Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Accent ne demek?

Accent ne demek? Accent ne anlama gelir? Accent İngilizce örnek cümle. Accent eş anlamlıları.

  accent (v)

  vurgulamak

  vurgulu okumak

  Accent (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, vurgulamak anlamında kullanılabilir.
  emphasize (v) : vurgulamak
  stress (v) : vurgulamak, stres olmak
  underline (v) : altını çizmek
  highlight (v) : vurgulamak
  accent (v) : vurgulamak
  accentuate (v) : vurgulamak


  Accent (n) Collocations

  accent syllable : heceyi vurgulamak
  accent (n)

  aksan

  Accent (n) ingilizce örnek cümle

  Judging from his accent, he must be from north of the country.

  Aksanına bakılırsa, ülkenin kuzeyinden olmalı.

  He pretended to be an Englishman, but his foreign accent gave him away.

  İngilizmiş gibi davranıyordu, ancak yabancı aksanı onu ele vermişti.

  vurgu

  kelimede vurgu, cümlede vurgu

  Accent (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; vurgu, vurgulama anlamında kullanılabilir.
  emphasis (n) : vurgu
  stress (n) : stres, vurgu
  importance (n) : önem
  priority (n) : öncelik
  significance (n) : önem
  accent (n) : aksan, vurgu
  accentuation (n) : vurgulama


  Accent (n) Collocations

  acquire accent : aksan edinmek
  adopt accent : aksanı benimsemek
  affect accent : aksanı takınmak
  assume accent : aksan kullanmak
  cultivate accent : aksan oluşturmak
  36 Örnek daha
  drop accent : aksanı bırakmak
  fake accent : aksan taklidi yapmak
  have accent : aksanı olmak
  imitate accent : aksan taklidi yapmak
  lose accent : aksanı kaybetmek
  mimic accent : aksan taklidi yapmak
  place accent : aksanı belirlemek, saptamak
  cut-glass accent : net aksan
  broad accent : yaygın aksan
  heavy accent : ağır aksan
  local accent : yerel aksan
  marked accent : belirgin aksan
  middle-class accent : orta sınıf aksanı
  northern accent : kuzey aksanı
  posh accent : şık aksan
  pronounced accent : belirgin aksan
  regional accent : bölgesel aksan
  slight accent : hafif aksan
  southern accent : güney aksanı
  strong accent : güçlü aksan
  thick accent : belirgin aksan
  English accent : İngiliz aksanı
  foreign accent : yabancı aksan
  hick accent : taşralı aksanı
  put on accent : aksanı takınmak
  speak in accent : aksanla konuşmak
  speak with accent : aksanla konuşmak
  country accent : ülke aksanı / taşra aksanı
  American accent : Amerikan aksanı
  British accent : İngiliz aksanı
  eastern accent : doğu aksanı
  western accent : batı aksanı
  word accent : kelime vurgusu
  primary accent : asıl vurgu
  grave accent : vurgu işareti
  acute accent : tiz vurgu
  Daha az gör

  Accent (n) Preposition Kullanımları

  with a ... accent : ... bir aksanla
  without an accent : aksansız
  in a ... accent : ... bir aksanla

  Accent ile Bağlantılı Kelimeler