Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Fully ne demek?

Fully ne demek? Fully ne anlama gelir? Fully İngilizce örnek cümle. Fully eş anlamlıları.

  fully (adv)

  tamamıyla

  tamamen, tamı tamına

  Fully (adv) ingilizce örnek cümle

  The formation of tropical cyclones is the topic of ongoing research and is still not fully understood.

  Tropikal siklonların oluşumu devam eden araştırmaların konusudur ve hala tam olarak anlaşılamamıştır.

  Fully (adv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, tamamen anlamında kullanılabilir.
  completely (adv) : tamamen
  totally (adv) : tamamen
  absolutely (adv) : kesinlikle
  fully (adv) : tamamıyla
  entirely (adv) : tamamen
  altogether (adv) : tamamen
  thoroughly (adv) : tamamen
  wholly (adv) : tamamıyla
  utterly (adv) : tamamen
  perfectly (adv) : mükemmel şekilde, tamamen
  quite (adv) : oldukça


  Fully (adv) Collocations

  fully able : tamamen ...yapabilir durumda
  fully absorbed : kendini tamamen ...ya vermiş, kaptırmış
  fully acceptable : tamamen kabul edilebilir
  fully accessible : tamamen erişilebilir
  fully accountable : tamamen sorumlu
  86 Örnek daha
  fully acquainted : tamamen bilinen, tanışık
  fully adjustable : tamamen ayarlanabilir
  fully alive : tamamen canlı
  fully armed : iyi silahlanmış
  fully autonomous : tamamen özerk, otonom
  fully awake : tamamen uyanık
  fully aware : tamamen farkında
  fully bilingual : tamamen iki dilli
  fully capable : tamamen yetenekli
  fully compatible : tamamen uyumlu
  fully competent : tamamen yetenekli
  fully comprehensible : tamamen anlaşılabilir
  fully comprehensive : tamamen kapsamlı
  fully confident : tam emin
  fully convinced : tamamen ikna olmuş
  fully covered : tamamen kaplanmış
  fully developed : tamamen gelişmiş
  fully dominant : tamamen baskın
  fully explicit : tamamen açık
  fully exposed : tamamen açıkta (kalmış)
  fully familiar : tamamen aşina
  fully independent : tamamen bağımsız
  fully informed : tamamen bilgilendirilmiş
  fully intact : tamamen bozulmamış
  fully interactive : tamamen etkileşimli
  fully liable : tamamen sorumlu
  fully operational : tamamen kullanıma hazır
  fully rational : tamamen mantıklı
  fully recyclable : tamamen geri dönüşümlü
  fully satisfactory : tamamen tatmin edici
  fully satisfied : tamamen memnun
  fully transparent : tamamen şeffaf
  fully united : tamamen birleşmiş
  fully visible : tamamen görünür
  absorb fully : tamamen emmek
  accept fully : tamamen kabul et
  account fully : tam olarak açıklamak
  acknowledge fully : tam olarak kabul etmek
  approve fully : tamamen onaylamak
  assess fully : tamamen değerlendirmek
  back fully : tamamen desteklemek
  complete fully : tam olarak bitirmek
  comply fully : tamamen uymak
  comprehend fully : tam olarak kavramak
  convey fully : tamamen iletmek
  define fully : tamamen tanımlamak
  deserve fully : tamamen hak etmek
  disappear fully : tamamen yok olmak
  disclose fully : tamamen ortaya çıkarmak
  discuss fully : tamamıyla tartışmak
  enforce fully : tamamen güçlendirmek
  establish fully : tam olarak belirlemek
  evaluate fully : tamamen değerlendir
  excavate fully : tamamen kazmak
  experience fully : tamamen deneyimlemek
  explain fully : tamamen açıklamak
  exploit fully : tamamıyla sömürmek
  explore fully : tamamen araştırmak, keşfetmek
  expose fully : tamamen ortaya çıkarmak
  express fully : tam olarak ifade etmek
  focus fully : tamamen odaklan
  heal fully : tamamen iyileşmek
  identify fully : tamamen tanımlamak
  illuminate fully : tamamen aydınlatmak
  illustrate fully : tam olarak göstermek
  imagine fully : tamamen hayal etmek
  incorporate fully : tamamen birleştirmek
  intend fully : tamamen niyet etmek
  investigate fully : tamamen araştırmak
  participate fully : tam olarak katılmak
  prepare fully : tamamen hazırlamak
  realize fully : tamamen gerçekleştirmek
  recover fully : tamamen iyileşmek
  regain fully : tamamen geri kazanmak
  replace fully : tamamen değiştirmek
  specify fully : tam olarak belirtmek
  stretch fully : tamamen germek
  study fully : tamamen çalışmak
  succeed fully : tamamen başarılı olmak
  support fully : tamamen desteklemek
  test fully : tam olarak test etmek
  trust fully : tamamen güvenmek
  understand fully : tam olarak anlamak
  fully integrated : tamamen bütünleşmiş
  fully realized : gerçeği tamamen anlamış/aydınlanmış
  accelerate fully : tam gaz hızlanmak
  Daha az gör