Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Importance ne demek?

Importance ne demek? Importance ne anlama gelir? Importance İngilizce örnek cümle. Importance eş anlamlıları.

  importance (n)

  önem

  ehemmiyet

  Importance (n) ingilizce örnek cümle

  Wind erosion is of importance in exposed, arid areas.

  Rüzgar erozyonu, açıkta kalan kurak alanlarda önemlidir.

  Importance (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; vurgu, vurgulama anlamında kullanılabilir.
  emphasis (n) : vurgu
  stress (n) : stres, vurgu
  importance (n) : önem
  priority (n) : öncelik
  significance (n) : önem
  accent (n) : aksan, vurgu
  accentuation (n) : vurgulama


  Importance (n) Collocations

  accept importance : önemi kabul etmek
  acknowledge importance : önemini kabul etmek
  affirm importance : önemi doğrulamak
  appreciate importance : önemi anlamak
  assent importance : önemi kabul etmek
  128 Örnek daha
  assert importance : önemi kabul etmek
  assess importance : önemi değerlendirmek
  assume importance : önem vermek
  attach importance : önem vermek
  confirm importance : etkisini doğrulamak
  demonstrate importance : önemini göstermek
  deny importance : önemini reddetmek
  diminish importance : önemi azaltmak
  discount importance : önemini dikkate almamak
  discuss importance : öneminı tartışmak
  dismiss importance : önemini reddetmek
  doubt importance : öneminden emin olmamak
  downplay importance : önemini azaltmak
  emphasize importance : önemi vurgulamak
  evaluate importance : önemi değerlendirmek
  exaggerate importance : önemi abartmak
  explain importance : önemi açıklamak
  forget importance : önemi unutmak
  give importance : önem vermek
  grasp importance : önemini kavramak
  have importance : önemi olmak
  highlight importance : önemini vurgulamak
  ignore importance : önemi görmezden gelmek
  illustrate importance : önemi göstermek
  increase importance : önemi artırmak
  indicate importance : önemi belirtmek
  learn importance : önemini öğrenmek
  minimize importance : önemi asgariye indirmek
  note importance : öneminin farkına varmak
  overemphasize importance : önemini aşırı vurgulamak
  overestimate importance : önemini abartmak
  overlook importance : önemini dikkate almamak
  overstate importance : önemini abartmak
  place importance : önem vermek
  promote importance : önemi arttırmak
  question importance : önemini sorgulamak
  reaffirm importance : önemi teyit etmek
  realize importance : önemini anlamak
  recognize importance : önemini bilmek
  reduce importance : önemi azaltmak
  reflect importance : önemi yansıtmak
  reinforce importance : önemi güçlendirmek
  reiterate importance : önemi vurgulamak
  see importance : önemini anlamak
  show importance : önemi göstermek
  stress importance : önemi vurgulamak
  suggest importance : saygınlık önermek
  underestimate importance : önemini küçümsemek
  underline importance : öneminin altını çizmek
  underscore importance : öneminin altını çizmek
  understand importance : önemini anlamak
  greatest importance : en büyük önem
  first importance : en büyük önemi
  added importance : ilave değer
  archaeological importance : arkeolojik önemi
  cardinal importance : asıl önem
  central importance : merkezi/ana önem
  commercial importance : ticari önem
  considerable importance : dikkate değer önem
  constitutional importance : anayasal önem
  continued importance : devam eden önem
  critical importance : hayati önem
  crucial importance : hayati önem
  cultural importance : kültürel önemi
  great importance : büyük önem
  growing importance : artan önemi
  high importance : büyük önem
  historic importance : tarihi önemi
  historical importance : tarihsel önemi
  immense importance : büyük önem
  international importance : uluslararası önem
  key importance : kilit önem
  lasting importance : kalıcı önem
  legal importance : yasal önem
  lesser importance : daha az önem
  limited importance : sınırlı önem
  major importance : büyük önem
  marginal importance : uçtaki önem
  military importance : askeri önem
  minor importance : küçük önem
  national importance : ulusal önemi
  obvious importance : bariz önem
  outstanding importance : olağanüstü önem
  overriding importance : ağır basan önemi
  overwhelming importance : hayati/büyük önem
  paramount importance : başlıca önem
  political importance : politik önem
  potential importance : potansiyel önem
  practical importance : işlemsel önemi
  primary importance : birincil önem
  prime importance : başlıca önemi
  profound importance : derin önem
  public importance : kamuoyu önemi
  real importance : gerçek önem
  relative importance : göreceli önem
  secondary importance : ikincil önem
  social importance : sosyal önem
  special importance : yegane önem
  strategic importance : stratejik önem
  supreme importance : büyük önem
  symbolic importance : sembolik önem
  theoretical importance : teorik önemi
  tremendous importance : muazzam önem
  utmost importance : son derece önemli
  vital importance : hayati önem
  equal importance : denk önem
  extreme importance : gerçek/büyük önem
  general importance : genel önemi
  economic importance : ekonomik önem
  enormous importance : büyük önem
  ecological importance : ekolojik önem
  fundamental importance : temel önem
  environmental importance : çevresel önem
  increased importance : artmış önem
  perceived importance : algılanan önem
  declining importance : azalan önem
  increasing importance : artan önem
  continuing importance : devam eden önem
  particular importance : belirli önem
  fall in importance : önemini düşürmek
  fall in importance : önemini düşürmek
  play down importance : önemsememek
  point out importance : önemini vurgulamak
  point to importance : önemini belirtmek
  importance may lie in : önem ...da yatabilir
  gain importance : önem kazanmak
  be of tremendous importance : çok büyük önem taşır
  lose importance : önemini kaybetmek
  Daha az gör

  Importance (n) Preposition Kullanımları

  importance for : ...için önem
  importance to : ... için önem
  be of importance : öneme sahip

  Importance ile Bağlantılı Kelimeler