Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Roughly ne demek?

Roughly ne demek? Roughly ne anlama gelir? Roughly İngilizce örnek cümle. Roughly eş anlamlıları.

  roughly (adv)

  kabaca

  yaklaşık, yaklaşık olarak

  Roughly (adv) ingilizce örnek cümle

  Asia is roughly four times the size of Europe.

  Asya, kabaca Avrupa'nın dört katıdır.

  zorla

  şiddetle, hoyratça, haşince

  Roughly (adv) ingilizce örnek cümle

  The guards roughly beat the prisoners that had been caught escaping.

  Gardiyanlar kaçarken yakalanan mahkumları öldüresiye dövdü.

  Roughly (adv) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, yaklaşık olarak anlamında kullanılabilir.
  about (prep, adv) : ...hakkında, yaklaşık, oraya buraya
  approximately (adv) : yaklaşık olarak
  around (prep, adv) : ...nın etrafında, yaklaşık, var
  nearly (adv) : neredeyse
  roughly (adv) : kabaca, zorla
  more or less (phr) : aşağı yukarı
  in the region of (phr) : yaklaşık
  or so (adv) : yaklaşık
  some (adv) : yaklaşık
  circa (prep) : yaklaşık olarak (yıl hesaplamalarında)


  Roughly (adv) Collocations

  roughly analogous : kabaca benzer
  roughly carved : kabaca oyulmuş
  roughly chronological : kabaca kronolojik
  roughly circular : kabaca yuvarlak
  roughly comparable : kabaca karşılaştırılabilir
  34 Örnek daha
  roughly constant : kabaca sabit
  roughly contemporary : kabaca çağdaş
  roughly equal : yaklaşık/kabaca eşit
  roughly equivalent : neredeyse/kabaca eşdeğer
  roughly fifty-fifty : yaklaşık elli elli
  roughly oval : kabaca oval
  roughly parallel : kabaca paralel
  roughly proportional : kabaca orantılı
  roughly same : hemen hemen aynı
  roughly similar : kabaca benzer
  roughly square : kabaca kare
  roughly stable : kabaca kararlı
  roughly symmetrical : kabaca simetrik
  roughly synonymous : kabaca eşanlamlı
  align roughly : kabaca hizalamak
  chop roughly : kabaca doğramak
  coincide roughly : kabaca denk düşmek
  correspond roughly : kabaca karşılık gelmek
  demand roughly : kabaca talep etmek
  divide roughly : kabaca bölmek
  double roughly : kabaca iki katı
  draw roughly : kabaca çizmek
  equate roughly : kabaca eşitlemek
  estimate roughly : kabaca tahmin etmek
  halve roughly : kabaca yarmak
  handle roughly : kabaca işlemek
  outline roughly : kabaca taslağını çizmek
  push roughly : kabaca itmek
  shake roughly : kabaca sallamak
  shoulder roughly : kabaca omzuyla itmek
  shove roughly : kabaca itip kakmak
  translate roughly : kabaca tercüme etmek
  treat roughly : kabaca davranmak
  triple roughly : kabaca üç kere
  Daha az gör