Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Completely ne demek?

Completely ne demek? Completely ne anlama gelir? Completely İngilizce örnek cümle. Completely eş anlamlıları.

  completely (adv)

  tamamen

  tamamıyla, bütünüyle, baştan sona

  Completely (adv) ingilizce örnek cümle

  My father was completely bald by the time he was forty.

  Babam kırk yaşına geldiğinde tamamen keldi.

  Completely (adv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, tamamen anlamında kullanılabilir.
  completely (adv) : tamamen
  totally (adv) : tamamen
  absolutely (adv) : kesinlikle
  fully (adv) : tamamıyla
  entirely (adv) : tamamen
  altogether (adv) : tamamen
  thoroughly (adv) : tamamen
  wholly (adv) : tamamiyle
  utterly (adv) : tamamen
  perfectly (adv) : mükemmel şekilde, tamamen
  quite (adv) : oldukça


  Completely (adv) Collocations

  completely absent : tamamen eksik
  completely absorbed : kendini tamamen ...ya vermiş, kaptırmış
  completely absurd : tamamen saçma
  completely acceptable : tamamen kabul edilebilir
  completely accidental : tamamen tesadüfi
  477 Örnek daha
  completely accurate : tamamen doğru
  completely alien : tamamen yabancı
  completely alone : tamamen yalnız
  completely amazed : tamamen şaşırmış
  completely anonymous : tamamen anonim
  completely arbitrary : tamamen keyfi
  completely artificial : tamamen yapay
  completely automatic : tamamen otomatik
  completely autonomous : tamamen özerk
  completely avoidable : tamamen önlenebilir
  completely baffled : tamamen afallamış
  completely balanced : tamamen dengeli
  completely bald : tamamen kel
  completely bare : tamamen çıplak
  completely barren : tamamen kısır
  completely believable : tamamen inandırıcı
  completely bewildered : tamamen şaşkın
  completely bewildering : tamamen şaşırtıcı
  completely black : tamamen siyah
  completely blameless : tamamen suçsuz
  completely blank : tamamen boş
  completely blind : tamamen kör
  completely bogus : tamamen sahte
  completely bonkers : tamamen bonker
  completely boring : tamamen sıkıcı
  completely broke : tamamen meteliksiz
  completely calm : tamamen sakin
  completely clean : tamamen temiz
  completely clear : tamamen temiz
  completely closed : tamamen kapalı
  completely coincidental : tamamen tesadüfi
  completely comfortable : tamamen rahat
  completely committed : tamamen taahhüt
  completely confident : tamamen kendine güvenen
  completely confidential : tamamen gizli
  completely confused : tamamen karışık
  completely conscious : tamamen bilinçli
  completely consistent : tamamen tutarlı
  completely contradictory : tamamen çelişkili
  completely contrary : tamamen ters
  completely convinced : tamamen ikna
  completely convincing : tamamen ikna edici
  completely cool : tamamen havalı
  completely correct : tamamen doğru
  completely covered : tamamen kaplanmış
  completely crazy : tamamen çılgın
  completely credible : tamamen inandırıcı
  completely cynical : tamamen sinik
  completely daft : tamamen baraj
  completely dark : tamamen karanlık
  completely deaf : tamamen sağır
  completely decayed : tamamen çürümüş
  completely defenceless : tamamen savunmasız
  completely dejected : tamamen püskürtüldü
  completely dependent : tamamen bağımlı
  completely deranged : tamamen değişmiş
  completely deserted : tamamen terkedilmiş
  completely detached : tamamen müstakil
  completely devoid : tamamen yoksun
  completely devoted : tamamen adanmış
  completely different : tamamen farklı
  completely disastrous : tamamen felaket
  completely disillusioned : tamamen hayal kırıklığına uğramış
  completely dismissive : tamamen küçümseyen
  completely disorganized : tamamen dağınık
  completely disproportionate : tamamen orantısız
  completely dissimilar : tamamen farklı
  completely distinct : tamamen farklı
  completely distraught : tamamen perişan
  completely dominant : tamamen baskın
  completely drunk : tamamen sarhoş
  completely dry : tamamen kuru
  completely effective : tamamen etkili
  completely empty : tamamen boş
  completely engrossed : tamamen dalmış
  completely erect : tamamen dik
