Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Wholly ne demek?

Wholly ne demek? Wholly ne anlama gelir? Wholly İngilizce örnek cümle. Wholly eş anlamlıları.

  wholly (adv)

  tamamıyla

  büsbütün, hepten

  Wholly (adv) ingilizce örnek cümle

  The monk is wholly devoted to his faith.

  Keşiş tamamen kendi inancına adanmıştır.

  Wholly (adv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, tamamen anlamında kullanılabilir.
  completely (adv) : tamamen
  totally (adv) : tamamen
  absolutely (adv) : kesinlikle
  fully (adv) : tamamıyla
  entirely (adv) : tamamen
  altogether (adv) : tamamen
  thoroughly (adv) : tamamen
  wholly (adv) : tamamıyla
  utterly (adv) : tamamen
  perfectly (adv) : mükemmel şekilde, tamamen
  quite (adv) : oldukça


  Wholly (adv) Collocations

  wholly absent : tamamen eksik
  wholly accurate : tamamen doğru
  wholly adequate : tamamen yeterli
  wholly admirable : tamamen hayranlık uyandıran
  wholly arbitrary : tamamen keyfi
  78 Örnek daha
  wholly avoidable : tamamen önlenebilir
  wholly beneficial : tamamen yararlı
  wholly committed : tamamen taahhüt
  wholly compatible : tamamen uyumlu
  be composed wholly of : tamamen ...dan oluşmak
  wholly consistent : tamamen tutarlı
  wholly convincing : tamamen ikna edici
  wholly dependent : tamamen bağımlı
  wholly detached : tamamen müstakil
  wholly disproportionate : tamamen orantısız
  wholly dissimilar : tamamen farklı
  wholly distinct : tamamen farklı
  wholly evil : tamamen kötülük
  wholly exceptional : tamamen istisnai
  wholly exempt : tamamen muaf
  wholly explicable : tamamen açıklanabilir
  wholly fictional : tamamen kurgusal
  wholly fictitious : tamamen hayali
  wholly ignorant : tamamen cahil
  wholly imaginary : tamamen hayali
  wholly immaterial : tamamen maddi olmayan
  wholly immune : tamamen bağışıklık
  wholly implausible : tamamen mantıksız
  wholly impracticable : tamamen uygulanamaz
  wholly impractical : tamamen pratik olmayan
  wholly inaccurate : tamamen yanlış
  wholly inadequate : tamamen yetersiz
  wholly inappropriate : tamamen uygunsuz
  wholly incompatible : tamamen uyumsuz
  wholly inconsistent : tamamen tutarsız
  wholly independent : tamamen bağımsız
  wholly innocent : tamamen masum
  wholly insufficient : tamamen yetersiz
  wholly irrational : tamamen irrasyonel
  wholly irrelevant : tamamen alakasız
  wholly irresponsible : tamamen sorumsuz
  wholly lacking : tamamen eksik
  wholly misleading : tümüyle yanıltıcı
  wholly misplaced : tamamen yanlış yerleştirilmiş
  wholly negative : tamamen olumsuz
  wholly new : tamamen yeni
  wholly objective : tamamen amaç
  wholly one-sided : tamamen tek taraflı
  wholly opposed : tamamen zıt
  wholly positive : tamamen olumlu
  wholly predictable : tamamen öngörülebilir
  wholly reliable : tamamen güvenilir
  wholly reliant : tamamen güvenen
  wholly responsible : tamamen sorumlu
  wholly satisfactory : tamamen tatmin edici
  wholly satisfied : tamamen memnun
  wholly satisfying : tamamen tatmin edici
  wholly self-sufficient : tamamen kendi kendine yeten
  wholly separate : tamamen ayrı
  wholly subjective : tamamen öznel
  wholly subordinate : tamamen itaat
  wholly successful : tamamen başarılı
  wholly superfluous : tamamen gereksiz
  wholly supportive : tamamen destekleyici
  wholly unable : tamamen yapamaz
  wholly unacceptable : tamamen kabul edilemez
  wholly unaffected : tamamen etkilenmemiş
  wholly unaware : tamamen habersiz
  wholly unbalanced : tümüyle dengesiz
  wholly unconscious : tamamen bilinçsiz
  wholly understandable : tamamen anlaşılabilir
  wholly unexpected : tamamen beklenmedik
  wholly unfair : tamamen adaletsiz
  wholly unfounded : tamamen asılsız
  wholly unnecessary : tamamen gereksiz
  wholly unreasonable : tamamen mantıksız
  wholly unsuitable : tamamen uygun olmayan
  wholly unwarranted : tamamen yersiz
  wholly useless : tamamen işe yaramaz
  exclude wholly : tamamen hariç tutmak
  finance wholly : tamamen finanse etmek
  fund wholly : tamamen fonlamak
  subordinate wholly : tümüyle astive
  Daha az gör