Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Current ne demek?

Current ne demek? Current ne anlama gelir? Current İngilizce örnek cümle. Current eş anlamlıları.

  current (n)

  akım

  akıntı, cereyan

  Current (n) ingilizce örnek cümle

  Birds use warm air currents to help them fly.

  Kuşlar, uçmalarına yardımcı olmak için sıcak hava akımlarını kullanırlar.

  The current of the river is fast flowing and dangerous.

  Nehrin akımı hızlı akıyor ve tehlikelidir.

  Each party represents a distinct current of thought.

  Her parti ayrı bir düşünce akımını temsil eder.

  Current (adj) Collocations

  current may carry : akım taşıyabilir
  current may flow : akım akabilir
  current may sweep : akım süpürebilir
  carry current : akıntıyla taşınmak
  alternating current : alternatif akım
  9 Örnek daha
  dangerous current : tehlikeli akım
  direct current : doğru akım
  powerful current : güçlü akıntı
  prevailing current : geçerli akım
  strong current : güçlü akıntı
  warm current : sıcak akım
  electric current : elektrik akımı
  electrical current : elektrik akımı
  ocean current : okyanus akıntısı
  Daha az gör

  Current (adj) Preposition Kullanımları

  in a/the current : akımda
  with a/the current : akım ile
  against the current : akıntıya karşı
  current (adj)

  güncel

  mevcut, şu anki

  Current (adj) ingilizce örnek cümle

  Their price is considerably higher than the current market price.

  Onların fiyatı mevcut piyasa fiyatından oldukça yüksektir.

  The governor is capable of handling the current difficulties.

  Vali mevcut zorluklarla başa çıkabilir.

  Current (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, şu anda gerçekleşen şeyleri anlatmak için kullanılabilir.
  present (adj) : şimdiki, mevcut
  current (adj) : güncel
  modern (adj) : çağdaş
  contemporary (adj) : çağdaş
  present-day (adj) : bugünkü
  modern-day (adj) : modern


  Current (adj) Collocations

  current affairs : güncel gelişmeler
  current chief executive : şu anki yöentici
  current climate : mevcut durum
  current crisis : mevcut kriz
  current decade : mevcut on yıl
  28 Örnek daha
  current demand : güncel/şu anki talep
  current employer : şu anki işveren
  current estimate : mevcut tahmin
  current event : güncel olay
  current form : mevcut biçim
  current generation : şu anki nesil
  current government : mevcut hükümet
  current inhabitant : mevcut/şu anki oturan/ yerleşik halk
  current issue : güncel konu
  current jargon : mevcut jargon
  current job : mevcut iş
  current phase : mevcut aşama
  current popularity : mevcut / şu anki popülarite/rağbet
  current president : mevcut başkan
  current requirement : mevcut gereksinim
  current research : mevcut araştırma
  current residence : şu anki ikamet/konut
  current situation : mevcut durum
  current state : mevcut durum
  current status : geçerli durum
  current study : güncel araştırma
  current technology : mevcut teknoloji
  current trend : günümüz eğilimi
  current turmoil : mevcut kargaşa
  current usage : güncel kullanım
  current use : mevcut kullanım
  current view : mevcut görüş
  current policy : mevcut politika
  Daha az gör