Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Business ne demek?

Business ne demek? Business ne anlama gelir? Business İngilizce örnek cümle. Business eş anlamlıları.

  business (n)

  ticaret

  iş, alım satım

  Business (n) ingilizce örnek cümle

  His business trip to France was successful.

  Fransa'ya yaptığı iş gezisi başarılıydı.

  iş yeri

  firma, ticarethane

  Business (n) ingilizce örnek cümle

  A successful business is built on careful financial management.

  Başarılı bir işletme, dikkatli bir finansal yönetim üzerine kuruludur.

  Business (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; mal, hizmet üreten veya satan kuruluşları anlatırken kullanılabilir.
  company (n) : şirket, eşlik
  firm (n) : firma
  business (n) : ticaret, iş yeri
  corporation (n) : şirket


  Business (n) Collocations

  business may boom : iş çıkış yapabilir
  business may collapse : şirket batabilir
  business may expand : iş genişleyebilir
  business may fail : iş başarısız olabilir
  business may flourish : iş gelişebilir
  66 Örnek daha
  business may grow : iş büyüyebilir
  business may succeed : işletme başarılı olabilir
  business may thrive : iş gelişebilir
  affect business : işini etkilemek
  attract business : iş çekmek/üretmek
  build business : iş kurmak
  buy business : işletme devralmak/satın almak
  conduct business : iş yapmak
  do business : iş yapmak
  establish business : iş kurmak
  grow business : iş büyütmek
  handle business : iş halletmek
  have business : iş yapmak
  join business : işe katılmak
  launch business : iş başlatmak
  make business : iş yapmak
  manage business : iş yönetmek
  operate business : iş yerini işletmek
  own business : iş yeri sahibi olmak
  run business : iş yerini işletmek
  start a business : bir iş kurmak
  daily business : günlük iş
  bad business : kötü iş
  big business : dev şirketler
  booming business : gelişen ticaret/iş
  dangerous business : tehlikeli iş
  important business : önemli iş
  international business : uluslararası iş
  local business : mahalli ticaret
  new business : yeni iş
  profitable business : kârlı iş
  risky business : riskli iş
  serious business : ciddi iş
  small business : küçük işletme
  terrible business : feci/ berbat iş
  thriving business : gelişen iş
  tough business : zor iş
  unfinished business : yarım kalmış iş
  urgent business : acil iş
  viable business : uygulanabilir iş
  funny business : düzenbazlık
  medium-sized business : orta ölçekli iş yeri
  core business : ana faaliyet alanı
  carry on business : iş yapmak | yürütmek
  set up business : iş kurmak
  take over business : iş yeri devralmak
  business sector : iş sektörü
  business transaction : ticari işlem
  get down to business : asıl işi ele almak
  go into business : ticarete atılmak
  business enterprise : ticari girişim
  business user : iş yeri kullanıcısı
  business world : iş dünyası
  business meeting : iş toplantısı
  business community : iş camiası/toplumu
  business relationship : iş ilişkisi
  business operation : iş faaliyeti
  business jet : iş jeti
  business journal : iş dergisi
  business banking : ticari bankacılık
  banking business : bankacılık işi
  business owner : iş yeri sahibi
  business opportunity : iş fırsatı / olanağı
  ply for business : müşteri aramak
  monkey business : yalan dolan
  show business : eğlence dünyası
  Daha az gör

  Business (n) Preposition Kullanımları

  on business : iş yapmak amacıyla, iş için
  in business : iş dünyasında
  out of business : kepenk indirmiş