Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Grow ne demek?

Grow ne demek? Grow ne anlama gelir? Grow İngilizce örnek cümle. Grow eş anlamlıları.

  grow (v)

  büyümek

  gelişmek, yetiştirmek, büyütmek

  Grow (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir durumdan, halden başka bir duruma, hale dönüşmek anlamında kullanılabilir.
  become (v) : olmak
  get (v) : elde etmek, ulaşmak, olmak, anlamak
  turn (v) : dönmek, dönüşmek
  grow (v) : büyümek
  go (v) : gitmek, hale gelmek


  Grow (v) Collocations

  anger may grow : öfke büyüyebilir
  anxiety may grow : kaygı büyüyebilir
  appetite may grow : iştah artabilir
  applause may grow : alkış büyüyebilir
  asset may grow : varlık artabilir
  236 Örnek daha
  baby may grow : bebek büyüyebilir
  barley may grow : arpa yetişebilir
  base may grow : taban büyüyebilir
  beard may grow : sakal büyüyebilir
  bud may grow : tomurcuk büyüyebilir
  bulb may grow : soğan/kök büyüyebilir
  bush may grow : çalı büyüyebilir
  business may grow : iş büyüyebilir
  cell may grow : hücre büyüyebilir
  child may grow : çocuk büyüyebilir
  city may grow : şehir büyüyebilir
  collection may grow : koleksiyon büyüyebilir
  company may grow : şirket büyüyebilir
  confidence may grow : güven artabilir
  consumption may grow : tüketim artabilir
  corn may grow : Mısır büyüyebilir
  crop may grow : ürün/mahsul artabilir
  crowd may grow : kalabalık büyüyebilir
  crystal may grow : kristal oluşabilir
  curiosity may grow : merak artabilir
  deficit may grow : açık büyüyebilir
  demand may grow : talep artabilir
  discomfort may grow : rahatsızlık artabilir
  discontent may grow : hoşnutsuzluk artabilir
  dividend may grow : kâr payı büyüyebilir
  economy may grow : ekonomi gelişebilir
  empire may grow : imparatorluk büyüyebilir
  employment may grow : istihdam artabilir
  enrolment may grow : kayıt artabilir
  enterprise may grow : işletme büyüyebilir
  enthusiasm may grow : coşku büyüyebilir
  evidence may grow : kanıt birikebilir
  excitement may grow : heyecan büyüyebilir
  expectation may grow : beklenti büyüyebilir
  expenditure may grow : harcamalar artabilir
  export may grow : ihracat artabilir
  expression may grow : ifade dönüşebilir
  face may grow : yüz değişebilir
  fame may grow : şöhret büyüyebilir
  farm may grow : çiftlik büyüyebilir
  fear may grow : korku büyüyebilir
  fingernail may grow : tırnak büyüyebilir
  firm may grow : firma büyüyebilir
  flame may grow : alev büyüyebilir
  friendship may grow : arkadaşlık gelişebilir
  fruit may grow : meyve büyüyebilir
  fury may grow : öfke büyüyebilir
  gap may grow : aralık açılabilir
  grass may grow : çim yetişebilir
  grin may grow : sırıtma yayılabilir
  hair may grow : saç büyüyebilir
  heat may grow : ısı artabilir
  hope may grow : umut büyüyebilir
  hunger may grow : Açlık büyüyebilir
  idea may grow : fikir gelişebilir
  impatience may grow : sabırsızlık artabilir
  import may grow : ithalat artabilir
  income may grow : gelir artabilir
  industry may grow : sanayi gelişebilir
  influence may grow : etki artabilir
  interest may grow : ilgi artabilir
  irritation may grow : tahriş artabilir
  ivy may grow : sarmaşık büyüyebilir
  leaf may grow : yaprak büyüyebilir
