Yükleniyor...
About [Preposition, adverb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

About (Prep, adv) ne demek?

About (Prep, adv) ne demek? About ne anlama gelir? About İngilizce örnek cümle. About eş anlamlıları.

  about (prep, adv)

  ...hakkında

  ...ile ilgili, ...ya dair, ...konusunda, hususunda

  yaklaşık

  hemen hemen, civarında, aşağı yukarı

  About (prep, adv) ingilizce örnek cümle

  Aluminium reflects about 92 percent of visible light.

  Alüminyum görünür ışığın yaklaşık yüzde 92'sini yansıtır.

  A mile is equal to about 1600 meters.

  Bir mil yaklaşık 1600 metreye eşittir.

  oraya buraya

  her tarafında, her yerinde, orada burada

  About (prep, adv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, ...hakkında, ...ile ilgili anlamında kullanılabilir.
  about (prep, adv) : ...hakkında, yaklaşık, oraya buraya
  on (prep) : ...de, ...da, ...(gün)de, ... hakkında, ...e, ...a, ...den sonra
  regarding (prep) : … ile ilgili
  as regards (pp) : … ile ilgili
  with regard to (pp) : … ile ilgili
  as to (pp) : … ile ilgili
  with respect to (pp) : … ile ilgili
  with relation to (pp) : … ile ilgili
  with reference to (pp) : … ile ilgili
  concerning (prep) : … ile ilgili
  pertaining to (pp) : … ile ilgili
  in respect of (pp) : … ile ilgili
  in connection with (pp) : … ile ilgili
  in association with (pp) : … ile ilgili

  Bu kelimeler, yaklaşık olarak anlamında kullanılabilir.
  about (prep, adv) : ...hakkında, yaklaşık, oraya buraya
  approximately (adv) : yaklaşık olarak
  around (prep, adv) : ...nın etrafında, yaklaşık, var
  nearly (adv) : neredeyse
  roughly (adv) : kabaca, zorla
  more or less (phr) : aşağı yukarı
  in the region of (phr) : yaklaşık
  or so (adv) : yaklaşık
  some (adv) : yaklaşık
  circa (prep) : yaklaşık olarak (yıl hesaplamalarında)


  About (prep, adv) Preposition Kullanımları

  silent about : ... hakkında sessiz
  read up about : ...hakkında okuyup bilgilenmek

  About ile Bağlantılı Kelimeler