Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Give ne demek?

Give ne demek? Give ne anlama gelir? Give İngilizce örnek cümle. Give eş anlamlıları.

  give (v)

  vermek

  sunmak

  Give (v) ingilizce örnek cümle

  The sun gives us heat and light every day.

  Güneş bize her gün ısı ve ışık verir.

  Give (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birine bir şey vermek anlamında kullanılabilir.
  give (v) : vermek
  hand (v) : elden vermek
  hand over (pv) : teslim etmek
  pass (v) : geçmek, uzatmak, pas vermek
  award (v) : ödüllendirmek
  present (v) : sunmak, tanıştırmak
  confer (v) : görüşmek, vermek
  transfer (v) : nakletmek, atamak
  lend (v) : ödünç vermek, kredi vermek
  donate (v) : bağışlamak


  Give (n) Collocations

  authority may give : yetki verebilir
  benefactor may give : bağışçı verebilir
  chart may give : grafik verebilir
  council may give : konsey verebilir
  donor may give : bağışçı verebilir
  201 Örnek daha
  index may give : endeks listeleyebilir
  jury may give : jüri karar verebilir
  move may give : hareket verebilir/sağlayabilir
  nature may give : doğa verebilir
  recording may give : kayıt gösterebilir
  religion may give : din sunabilir
  resolution may give : çözüm sunabilir
  upbringing may give : yetiştirmeye verilebilir
  give access : erişim sağlamak
  give accolade : mükafat vermek
  give account : hesap vermek, açıklama yapmak
  give advance : avans vermek
  give advantage : avantaj sağlamak
  give advice : tavsiye vermek
  give an answer : cevap vermek
  give apology : özürü/mazereti iletmek
  give appearance : görünüm vermek
  give approval : onay vermek
  give aspirin : aspirin vermek
  give assessment : değerlendirme vermek
  give assignment : ödev vermek
  give attention : özen göstermek
  give award : ödül vermek
  give background : alt yapı/deneyim sağlamak
  give backing : destek vermek
  give bail : kefalet vermek
  give banquet : ziyafet vermek
  give sb a bath : birine banyo yaptırmak
  give blood : kan vermek
  give bonus : ikramiye vermek
  give sb bribe : birine rüşvet vermek
  give brief : özet vermek
  give cause : sebep olmak
  give chance : şans vermek
  give character : karakter vermek
  give check : çek vermek
  give choice : seçim sunmak
  give clue : ipucu vermek
  give commitment : taahhüt vermek
  give compliment : iltifat etmek
  give concert : konser vermek
  give confidence : güven vermek
  give confirmation : onay vermek
  give consent : rızası olmak
  give consideration : üzerinde düşünmek
  give control : kontrol vermek
  give credit : övmek, prim vermek
  give definition : tanım vermek
  give description : tanımını yapmak, tarif etmek
  give detail : ayrıntı vermek
  give dimension : boyutu vermek
  give dinner : akşam yemeği vermek
  give direction : talimat vermek
  give electric shock : elektrik şoku vermek
  give emphasis : önem vermek
  give employment : istihdam vermek
  give encouragement : teşvik etmek
  give energy : enerji vermek
  give estimate : tahmin vermek
  give evidence : kanıt sunmak
  give example : örnek vermek
  give excuse : bahene göstermek
  give explanation : açıklama yapmak
  give feedback : geri bildirimde bulunmak
  give finding : bulguyu vermek
  give first aid : ilk yardım yapmak
  give flexibility : esneklik vermek/sağlamak
  give focus : odaklanmak
  give food : yiyecek vermek
  give form : form vermek
  give freedom : özgürlük vermek
  give gift : hediye vermek
  give a glimpse : bakış atmak
  give grade : not vermek
  give grant : ödenek/burs vermek
  give ground : zemin hazırlamak, boyun eğmek
  give grounding : temel (bilgi) sağlamak
  give guidance : rehberlik etmek
  give a hand : yardım etmek
  give handout : broşür vermek
  give handshake : el sıkışmak
  give help : yardım etmek
  give idea : fikir vermek
  give identity : kimlik vermek
  give illusion : izlenim uyandırmak
  give immunity : bağışıklık sağlamak
  give importance : önem vermek
  give impression : izlenim yaratmak
  give indication : işaret etmek