  likelihood may grow : Olasılık artabilir
  list may grow : liste uzayabilirlum
  love may grow : aşk büyüyebilir
  lump may grow : yumru büyüyebilir
  market may grow : pazar büyüyebilir
  mood may grow : ruh hali dönüşebilir/değişebilir
  mould may grow : küf büyüyebilir
  movement may grow : hareket büyüyebilir
  nail may grow : tırnak büyüyebilir
  nettle may grow : ısırgan otu yetişebilir
  number may grow : sayı büyüyebilir
  oats may grow : yulaf büyüyebilir
  panic may grow : panik büyüyebilir
  percentage may grow : yüzde artabilir
  plant may grow : bitki büyüyebilir
  popularity may grow : popülarite artabilir
  population may grow : nüfus artabilir
  productivity may grow : verimlilik artabilir
  profit may grow : kâr artabilir
  proportion may grow : oran büyüyebilir
  queue may grow : kuyruk uzayabilir
  rage may grow : öfke büyüyebilir
  rate may grow : oran artabilir
  reputation may grow : itibar/ün artabilir
  resentment may grow : kızgınlık büyüyebilir
  revenue may grow : gelir artabilir
  rift may grow : çatlak büyüyebilir
  rivalry may grow : rekabet artabilir
  root may grow : kök büyüyebilir
  sale may grow : satış artabilir
  saving may grow : tasarruf artabilir
  seed may grow : tohum büyüyebilir
  shoot may grow : filiz büyüyebilir
  shrub may grow : çalı büyüyebilir
  silence may grow : sessizlik büyüyebilir
  size may grow : boyutu büyüyebilir
  smile may grow : gülümse yayılabilir
  smirk may grow : sırıtma artabilir
  species may grow : türler ortaya çıkabilir
  speculation may grow : spekülasyon büyüyebilir
  stature may grow : önem artabilir
  strength may grow : güç artabilir
  suburb may grow : varoş genişleyebilir
  support may grow : destek artabilir
  suspicion may grow : şüphe artabilir
  tea may grow : çay(yaprağı) büyüyebilir
  tension may grow : gerginlik artabilir
  town may grow : kasaba büyüyebilir
  trade may grow : ticaret büyüyebilir
  traffic may grow : trafik artabilir
  tree may grow : ağaç büyüyebilir
  trend may grow : eğilim artabilir
  turnover may grow : ciro artabilir
  unease may grow : huzursuzluk artabilir
  usage may grow : Kullanım artabilir
  vegetables may grow : sebzeler büyüyebilir
  vegetation may grow : bitkiler büyüyebilir
  volume may grow : hacim artabilir
  weed may grow : zararlı otlar artabilir
  wheat may grow : buğday büyüyebilir
  width may grow : genişlik artabilir
  grow barley : arpa yetiştirmek
  grow bean : fasulye yetiştirmek
  grow beard : sakal uzatmak
  grow bulb : çiçek soğanı yetiştirmek
  grow business : iş büyütmek
  grow cannabis : esrar yetiştirmek
  grow cell : hücre büyütmek
  grow coconut : hindistan cevizi yetiştirmek
  grow company : şirketi büyütmek
  grow corn : mısır üretmek
  grow cotton : pamuk yetiştirmek
  grow crop : ekin yetiştirmek
  grow economy : ekonomiyi büyütmek
  grow feather : tüy yetiştirmek
  grow food : yiyecek yetiştirmek
  grow garden : bahçeyi büyütmek
  grow grain : tahıl yetiştirmek
  grow grape : üzüm yetiştirmek
  grow hair : saç uzatmak
  grow herb : ot yetiştirmek
  grow leaf : yaprak büyütmek
  grow lettuce : marul yetiştirmek
  grow moustache : bıyık uzatmak
  grow mushroom : mantar yetiştirmek
  grow nail : tırnak uzatmak
