge : bilinen gerçek/bilgi
  common land : ortak/umumi arazi
  common language : ortak dil
  common law : genel hukuk
  common link : ortak bağlantı
  common market : ortak pazar
  common method : ortak yöntem
  common mineral : bol/yaygın mineral
  common misconception : yaygın yanlış anlama/ kanı/fikir
  common mistake : ortak/genel hata/yanılgı
  common misunderstanding : yaygın yanlış anlama
  common morality : genel ahlak
  common mutation : yaygın mutasyon/değişim/değişiklik
  common myth : ortak/yaygın efsane
  common name : yerel/ortak isim
  common need : ortak ihtiyaç
  common notion : geleneksel/popüler/kabul görmüş fikir/kavram
  common noun : cins isim/adı
  common object : sıradan nesne
  common objection : ortak/yaygın itiraz
  common objective : ortak amaç
  common observation : yaygın fikir/söz
  common occurrence : günlük/yaygın olay
  common origin : ortak köken
  common ownership : ortak sahiplik
  common parasite : yaygın parazit
  common people : sıradan insanlar, halk
  common perception : yaygın/genel algı
  common pest : yaygın haşere/zararlı böcek
  common phenomenon : yaygın olgu/olay
  common phrase : yaygın ifade
  common pitfall : ortak/yaygın tuzak
  common politeness : yaygın/geleneksel nezaket
  common pollutant : yaygın kirletici (madde)
  common pool : ortak havuz
  common practice : yaygın/genel uygulama
  common problem : yaygın/ortak problem
  common procedure : ortak/standart yöntem
  common property : ortak mülkiyet, kamu malı
  common prostitute : ortak fahişe/ hayat kadını
  common purpose : ortak amaç
  common reaction : yaygın tepki
  common reason : yaygın sebep
  common refrain : yaygın/sıradan nakarat
  common remedy : olağan çözüm
  common room : ortak oda
  common root : sıradan/yaygın kök
  common run : yaygın yol/yöntem
  common salt : sofra / yemek tuzu
  common saying : yaygın özlü söz
  common scenario : yaygın senaryo/durum
  common sense : sağduyu
  common sentiment : ortak/genel/yaygın düşünce
  common set : genel dizin
  common side effect : ortak/yaygın yan etki
  common sight : yaygın görüntü/görünüm
  common slang : yaygın argo
  common soldier : rütbesiz asker
  common species : yaygın tür
  common standard : ortak standart
  common stereotype : yaygın klişe/basmakalıp inanış
  common stock : hisse senedi
  common surname : yaygın soyadı
  common symptom : yaygın belirti
  common tendency : yaygın/genel eğilim
  common term : ortak terim
  common terminology : ortak terminoloji
  common theme : yaygın konu
  common thief : sıradan/küçük çaplı soygun yapan hırsız
  common thread : ortak/benzer ilişki/nokta
  common tongue : ortak dil
  common trait : ortak özellik
  common truth : evrensel/temel gerçek
  common type : geleneksel/yaygın tip
  common understanding : ortak anlayış/bilgi
  common usage : yaygın kullanım
  common use : yaygın/ortak kullanım
  common value : ortak/genel değer
  common vision : ortak vizyon/görme yeteneği
  common vocabulary : ortak kelime haznesi
  common wisdom : genel kanı
  common yardstick : ortak ölçüt
  become common : sıradan olmak
  remain common : sıradan kalmak
  seem common : sıradan gibi görünmek
  sound common : sıradan/eğitimsiz gibi göstermek
  common approach : ortak yaklaşım
  common culture : ortak kültür
  common source : ortak kaynak
  relatively common : nispeten yaygın
  common school : devlet okulu
  common fallacy : yaygın yanılgı
  Daha az gör

  Common (adj) Preposition Kullanımları

  common in : ...da yaygın
  common among : ... arasında yaygın
  in common : ortak
  common to : …ya özgü