Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Present ne demek?

Present ne demek? Present ne anlama gelir? Present İngilizce örnek cümle. Present eş anlamlıları.

  present (v)

  sunmak

  vermek, sergilemek, göstermek

  Present (v) ingilizce örnek cümle

  The author presented a copy of his latest book to me.

  Yazar son kitabının bir kopyasını bana sundu.

  tanıştırmak

  tanıtmak, takdim etmek

  Present (v) ingilizce örnek cümle

  I would like to present you to our manager this afternoon.

  Bu öğleden sonra sizi yöneticimizle tanıştırmak isterim.

  Present (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birine bir şey vermek anlamında kullanılabilir.
  give (v) : vermek
  hand (v) : elden vermek
  hand over (pv) : teslim etmek
  pass (v) : geçmek, uzatmak, pas vermek
  award (v) : ödüllendirmek
  present (v) : sunmak, tanıştırmak
  confer (v) : görüşmek, vermek
  transfer (v) : nakletmek, atamak
  lend (v) : ödünç vermek, kredi vermek
  donate (v) : bağışlamak


  Present (adj) Collocations

  present attractively : çekici bir şekilde sunmak
  present data : veri sunmak
  present difficulties : zorluklar çıkarmak/getirmek
  present evidence : kanıt sunmak
  present challenge : zorluk çıkarmak
  5 Örnek daha
  present summary : özet sunmak/vermek
  present argument : iddia sunmak
  present problem : sorun teşkil etmek
  present threat : tehdit oluşturmak
  present a perspective : bir bakış açısı sunmak
  Daha az gör

  Present (adj) Preposition Kullanımları

  present as : ... olarak sunmak
  present for : ... için sunmak
  present to : ...ya sunmak
  present (n)

  hediye

  armağan

  Present (n) ingilizce örnek cümle

  A pair of earrings is a nice present for her.

  Bir çift küpe onun için güzel bir hediye.

  His colleagues gave him a present when he retired.

  Emekli olunca meslektaşları ona bir hediye verdi.

  şu an

  şimdi, şimdiki zaman, bugün

  Present (n) ingilizce örnek cümle

  At present, the cause of the disease is unknown.

  Şu anda, hastalığın nedeni bilinmemektedir.

  Present (adj) Collocations

  bring a present : hediye getirmek
  buy a present : hediye almak
  exchange present : karşılıklı hediye alıp vermek
  get a present : hediye almak
  give a present : hediye vermek
  6 Örnek daha
  open a present : hediyeyi açmak
  receive a present : hediye almak
  send a present : hediye yollamak
  unwrap a present : hediyeyi açmak
  wrap a present : hediye paketi yapmak
  hand out a present : hediye dağıtmak
  Daha az gör

  Present (adj) Preposition Kullanımları

  present for : ... için hediye
  present to : ...ya hediye
  present from : ...dan hediye
  up to present : şuana kadar
  present (adj)

  şimdiki

  güncel, şuandaki, bugünkü

  Present (adj) ingilizce örnek cümle

  The former captain was superior to the present one.

  Eski kaptan şimdikinden üstündü.

  Are you happy with your present salary?

  Şuandaki maaşınızdan memnun musunuz?

  mevcut

  halihazırdaki, hazır bulunan

  Present (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, şu anda gerçekleşen şeyleri anlatmak için kullanılabilir.
  present (adj) : şimdiki, mevcut
  current (adj) : güncel
  modern (adj) : çağdaş
  contemporary (adj) : çağdaş
  present-day (adj) : bugünkü
  modern-day (adj) : modern


  Present (adj) Collocations

  present context : şu anki/mevcut bağlam/içerik
  present crisis : mevcut kriz
  present form : mevcut hal, şekil
  present generation : şimdiki/şu anki nesil
  present inhabitants : mevcut sakinler
  3 Örnek daha
  present phase : mevcut evre
  present situation : mevcut durum
  present state : şimdiki durum
  Daha az gör

  Present ile Bağlantılı Kelimeler