  completely erratic : tamamen kararsız
  completely estranged : tamamen terk edilmiş
  completely even : tamamen bile
  completely evil : tamamen kötülük
  completely exempt : tamamen muaf
  completely exhausted : tamamen bitkin
  completely exposed : tamamen maruz
  completely extinct : tamamen soyu tükenmiş
  completely fair : tamamen adil
  completely faithful : tamamen sadık
  completely FALSE : tamamen FALSE
  completely familiar : tamamen tanıdık
  completely fearless : tamamen korkusuz
  completely fed up : tamamen bıkmış
  completely fictional : tamamen kurgusal
  completely fictitious : tamamen hayali
  completely fine : tamamen iyi
  completely flat : tamamen düz
  completely flexible : tamamen esnek
  completely foolish : tamamen aptal
  completely foreign : tamamen yabancı
  completely free : tamamen bağımsız
  completely fruitless : tamamen verimli
  completely frustrated : tamamen sinirli
  completely full : tamamen dolu
  completely futile : tamamen boş
  completely genuine : tamamen orijinal
  completely grey : tamamen gri
  completely groundless : tamamen asılsız
  completely happy : tamamen mutlu
  completely harmless : tamamen zararsız
  completely healthy : tamamen sağlıklı
  completely helpless : tamamen çaresiz
  completely honest : tamamen dürüst
  completely honourable : tamamen onurlu
  completely hooked : tamamen bağlı
  completely hopeless : tamamen umutsuz
  completely hysterical : tamamen histerik
  completely identical : tamamen aynı
  completely ignorant : tamamen cahil
  completely illegitimate : tamamen gayri meşru
  completely illiterate : tamamen okuma yazma bilmeyen
  completely illogical : tamamen mantıksız
  completely imaginary : tamamen hayali
  completely immaterial : tamamen önemsiz
  completely immobile : tamamen hareketsiz
  completely immoral : tamamen ahlaksız
  completely immune : tamamen bağışıklık
  completely impartial : tamamen tarafsız
  completely impassable : tamamen geçilmez
  completely impassive : tamamen ihtiyatlı
  completely impervious : tamamen geçirimsiz
  completely impossible : tamamen imkânsız
  completely impotent : tamamen iktidarsız
  completely impracticable : tamamen uygulanamaz
  completely impractical : tamamen pratik
  completely inaccessible : tamamen erişilemez
  completely inaccurate : tamamen yanlış
  completely inactive : tamamen hareketsiz
  completely inadequate : tamamen yetersiz
  completely inappropriate : tamamen uygunsuz
  completely incapable : tamamen aciz
  completely incompatible : tamamen uyumsuz
  completely incompetent : tamamen beceriksiz
  completely incomprehensible : tamamen anlaşılmaz
  completely incongruous : tamamen tutarsız
  completely incorrect : tamamen yanlış
  completely independent : tamamen bağımsız
  completely indifferent : tamamen kayıtsız
  completely ineffective : tamamen etkisiz
  completely inept : tamamen beceriksiz
  completely inert : tamamen inert
  completely inexplicable : tamamen açıklanamaz
  completely inflexible : tamamen esnek olmayan
  completely innocent : tamamen masum
  completely insane : tamamen deli
  completely insensitive : tamamen duyarsız
  completely inseparable : tamamen ayrılmaz
  completely insignificant : tamamen önemsiz
  completely insulated : tamamen yalıtılmış
  completely intact : tamamen bozulmamış
  completely invisible : tamamen görünmez
  completely irrational : tamamen irrasyonel
  completely irrelevant : tamamen alakasız
  completely irresponsible : tamamen sorumsuz
  completely isolated : tamamen yalıtılmış
  completely justifiable : tamamen haklı
  completely justified : tamamen haklı
  completely lacking : tamamen eksik
  completely lame : tamamen topal
  completely legal : tamamen yasal
  completely legitimate : tamamen meşru
  completely level : tamamen seviye
  completely lifeless : tamamen cansız
  completely limp : tamamen gevşek
  completely logical : tamamen mantıklı
  completely lost : Tamamen kayıp
  completely loyal : tamamen sadık
  completely ludicrous : tamamen gülünç
  completely mad : tamamen çılgın
  completely miserable : tamamen perişan
  completely misleading : tamamen aldatıcı
  completely missing : tamamen kayıp