  grow oats : yulaf yetiştirmek
  grow onion : soğan büyümek
  grow pea : bezelye yetiştirmek
  grow percent : yüzde büyütmek
  grow plant : bitki yetiştirmek
  grow potato : patates yetiştirmek
  grow produce : ürün yetiştirmek
  grow rice : pirinç yetiştirmek
  grow root : kök büyütmek
  grow shrub : çalı büyütmek
  grow a spine : güven ya da cesaret kazanmak
  grow tea : çay yetiştirmek
  grow tobacco : tütün yetiştirmek
  grow tomato : domates yetiştirmek
  grow tree : ağaç büyütmek
  grow variety : çeşitliliği büyütmek
  grow vegetables : sebze yetiştirmek
  grow wheat : buğday yetiştirmek
  grow wing : kanat büyütmek
  grow commercially : ticari olarak büyümek
  grow considerably : önemli ölçüde büyümek
  grow constantly : sürekli büyümek
  grow continuously : sürekli büyümek
  grow dramatically : çarpıcı bir biçimde büyümek
  grow exponentially : katlanarak büyümek
  grow fast : hızlı büyümek
  grow locally : yerel olarak büyümek
  grow normally : normal büyütmek
  grow organically : organik olarak büyütmek
  grow outward : dışa doğru büyütmek
  grow outwards : dışarıya doğru büyümek
  grow poorly : kötü bir şekilde büyümek
  grow quickly : hızlı büyümek
  grow rapidly : hızla büyümek
  grow significantly : önemli bir şekilde büyümek
  grow slightly : biraz büyümek
  grow slowly : yavaşça büyümek
  grow steadily : düzenli olarak büyümek, artmak
  grow substantially : önemli miktarda büyümek
  grow successfully : başarılı bir şekilde büyümek
  grow thickly : kalınca büyümek
  grow upward : yukarıya doğru büyümek
  grow upwards : yukarıya doğru büyümek
  grow vigorously : kalın bir şekilde büyümek (saç, bitki vb.)
  grow well : iyi büyümek
  grow accustomed : bir şeyi yapmaya alışık olmak
  grow afraid : korkak olarak büyümek
  grow aggressive : sinirlenmek
  grow alarmed : paniğe kapılmak
  grow angry : sinirlenmek
  grow anxious : endişeli büyümek
  grow attached : bağlanmak
  grow attractive : cazibenin büyümesi
  grow audible : kolay duyulabilir hale gelmek
  grow bad-tempered : huysuzlaşmak
  grow big : büyümek
  grow bright : parlamak
  grow cautious : dikkatli olmak
  grow concerned : endişelenmek
  grow confident : kendinden emin ol
  grow defensive : savunmacı hale gelmek/olmak
  grow jealous : kıskanmak
  grow large : genişlemek, irileşmek
  grow nervous : sinirlenmek
  grow old : yaşlanmak
  grow popular : popülerleşmek
  grow powerful : güçlenmek
  grow prosperous : müreffeh büyümek
  grow rich : zenginleşmek
  grow strained : gerginleşmek
  grow strong : güçlenmek
  grow suspicious : şüphelenmek
  grow tall : boyu uzamak
  grow tough : zorlaşmak
  grow uncomfortable : rahatsız olmak
  grow violent : alevlenmek
  grow warm : ısınmak
  grow wealthy : zengin büyümek
  grow wild : yabani, arsız büyümek
  grow worse : kötüleşmek
  grow dissatisfied : memnuniyetsiz büyümek
  rapidly growing : hızla büyüyen
  grow in strength : güçlenmek
  grow in popularity : popülerliği artmak
  grow difficult : zorlaşmak
  grow sick : hasta olmak
  Daha az gör

  Grow (v) Preposition Kullanımları

  grow into : (büyüyerek) …ya dönüşmek
  grow in : büyümek
  grow from : ...den büyümek
  grow at : ...de büyüme
  grow by ... percent : yüzde ... artmak

  Grow ile Bağlantılı Kelimeler