Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Emphasize ne demek?

Emphasize ne demek? Emphasize ne anlama gelir? Emphasize İngilizce örnek cümle. Emphasize eş anlamlıları.

  emphasize (v)

  vurgulamak

  önemle belirtmek, altını çizmek, belirginleştirmek

  Emphasize (v) ingilizce örnek cümle

  The principle of breathing correctly is strongly emphasized in Pilates.

  Pilates'te doğru nefes alma ilkesi güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır.

  Scientists emphasize that more studies in humans are needed.

  Bilim insanları insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

  All martial arts emphasize breathing techniques.

  Tüm dövüş sanatları nefes alma tekniklerini vurgular.

  Emphasize (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, vurgulamak anlamında kullanılabilir.
  emphasize (v) : vurgulamak
  stress (v) : vurgulamak, stres olmak
  underline (v) : altını çizmek
  highlight (v) : vurgulamak
  accent (v) : vurgulamak
  accentuate (v) : vurgulamak


  Emphasize (v) Collocations

  article may emphasize : yazı vurgulayabilir
  report may emphasize : rapor vurgulayabilir
  text may emphasize : metin vurgulayabilir
  tradition may emphasize : gelenek üzerinde durabilir
  emphasize belief : inancı vurgulamak
  13 Örnek daha
  emphasize contrast : zıtlığı vurgulamak
  emphasize difference : farkı vurgulamak
  emphasize importance : önemi vurgulamak
  emphasize need : ihtiyacı/gerekliliği vurgulamak
  emphasize point : meseleyi vurgulamak
  emphasize role : rolü vurgulamak
  emphasize value : değeri vurgulamak
  emphasize word : kelimeyi vurgulamak
  emphasize clearly : açıkça vurgulamak
  emphasize continually : sürekli vurgulamak
  emphasize especially : özellikle vurgulamak
  emphasize particularly : özellikle vurgulamak
  emphasize repeatedly : art arda vurgulamak
  Daha az gör