Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Firm ne demek?

Firm ne demek? Firm ne anlama gelir? Firm İngilizce örnek cümle. Firm eş anlamlıları.

  firm (v)

  sağlamlaştırmak

  sertleştirmek, sıkılaştırmak

  sabitleş(tir)mek

  firm (n)

  firma

  şirket

  Firm (n) ingilizce örnek cümle

  He occupies a prominent position in the firm.

  Firmada önemli bir yere sahiptir.

  Firm (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; mal, hizmet üreten veya satan kuruluşları anlatırken kullanılabilir.
  company (n) : şirket, eşlik
  firm (n) : firma
  business (n) : ticaret, iş yeri
  corporation (n) : şirket


  Firm (adj) Collocations

  firm may collapse : şirket batabilir
  firm may compete : firma rekabet edebilir
  firm may develop : firma büyüyebilir
  firm may employ : firma istihdam edebilir
  firm may expand : firma genişleyebilir
  28 Örnek daha
  firm may fail : firma başarısız olabilir
  firm may grow : firma büyüyebilir
  firm may hire : firma kiralayabilir
  firm may make : firma yapabilir
  firm may manufacture : firma imal edebilir
  firm may merge : firma birleşebilir
  firm may operate : firma faaliyet gösterebilir
  firm may produce : firma üretebilir
  firm may sell : firma satabilir
  acquire firm : firma satın almak
  buy firm : firma satın almak
  employ firm : firma çalıştırmak
  join firm : firmaya katılmak
  international firm : uluslararası firma
  large firm : büyük firma
  local firm : yerel firma
  multinational firm : çok uluslu firma/şirket
  private firm : özel firma
  small firm : küçük firma
  successful firm : başarılı firma
  foreign firm : yabancı firma
  medium-sized firm : orta ölçekli firma
  firm may close down : firma kapanabilir
  close down firm : firmayı kapamak
  set up firm : firma kurmak
  take over firm : firmayı devralmak
  buy out firm : firma satın almak
  pharmaceutical firm : ilaç firması
  Daha az gör
  firm (adj)

  sert

  katı, sağlam, dediğini yaptıran

  Firm (adj) ingilizce örnek cümle

  Clay is soft when wet, but firm when dry.

  Kil ıslakken yumuşaktır, ancak kuruduğunda sertleşir.

  This glue retains a firm bond, yet is somewhat flexible.

  Bu tutkal sağlam bir bağı kurar, ancak biraz esnektir.

  sabit

  sağlam, sıkı, sarsılmaz

  Firm (adj) ingilizce örnek cümle

  Despite being hit by the car, the tree was still firm.

  Araba çarpmasına rağmen, ağaç hala yerindeydi.

  sözü geçen

  tavizsiz, katı, sert

  Firm (adj) ingilizce örnek cümle

  Set firm rules about no tobacco use in your home.

  Evinizde tütün kullanılmaması konusunda kesin kurallar belirleyin.

  Firm (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; sıkı, gergin, sert anlamında kullanılabilir.
  tight (adj) : dar, daralmış (nefes)
  stiff (adj) : sert
  firm (adj) : sert, sabit, sözü geçen
  taut (adj) : gergin, huzursuz


  Firm (adj) Collocations

  extremely firm : son derece katı
  firm action : sıkı/sert önlem
  firm basis : sağlam temel
  firm belief : değişmeyen/sağlam inanç
  firm breast : sıkı meme
  15 Örnek daha
  firm commitment : kesin teminat
  firm conclusion : kesin sonuç
  firm evidence : sağlam kanıt
  firm government : sıkı hükümet
  firm ground : sağlam zemin
  firm grounding : sağlam temel (bilgi) / alt yapı
  firm hand : sıkı denetim
  firm intention : firma amacı
  firm jaw : sağlam çene
  firm offer : sabit teklif
  firm order : firma siparişi
  firm pressure : sıkı baskı
  firm stomach : sıkı karın
  make sth firm : sth firması yapmak
  stand firm : sabit durmak / geri adım atmamak
  Daha az gör