  completely mistaken : tamamen yanlış
  completely motionless : tamamen hareketsiz
  completely mystified : tamamen gizemli
  completely naked : tamamen çıplak
  completely natural : tamamen doğal
  completely negative : tamamen olumsuz
  completely neutral : tamamen nötr
  completely new : tamamen yeni
  completely non-existent : tamamen yok
  completely normal : tamamen normal
  completely novel : tamamen yeni
  completely nude : tamamen çıplak
  completely objective : tamamen objektif
  completely oblivious : tamamen kafamdan
  completely obscure : tamamen belirsiz
  completely obsolete : tamamen modası geçmiş
  completely obvious : tamamen açık
  completely one-sided : tamamen tek taraflı
  completely opaque : tamamen opak
  completely open : tamamen açık
  completely opposed : tamamen karşı çıktı
  completely organic : tamamen organik
  completely original : tamamen orijinal
  completely outrageous : tamamen çirkin
  completely overcast : tamamen kapalı
  completely overgrown : tamamen büyümüş
  completely overwhelming : tamamen/oldukça ezici/karşı konulmaz
  completely painless : tamamen acısız
  completely passive : tamamen pasif
  completely perfect : tamamen mükemmel
  completely perplexed : tamamen şaşırmış
  completely plain : tamamen düz
  completely pointless : tamamen anlamsız
  completely powerless : tamamen güçsüz
  completely predictable : tamamen öngörülebilir
  completely preoccupied : tamamen meşgul
  completely puzzled : tamamen şaşkın
  completely quiet : tamamen sessiz
  completely random : tamamen rastgele
  completely rational : tamamen rasyonel
  completely ready : tamamen hazır
  completely recognizable : tamamen tanınabilir
  completely recyclable : tamamen geri dönüşümlü
  completely red : tamamen kırmızı
  completely redundant : tamamen gereksiz
  completely relaxed : tamamen rahat
  completely reliable : tamamen güvenilir
  completely reliant : tamamen bağlı
  completely relieved : tamamen rahatlamış
  completely repulsive : tamamen itici
  completely resistant : tamamen dirençli
  completely responsible : tamamen sorumlu
  completely reversible : tamamen tersinir
  completely ridiculous : tamamen saçma
  completely rigid : tamamen katı
  completely safe : tamamen güvenli
  completely sane : tamamen aklı başında
  completely satisfactory : tamamen tatmin edici
  completely satisfied : tamamen memnun
  completely satisfying : tamamen tatmin edici
  completely secluded : tamamen tenha
  completely secular : tamamen laik
  completely secure : tamamen güvenli
  completely self-contained : tamamen kendine yeten
  completely self-sufficient : tamamen kendine yeterli
  completely selfish : tamamen bencil
  completely senseless : tamamen anlamsız
  completely separable : tamamen ayrılabilir
  completely separate : tamamen ayrı
  completely serious : tamamen ciddi
  completely shattered : tamamen paramparça
  completely shocked : tamamen şok
  completely silent : tamamen sessiz
  completely sincere : tamamen samimi
  completely slack : tamamen gevşek
  completely smooth : tamamen pürüzsüz
  completely soaked : tamamen batırılmış
  completely sober : tamamen ayık
  completely solid : tamamen katı
  completely soluble : tamamen çözünür
  completely speechless : tamamen suskun
  completely stable : tamamen kararlı
  completely static : tamamen statik
  completely sterile : tamamen steril
  completely still : tamamen hareketsiz
  completely straight : tamamen düz
  completely stressed : tamamen stresli
  completely stuck : tamamen sıkışmış
  completely stunned : tamamen hayrete
  completely stupid : tamamen aptal
  completely subjective : tamamen öznel
  completely submerged : tamamen batık
  completely subordinate : tamamen itaat
  completely superfluous : tamamen gereksiz
  completely sure : tamamen emin
  completely surprised : tamamen şaşırmış
  completely terrified : tamamen korkmuş
  completely transparent : tamamen şeffaf
  completely trivial : tamamen önemsiz
  completely true : tamamen doğru
  completely truthful : tamamen doğru
  completely unable : tamamen yapamaz
  completely unacceptable : tamamen kabul edilemez
  completely unaffected : tamamen etkilenmemiş
