Yükleniyor...
remzihoca online dersler

About ne demek?

About ne demek? About ne anlama gelir? About İngilizce örnek cümle. About eş anlamlıları.

  about (prep, adv)

  ...hakkında

  ...ile ilgili, ...ya dair, ...konusunda, hususunda

  About (prep, adv) ingilizce örnek cümle

  He published a book about the origin of the universe.

  Evrenin kökeni hakkında bir kitap yayınladı.

  This article is about the tournaments of the Middle Ages.

  Bu makale, Orta Çağ'ın turnuvaları hakkındadır.

  yaklaşık

  hemen hemen, civarında, aşağı yukarı

  About (prep, adv) ingilizce örnek cümle

  A mile is equal to about 1600 meters.

  Bir mil yaklaşık 1600 metreye eşittir.

  On average, burglaries rise about 10% between June and August.

  Ortalama olarak, hırsızlıklar Haziran ve Ağustos ayları arasında yaklaşık %10 artmaktadır.

  Our atmosphere contains about 21% oxygen.

  Atmosferimiz yaklaşık %21 oksijen içerir.

  About one in every 33 babies is born with a birth defect.

  Yaklaşık her 33 bebekten biri doğuştan kusurlu doğuyor.

  Land covers about 30 percent of the surface of the earth.

  Kara, dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 30'unu kaplar.

  I was diagnosed with asthma when I was about 9 years old.

  Yaklaşık 9 yaşındayken astım teşhisi kondu.

  Only about 20 percent of job applicants are invited back.

  İş başvurusunda bulunanların sadece yüzde 20'si geri çağrılır.

  oraya buraya

  her tarafında, her yerinde, orada burada

  About (prep, adv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, ...hakkında, ...ile ilgili anlamında kullanılabilir.
  about (prep, adv) : ...hakkında, yaklaşık, oraya buraya
  on (prep) : ...de, ...da, ...(gün)de, ... hakkında, ...e, ...a, ...den sonra
  regarding (prep) : … ile ilgili
  as regards (pp) : … ile ilgili
  with regard to (pp) : … ile ilgili
  as to (pp) : … ile ilgili
  with respect to (pp) : … ile ilgili
  with relation to (pp) : … ile ilgili
  with reference to (pp) : … ile ilgili
  concerning (prep) : … ile ilgili
  pertaining to (pp) : … ile ilgili
  in respect of (pp) : … ile ilgili
  in connection with (pp) : … ile ilgili
  in association with (pp) : … ile ilgili

  Bu kelimeler, yaklaşık olarak anlamında kullanılabilir.
  about (prep, adv) : ...hakkında, yaklaşık, oraya buraya
  approximately (adv) : yaklaşık olarak
  around (prep, adv) : ...nın etrafında, yaklaşık, var
  nearly (adv) : neredeyse
  roughly (adv) : kabaca, zorla
  more or less (phr) : aşağı yukarı
  in the region of (phr) : yaklaşık
  or so (adv) : yaklaşık
  some (adv) : yaklaşık
  circa (prep) : yaklaşık olarak (yıl hesaplamalarında)


  About (prep, adv) Preposition Kullanımları

  read up about : ...hakkında okuyup bilgilenmek
  silent about : ... konuda sessiz
  delicate about : ... hakkında hassas

  About ile Bağlantılı Kelimeler