Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Language ne demek?

Language ne demek? Language ne anlama gelir? Language İngilizce örnek cümle. Language eş anlamlıları.

  language (n)

  dil

  lisan

  Language (n) ingilizce örnek cümle

  The official language of Uruguay is Spanish.

  Uruguay'ın resmi dili İspanyolcadır.

  Among the five of us, Stella speaks English fluently.

  Beşimiz arasında Stella akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyor.

  Although there are some English speakers, French is the dominant language in the country.

  Bazı İngilizce konuşanlar olmasına rağmen, Fransızca ülkenin baskın dilidir.

  Adult speech therapy helps people gain greater control over speaking and language skills.

  Yetişkin konuşma terapisi, insanların konuşma ve dil becerileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olur.

  Language (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; dil, lisan anlamında kullanılabilir.
  language (n) : dil
  tongue (n) : dil (organ), dil (lisan)


  Language (n) Collocations

  know language : dil bilmek
  learn language : dil öğrenmek
  mind language : sözlerine dikkat etmek
  speak language : dili konuşmak
  study language : dili araştırmak
  41 Örnek daha
  teach a language : bir dili öğretmek
  use language : dil kullanmak
  first language : ana dil
  ancient language : eski dil
  bad language : küfürlü konuşma
  common language : ortak dil
  indigenous language : yerli dil
  informal language : gayriresmi dil
  international language : uluslararası dil
  literary language : edebi dil
  local language : yerel dil
  national language : ulusal dil
  native language : ana dil
  natural language : doğal dil
  offensive language : hakaret
  official language : resmi dil
  shared language : ortak dil
  strong language : sert dil/küfürlü konuşma
  symbolic language : sembolik dil
  universal language : evrensel dil
  written language : yazı dili
  formal language : resmi dil
  foreign language : yabancı dil
  dominant language : baskın dil
  everyday language : günlük konuşma dili
  poetic language : şiirsel dil
  figurative language : değişmeceli dil
  spoken language : konuşma dili
  appropriate language : uygun dil
  verbal language : sözlü dil
  acquire a language : bir dili edinmek
  second language : ikinci dil
  language learning ability : dil öğrenme becerisi
  abusive language : aşağılayıcı dil, konuşma
  Japanese language : Japon dili
  language teacher : dil öğretmeni
  sign language : işaret dili
  Turkish language : Türk dili
  language skill : dil becerisi
  vernacular language : yerel dil
  body language : vücut dili / beden dili
  Daha az gör

  Language (n) Preposition Kullanımları

  in a language : bir dilde