Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Turn ne demek?

Turn ne demek? Turn ne anlama gelir? Turn İngilizce örnek cümle. Turn eş anlamlıları.

  turn (v)

  dönmek

  döndürmek, çevirmek

  Turn (v) ingilizce örnek cümle

  Go two blocks along this street and turn left.

  Bu cadde boyunca iki blok ilerleyin ve sola dönün.

  dönüşmek

  değişmek

  Turn (v) ingilizce örnek cümle

  He stopped his car because the traffic light turned red.

  Trafik ışığı kırmızıya döndüğü için arabasını durdurdu.

  The witch turned the prince into a frog.

  Cadı, prensi kurbağaya çevirdi.

  My father's hair has turned grey.

  Babamın saçları ağardı.

  Turn (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; dönmek, döndürmek anlamında kullanılabilir.
  turn (v) : dönmek, dönüşmek
  turn around (pv) : geriye dönmek
  spin (v) : dönmek
  twist (v) : çevirmek
  whirl (v) : dönmek

  Bu kelimeler; değiştirmek, değişmek anlamında kullanılabilir.
  change (v) : değişmek, (para) bozdurmak
  alter (v) : değiştirmek
  shift (v) : değiştirmek
  adapt (v) : uyum sağlamak
  vary (v) : çeşitlilik göstermek
  modify (v) : değişiklik yapmak
  evolve (v) : evrilmek
  convert (v) : dönüştürmek
  mutate (v) : mutasyon geçirmek
  transform (v) : dönüşmek
  turn (v) : dönmek, dönüşmek

  Bu kelimeler, bir durumdan, halden başka bir duruma, hale dönüşmek anlamında kullanılabilir.
  become (v) : olmak
  get (v) : elde etmek, ulaşmak, olmak, anlamak
  turn (v) : dönmek, dönüşmek
  grow (v) : büyümek
  go (v) : gitmek, hale gelmek


  Turn (n) Collocations

  attention may turn : dikkat çevrilebilir
  expression may turn : ifade dönebilir
  face may turn : yüz dönebilir
  head may turn : kafa dönebilir
  key may turn : anahtar dönebilir
  33 Örnek daha
  leaf may turn : yaprak dönebilir
  luck may turn : şans dönebilir
  mood may turn : ruh hali değişebilir
  road may turn : yol dönebilir
  route may turn : rota değişebilir
  stomach may turn : mide bulanabilir
  street may turn : sokak dönebilir
  tide may turn : gelgit dönebilir
  traffic light may turn : trafik ışığı değişebilir
  weather may turn : hava dönebilir/değişebilir
  wheel may turn : tekerlek dönebilir
  turn ankle : ayak bileğini burkmak
  turn attention : dikkatini çevirmek
  turn focus : odağı değiştirmek
  turn key : anahtarı çevirmek
  turn page : sayfayı çevirmek
  turn profit : kar elde etmek
  turn stomach : mideyi bulandırmak
  turn stale : bayatlamak
  turn aggressive : sinirlenmek
  turn angry : sinirlenmek
  turn bad : bozulmak
  turn grey : ağarmak, aklar düşmek
  turn light : ışığı açmak
  turn professional : profesyonel olmak
  turn rigid : katılaşmak
  turn sour : ekşimek
  turn unpleasant : tatsızlaşmak
  turn violent : şiddete dönmek
  turn yellow : sararmak
  turn to a desert : çöle dönüşmek
  turn the clocks forward : saatleri ileri almak
  turn the clocks back : saatleri geri almak
  Daha az gör
  turn (n)

  sıra

  dönüş

  dönemeç, viraj, kavşak

  Turn (n) Collocations

  turn may come : dönüş gelebilir
  approach turn : dönüşe/viraja yaklaşmak
  await turn : dönüşü beklemek
  have turn : çevirmek
  make turn : dönüş yapmak
  10 Örnek daha
  take turn : şekil almak, başka yön almak
  wait turn : sırasını beklemek
  abrupt turn : ani dönüş
  remarkable turn : olağanüstü dönüş
  slight turn : hafif dönüş
  a good turn : iyilik
  do a good turn : iyilik yapmak
  a bad turn : kötülük
  do a bad turn : kötülük yapmak
  unsignalled turn : sinyalsiz dönüş
  Daha az gör

  Turn (n) Preposition Kullanımları

  at the turn of : ...nın başında
  the turn of : ...nın dönümü/başları
  in turn : sırayla / dolayısıyla
  by the turn of : ...nın başına gelindiğinde