Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Priority ne demek?

Priority ne demek? Priority ne anlama gelir? Priority İngilizce örnek cümle. Priority eş anlamlıları.

  priority (n)

  öncelik

  Priority (n) ingilizce örnek cümle

  In a hospital, the seriously injured are given priority.

  Bir hastanede ağır yaralılara öncelik verilir.

  Our company's first priority is meeting our customers' needs.

  Şirketimizin birinci önceliği müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır.

  Priority (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; vurgu, vurgulama anlamında kullanılabilir.
  emphasis (n) : vurgu
  stress (n) : stres, vurgu
  importance (n) : önem
  priority (n) : öncelik
  significance (n) : önem
  accent (n) : aksan, vurgu
  accentuation (n) : vurgulama


  Priority (n) Collocations

  assign priority : öncelik vermek
  choose priority : önceliği seçmek
  determine priority : önceliği belirlemek
  establish priority : öncelik vermek
  get priority : öncelikli olmak
  20 Örnek daha
  give priority : öncelik vermek
  have priority : öncelikli olmak
  identify priority : önceliği tanımlamak
  re-evaluate priority : önceliği yeniden değerlendirmek
  reorder priority : önceliği yeniden düzenle
  rethink priority : yeniden düşünmek
  set priority : önceliği ayarlamak
  take priority : öncelikli olmak
  first priority : birinci öncelik
  budgetary priority : bütçe önceliği
  high priority : yüksek öncelik
  immediate priority : acil öncelik
  legislative priority : yasama önceliği
  low priority : düşük öncelikli
  main priority : ana öncelik
  major priority : büyük öncelik
  strategic priority : stratejik öncelik
  top priority : en üst öncelik
  urgent priority : acil öncelik
  decide on priority : önceliğe karar vermek
  Daha az gör

  Priority (n) Preposition Kullanımları

  priority over : ... üzerinde öncelik