Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Concerning ne demek?

Concerning ne demek? Concerning ne anlama gelir? Concerning İngilizce örnek cümle. Concerning eş anlamlıları.

  concern (v)

  endişelendirmek

  kaygılandırmak

  ilgilendirmek

  alakadar etmek, ilgili olmak

  Concerning (v) ingilizce örnek cümle

  This problem concerns all the people living there.

  Bu problem orada yaşayan bütün insanları ilgilendiriyor.

  Concerning (adj) Collocations

  complaint may concern : şikayet ilgili olabilir
  dispute may concern : tartışma ilgili olabilir
  document may concern : belge ilgili olabilir
  hypothesis may concern : hipotez ilgili olabilir
  proposition may concern : öneri ilgili olabilir
  6 Örnek daha
  report may concern : rapor ilgili olabilir
  story may concern : hikaye ilgili olabilir
  study may concern : çalışma ilgili olabilir
  tale may concern : masal ilgili olabilir
  concern mainly : esas olarak endişelenmek
  concern slightly : biraz endişelenmek
  Daha az gör

  Concerning (adj) Preposition Kullanımları

  concern in : ...da endişe
  concerning (prep)

  … ile ilgili

  ... hakkında, ...ya dair, ... hususunda

  Concerning (prep) ingilizce örnek cümle

  I have received a letter concerning our proposal.

  Teklifimiz ile ilgili bir mektup aldım.

  Albert Einstein is famous for his work concerning the theory of relativity.

  Albert Einstein, görelilik teorisi ile ilgili çalışmaları ile ünlüdür.

  This book deals with questions concerning the French Revolution.

  Bu kitap Fransız Devrimi ile ilgili soruları ele alıyor.

  Concerning (prep) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, ...hakkında, ...ile ilgili anlamında kullanılabilir.
  about (prep, adv) : ...hakkında, yaklaşık, oraya buraya
  on (prep) : ...de, ...da, ...(gün)de, ... hakkında, ...e, ...a, ...den sonra
  regarding (prep) : … ile ilgili
  as regards (pp) : … ile ilgili
  with regard to (pp) : … ile ilgili
  as to (pp) : … ile ilgili
  with respect to (pp) : … ile ilgili
  with relation to (pp) : … ile ilgili
  with reference to (pp) : … ile ilgili
  concerning (prep) : … ile ilgili
  pertaining to (pp) : … ile ilgili
  in respect of (pp) : … ile ilgili
  in connection with (pp) : … ile ilgili
  in association with (pp) : … ile ilgili


  concerning (adj)

  endişe verici

  tedirgin edici, tasalandıran

  Concerning (adj) ingilizce örnek cümle

  The increase in air pollution in urban areas is very concerning.

  Kentsel alanlarda hava kirliliğindeki artış çok endişe vericidir.