  completely unaware : tamamen habersiz
  completely unbalanced : tamamen dengesiz
  completely unbearable : tamamen dayanılmaz
  completely unbelievable : tamamen inanılmaz
  completely unchanged : tamamen değişmemiş
  completely uncharacteristic : tamamen uncharacteristic
  completely unconcerned : tamamen ilgisiz
  completely unconscious : tamamen bilinçsiz
  completely uncontrollable : tamamen kontrol edilemez
  completely understandable : tamamen anlaşılabilir
  completely undressed : tamamen soyunmuş
  completely unexpected : tamamen beklenmedik
  completely unfamiliar : tamamen yabancı
  completely unfashionable : tamamen modaya uygun değil
  completely unfit : tamamen uygunsuz
  completely unfounded : tamamen asılsız
  completely unheard-of : tamamen duyulmamış
  completely uninhabitable : tamamen yaşanmaz
  completely uninhibited : tamamen sınırsız
  completely unintelligible : tamamen anlaşılmaz
  completely uninterested : tamamen ilgisiz
  completely unique : tamamen eşsiz
  completely unknown : tamamen bilinmeyen
  completely unmoved : tamamen taşınmamış
  completely unnecessary : tamamen gereksiz
  completely unnoticed : tamamen fark edilmeyen
  completely unprovoked : tamamen provoke edilmemiş
  completely unreal : tamamen gerçek dışı
  completely unreasonable : tamamen mantıksız
  completely unscathed : tamamen sarsılmış
  completely unscrupulous : tamamen vicdansız
  completely unsuitable : tamamen uygunsuz
  completely unsure : tamamen emin
  completely unthinkable : tamamen düşünülemez
  completely unused to : tamamen kullanılmamış
  completely unwarranted : tamamen yersiz
  completely up to date : tamamen güncel
  completely upright : tamamen dik
  completely useless : tamamen işe yaramaz
  completely valid : tam olarak/tamamen geçerli
  completely valueless : tamamen değerlik
  completely visible : tamamen görünür
  completely voluntary : tamamen gönüllü
  completely vulnerable : tamamen savunmasız
  completely worthless : tamamen değersiz
  completely wrong : tamamen yanlış
  abandon completely : tamamen terk etmek
  abolish completely : tamamen son vermek
  absorb completely : tamamen ememk
  agree completely : tamamen aynı fikirde olmak
  alter completely : tamamen değiştirmek
  assimilate completely : tamamen sindirmek
  ban completely : tamamen yasaklamak
  believe completely : tamamen inanmak
  blind completely : tamamen kör etmek
  block completely : tamamen engellemek
  break completely : tamamen kırmak
  burn completely : tamamen yakmak
  bury completely : tamamen gömmek
  cease completely : tamamen durmak
  change completely : tamamen değiştirmek
  clear completely : tamamen temizlek
  coat completely : tamamen kaplamak
  collapse completely : tamamen çökmek
  conceal completely : tamamen gizlemek
  confuse completely : tamamen karıştırmak
  contradict completely : tamamen çelişmek
  cool completely : tamamen soğumak
  cover completely : tamamen kaplamak
  crack completely : tamamen çatlamak
  cure completely : tamamen tedavi etmek
  cut completely : tamamen kesmek
  defeat completely : tamamen yenmek
  delete completely : tamamen silmek
  deny completely : tamamen reddetmek
  deplete completely : tamamen tüketmek
  destroy completely : tamamen yok etmek
  disagree completely : tamamen aynı fikirde olmamak
  disappear completely : tamamen yok olmak
  discard completely : tamamen atmak
  disintegrate completely : tamamen parçalara ayırmak
  dismiss completely : tamamen reddetmek
  disrupt completely : tamamen bozmak
  dissolve completely : tamamen çözünmek
  distort completely : tamamen bozmak
  dominate completely : tamamen hakim olmak
  drain completely : tamamen boşaltmak
  dry completely : tamamen kurumak
  eliminate completely : tamamen ortadan kaldırmak
  embrace completely : tamamen kucaklamak
  empty completely : tamamen boşaltmak
  enclose completely : tamamen kapatmak
  eradicate completely : tamamen ortadan kaldırmak
  erase completely : tamamen silmek
  erode completely : tamamen aşındırmak
  evade completely : tamamen kaçmak
  excavate completely : tamamen kazmak
  exclude completely : tamamen hariç tutmak