  give influence : etkilemek
  give information : bilgi vermek
  give injection : iğne yapmak
  give insight : anlam kazandırmak/fikir vermek
  give inspiration : esin kaynağı olmak
  give instance : örnek vermek
  give instruction : eğitim, talimat vermek
  give interview : röportaj vermek
  give introduction : giriş yapmak
  give sb a jab : birini dürtmek / birine iğne/aşı yapmak
  give a jerk : sarsmak
  give sb a job : birine iş vermek
  give a jolt : şoke etmek
  give judgement : karar vermek
  give lecture : ders vermek
  give liberty : özgürlük vermek
  give life : hayat vermek
  give sb a lift : birini arabayla götürmek
  give light : ışık vermek
  give loan : kredi vermek
  give mandate : yetki vermek
  give margin : kenar boşluğu vermek
  give massage : masaj yapmak
  give meaning : anlam, önem vermek
  give medal : madalya vermek
  give medication : ilaç vermek, ilaç tedavisi uygulamak
  give medicine : ilaç vermek
  give membership : üyelik vermek
  give message : mesaj vermek
  give mission : görev vermek
  give money : para vermek
  give name : isim vermek
  give news : haber vermek
  give notice : bildirmek, haber vermek
  give opinion : fikrini ifade etmek
  give opportunity : imkân/fırsat vermek
  give order : emir/sipariş vermek
  give outline : genel bilgi vermek
  give overview : görüş sunmak
  give pain : acı vermek
  give paper : kağıt vermek
  give party : parti vermek
  give passport : pasaport vermek
  give penalty : ceza, penaltı vermek
  give performance : performans vermek
  give permission : izin vermek
  give permit : izin (belgesi) vermek
  give perspective : bakış açısı kazandırmak
  give pleasure : zevk vermek
  give poison : zehir vermek
  give polish : parlatmak
  give power : güç vermek
  give precedence : öncelik vermek
  give preference : tercih vermek/sunmak
  give sb a prescription : birine reçete vermek
  give a present : hediye vermek
  give presentation : sunum yapmak
  give priority : öncelik vermek
  give prize : ödül vermek
  give prominence : öne çıkartmak
  give publicity : tanıtım vermek/açıklamak
  give quality : özellik kazandırmak
  give reason : neden vermek
  give reference : referans vermek
  give relief : rahatlatmak
  give remedy : ilaç vermek
  give reply : cevap vermek
  give responsibility : sorumluluk vermek
  give result : sonuç vermek
  give return : geri vermek
  give reward : ödül vermek
  give a ride to sb : birini arabayla bir yere götürmek
  give right : hak vermek
  give ring : telefonla aramak
  give role : rol vermek
  give room : yer açmak
  give scholarship : burs vermek
  give security : güvence vermek
  give self-confidence : özgüven vermek
  give shave : tıraş et
  give sb shelter : birine sığınak sağlamak
  give signal : sinyal vermek
  give sovereignty : egemenlik vermek
  give speech : konuşma yapmak
  give statement : ifade vermek
  give suggestion : öneri vermek
  give supervision : denetim vermek
  give support : destek vermek
  give surprise : sürpriz yapmak
  give sb task : birine bir görev vermek
  give test : sınava çekmek
  give thought : dikkate almak / düşünmek
  give time : zaman vermek
  give training : eğitim vermek
  give treatment : tedavi etmek
  give trouble : sorun çıkartmak
  give it a try : denemek
  give sb vaccination : birine aşı yapmak
  give sb vaccine : birine aşı yapmak
  give validity : geçerlilik vermek
  give view : görüş vermek, fikir beyan etmek
  give visibility : görünürlük vermek
  give vision : bakış açısı sağlamak
  give warning : ikaz etmek, uyarmak
  give wish : dilek iletmek
  name-giving : isim verme
  give a second chance : ikinci bir şans vermek
  be given absolution : günahların bağışlanması
  give acceleration : ivme vermek
  give a baby up for adoption : bebeği evlatlık vermek
  give sth a jiggle : bir şeyi hafifçe sallamak
  give sb credit : birini takdir etmek
  Daha az gör

  Give (n) Preposition Kullanımları

  give sb a jump on : birine bir avantaj kazandırmak|koz vermek
  give (n)

  uysallık

  esneklik, yumuşaklık