Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Stress ne demek?

Stress ne demek? Stress ne anlama gelir? Stress İngilizce örnek cümle. Stress eş anlamlıları.

  stress (v)

  vurgulamak

  üzerinde durmak

  Stress (v) ingilizce örnek cümle

  The health report stresses the importance of fresh food in a diet.

  Sağlık raporu, bir beslenmede taze yiyeceklerin önemini vurgulamaktadır.

  stres olmak

  gerilmek, baskı altında hissetmek

  Stress (v) ingilizce örnek cümle

  The students are stressing about their exams.

  Öğrenciler sınavlar konusunda strese giriyorlar.

  Many people in İstanbul have stressed about the next big deadly earthquake.

  İstanbul'da birçok insan bir sonraki büyük ölümcül deprem konusunda strese girmiş durumda.

  Stress (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, vurgulamak anlamında kullanılabilir.
  emphasize (v) : vurgulamak
  stress (v) : vurgulamak, stres olmak
  underline (v) : altını çizmek
  highlight (v) : vurgulamak
  accent (v) : vurgulamak
  accentuate (v) : vurgulamak


  Stress (n) Collocations

  report may stress : rapor vurgulayabilir
  stress belief : inancı vurgulamak
  stress continuity : devamlı vurgulamak
  stress difference : farkı vurgulamak
  stress importance : önemi vurgulamak
  5 Örnek daha
  stress necessity : gerekliliği vurgulamak
  stress need : ihtiyacı vurgulamak
  stress role : rolü vurgulamak
  stress continually : sürekli vurgu yapmak
  stress repeatedly : defalarca vurgulamak
  Daha az gör
  stress (n)

  stres

  sıkıntı, gerilim, baskı

  Stress (n) ingilizce örnek cümle

  The Japanese economy is going through a period of great stress.

  Japon ekonomisi büyük bir stres döneminden geçiyor.

  The best way to get rid of stress is to do a little exercise.

  Stresten kurtulmanın en iyi yolu küçük bir egzersiz yapmaktır.

  vurgu

  vurgulama

  Stress (n) ingilizce örnek cümle

  The author laid stress on the importance of education in her book.

  Yazar, kitabında eğitimin önemini vurguladı.

  Stress (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; vurgu, vurgulama anlamında kullanılabilir.
  emphasis (n) : vurgu
  stress (n) : stres, vurgu
  importance (n) : önem
  priority (n) : öncelik
  significance (n) : önem
  accent (n) : aksan, vurgu
  accentuation (n) : vurgulama


  Stress (n) Collocations

  stress may cause : stres neden olabilir
  stress may fall : stres azalabilir
  stress may go : stres gidebilir
  stress may trigger : stres tetikleyebilir
  alleviate stress : stresi hafifletmek
  52 Örnek daha
  apply stress : baskı uygulamak
  avoid stress : stresten kaçınmak
  bear stress : strese dayanmak
  calculate stress : gerilmeyi/ağırlığı hesaplamak
  carry stress : vurgu olmak
  cause stress : strese sebep olmak
  create stress : stres yaratmak
  decrease stress : stresi azaltmak
  ease stress : stresi hafifletmak
  endure stress : strese dayanmak
  exert stress : vurgu yapmak
  experience stress : stres yaşamak
  handle stress : stresle başa çıkmak
  have stress : stresli olmak
  increase stress : stresi arttırmak
  lay stress : vurgulamak
  lessen stress : stresi azaltmak
  manage stress : stresi yönetmek
  mark stress : vurgulamak
  minimize stress : stresi en aza indir
  place stress : bir şeyin üzerinde durmak
  put stress : vurgulamak, baskı uygulamak
  reduce stress : stresi azaltmak
  relieve stress : stresi azaltmak/gidermek
  remove stress : stresi uzaklaştırmak
  stand stress : sıkıntıyla başa çıkmak
  withstand stress : strese dayanmak
  daily stress : günlük stres
  added stress : ek stres
  considerable stress : kayda değer stres
  constant stress : sürekli stres
  high stress : yüksek stres
  major stress : büyük stres
  mental stress : zihinsel baskı
  primary stress : başlıca stres/önem
  psychological stress : psikolojik stres
  secondary stress : ikincil stres
  social stress : sosyal stres
  extreme stress : yoğun stres
  enormous stress : muazzam stres
  emotional stress : duygusal stres
  excessive stress : aşırı stres
  environmental stress : çevresel stres
  chronic stress : kronik stres
  post-traumatic stress : travma sonrası stres
  work-related stress : işle ilgili stres
  stress level : stres düzeyi
  cope with stress : sıkıntıyla başa çıkmak
  stress may bring about : stres sebep olabilir
  stress may bring on : stres ...ya neden olabilir
  water stress : su stresi
  suffer from stress : stres yaşamak
  Daha az gör

  Stress (n) Preposition Kullanımları

  with the stress on : ... üzerindeki stres ile
  under stress : stres altında
  stress on : ... üzerine baskı, vurgu

  Stress ile Bağlantılı Kelimeler