  exhaust completely : tamamen tüketmek
  expose completely : tamamen ortaya çıkarmak
  fail completely : tamamen başarısız olmak
  fill completely : tamamen doldurmak
  focus completely : tamamen odaklanmak
  forget completely : tamamen unutmak
  freeze completely : tamamen dondurmak
  fulfil completely : tamamen yerine getirmek
  heal completely : tamamen iyileşmek
  hide completely : tamamen saklamak
  humiliate completely : tamamen aşağılamak
  identify completely : tamamen tanımlamak
  ignore completely : tamamen görmezden gelmek
  immerse completely : tamamen batırmak
  inhibit completely : tamamen engellemek
  integrate completely : tamamen entegre etmek
  lack completely : tamamen yoksun olmak
  lie completely : tamamen yalan söylemek
  lift completely : tamamen kaldırmak
  mask completely : tamamen gizlemek
  master completely : tamamen ustalaşmak
  misinterpret completely : tamamen yanlış yorumlamak
  misjudge completely : tamamen yanlış değerlendirmek
  mislead completely : tamamen yanıltmak
  mismanage completely : tamamen kötüye kullanmak
  misread completely : tamamen yanlış okumak
  misrepresent completely : tamamen yanlış beyan etmek
  miss completely : tamamen kaçırmak
  misunderstand completely : tamamen yanlış anlamak
  neglect completely : tamamen ihmal etmek
  obliterate completely : tamamen yok etmek
  obscure completely : tamamen engellemek
  obstruct completely : tamamen engellemek
  offset completely : tamamen dengelemek
  omit completely : tamamen atlamak
  overcome completely : tamamen üstesinden gelmek
  overhaul completely : tamamen gözden geçirmek
  overlook completely : tamamen gözden kaçırmak
  overturn completely : tamamen devrilmek
  overwhelm completely : tamamen kapılmak/basmak
  paralyse completely : tamamen felç etmek
  penetrate completely : tamamen nüfuz etmek
  prevent completely : tamamen önlemek
  protect completely : tamamen korumak
  rebuild completely : tamamen yeniden inşa etmek
  reconstruct completely : tamamen yeniden inşa etmek
  recover completely : tamamen iyileşmek
  regain completely : tamamen geri kazanmak
  reject completely : tamamen reddet
  relax completely : tamamen rahatla
  relieve completely : tamamen rahatlatmak
  rely completely : tamamen güvenmek
  remove completely : tamamen ortadan kaldırmak
  renew completely : tamamen yenilemek
  renovate completely : tamamen yenilemek
  reorganize completely : tamamen yeniden düzenlemek
  repair completely : tamamen tamir etmek
  replace completely : tamamen değiştirmek
  resolve completely : tamamen çözmek
  restore completely : tamamen geri yüklemek
  rethink completely : tamamen yeniden düşünmek
  reverse completely : tamamen tersine çevirmek
  revise completely : tamamen gözden geçirmek
  rewrite completely : tamamen yeniden yazmak
  ruin completely : tamamen harap etmek
  rule completely : tamamen yönetmek
  seal completely : tamamen mühürlemek
  separate completely : tamamen ayırmak
  shade completely : tamamen gölgelemek
  shatter completely : tamamen paramparçalamak
  silence completely : tamamen susturmak
  soak completely : tamamen ıslanmak
  solve completely : tamamen çözmek
  spoil completely : tamamen yağmalamak
  stop completely : tamamen durdurmak
  strip completely : tamamen uzaklaştırmak/soymak/kaldırmak
  subordinate completely : tamamen bağımlı hale getirmek
  succeed completely : tamamen başarılı olmak
  suppress completely : tamamen bastırmak
  surrender completely : tamamen teslim olmak
  surround completely : tamamen çevrelemek
  sympathize completely : tamamen sempati duymak
  thaw completely : tamamen çözünmek
  transform completely : tamamen değiştirmek
  trust completely : tamamen güvenmek
  underestimate completely : tamamen küçümsemek
  undermine completely : tamamen zayıflatmak
  understand completely : tamamen anlamak
  vanish completely : tamamen yok olmak
  wipe completely : tamamen silmek
  withdraw completely : tamamen geri çekmek
  wreck completely : tamamen batmak
  melt completely : tamamen erimek
  almost completely : neredeyse tamamen
  completely baffling : tamamen kafa karıştırıcı
  nearly completely : neredeyse tamamen
  Daha az gör