Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Totally ne demek?

Totally ne demek? Totally ne anlama gelir? Totally İngilizce örnek cümle. Totally eş anlamlıları.

  totally (adv)

  tamamen

  Totally (adv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, tamamen anlamında kullanılabilir.
  completely (adv) : tamamen
  totally (adv) : tamamen
  absolutely (adv) : kesinlikle
  fully (adv) : tamamıyla
  entirely (adv) : tamamen
  altogether (adv) : tamamen
  thoroughly (adv) : tamamen
  wholly (adv) : tamamıyla
  utterly (adv) : tamamen
  perfectly (adv) : mükemmel şekilde, tamamen
  quite (adv) : oldukça


  Totally (adv) Collocations

  totally abhorrent : tamamen iğrenç
  totally absent : tamamen eksik
  totally absorbed : kendini tamamen ...ya vermiş, kaptırmış
  totally absurd : tamamen saçma
  totally acceptable : tamamen kabul edilebilir
  107 Örnek daha
  totally accurate : tamamen doğru
  totally addicted : tamamen bağımlı
  totally alien : tamamen yabancı
  totally amazed : tamamen şaşkın
  totally arbitrary : tamamen gelişigüzel
  totally artificial : tamamen yapay
  totally awesome : tamamen dehşet verici
  totally baffled : tamamen afallamış
  totally bald : tamamen kel
  totally bewildered : tamamen şaşkın
  totally bewildering : tamamen şaşırtıcı
  totally blank : tamamen anlamsız
  totally brilliant : tamamen parlak
  totally committed : kendini tamamen adamış
  totally compatible : tamamen uyumlu
  totally comprehensive : tamamen kapsamlı
  totally confident : tamamen emin
  totally confidential : tamamen gizli
  totally convinced : tamamen ikna olmuş
  totally covered : tamamen kaplanmış
  totally dependent : tamamen bağımlı
  totally deprived : tamamen yoksun
  totally different : tamamen farklı
  totally distinct : tamamen farklı
  totally dominant : tamamen baskın
  totally empty : tamamen boş
  totally exposed : tamamen maruz kalmış
  totally extinct : tamamen soyu tükenmiş
  totally fearless : tamamen korkusuz
  totally foreign : tamamen yabancı
  totally free : tamamen özgür|ücretsiz|boş
  totally futile : tamamen boş
  totally groundless : tamamen asılsız
  totally harmless : tamamen zararsız
  totally helpless : tamamen çaresiz
  totally ignorant : tamamen cahil
  totally illegal : tamamen yasa dışı
  totally illogical : tamamen mantıksız
  totally impossible : tamamen imkânsız
  totally inaccessible : tamamen erişilemez
  totally inaccurate : tamamen yanlış
  totally inactive : tamamen hareketsiz
  totally inadequate : tamamen yetersiz
  totally inappropriate : tamamen uygunsuz
  totally incapable : tamamen aciz
  totally incompatible : tamamen uyumsuz
  totally incompetent : tamamen beceriksiz
  totally incomprehensible : tamamen anlaşılmaz
  totally incorrect : tamamen yanlış
  totally ineffective : tamamen etkisiz
  totally inexperienced : tamamen deneyimsiz
  totally inexplicable : tamamen açıklanması zor
  totally invisible : tamamen görünmez
  totally irrational : tamamen mantıksız
  totally irrelevant : tamamen alakasız
  totally loyal : tamamen sadık
  totally meaningless : tamamen anlamsız
  totally misleading : tümüyle yanıltıcı
  totally novel : tamamen yeni
  totally opposed : tamamen karşı çıkan
  totally outrageous : tamamen çirkin
  totally powerless : tamamen güçsüz
  totally professional : tamamen profesyonel
  totally random : tamamen rastgele
  totally reasonable : tamamen makul
  totally reliable : tamamen güvenilir
  totally relieved : tamamen rahatlamış
  totally remote : tamamen uzak
  totally responsible : tamamen sorumlu
  totally satisfactory : tamamen tatmin edici
  totally satisfied : tamamen memnun
  totally selfish : tamamen bencil
  totally separate : tamamen ayrı
  totally straight : tamamen düz
  totally transparent : tamamen şeffaf
  totally true : tamamen doğru
  totally unacceptable : tamamen kabul edilemez
  totally unbelievable : tamamen inanılmaz
  totally unconcerned : tamamen ilgisiz
  totally undesirable : tamamen istenmeyen
  totally unforgettable : tamamen unutulmaz
  totally unique : tamamen eşsiz
  totally united : tamamen birleşmiş
  totally unknown : tamamen bilinmeyen
  totally unnecessary : tamamen gereksiz
  totally unreasonable : tamamen mantıksız
  totally unsuitable : tamamen uygunsuz
  abandon totally : tamamen terk etmek
  abolish totally : tamamen son vermek
  absorb totally : tamamen emmek
  backfire totally : tamamen geri tepmek
  deserve totally : tamamen hak etmek
  destroy totally : tamamen yok etmek
  disappear totally : tamamen yok olmak
  disrupt totally : tamamen bozmak
  dominate totally : tamamen hakim olmak
  eliminate totally : tamamen ortadan kaldırmak
  eradicate totally : tamamen ortadan kaldırmak
  focus totally : tamamen odaklan
  forget totally : tamamen unutmak
  mislead totally : tamamen yanlış yönlendirmek
  oppose totally : tamamen karşı çıkmak
  overwhelm totally : tamamen bunalmak
  replace totally : tamamen değiştirmek
  surround totally : tamamen çevrelemek
  trust totally : tamamen güvenmek
  underestimate totally : tamamen küçümsemek
  Daha az gör