Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Evolve ne demek?

Evolve ne demek? Evolve ne anlama gelir? Evolve İngilizce örnek cümle. Evolve eş anlamlıları.

  evolve (v)

  evrilmek

  evrim geçirmek, zamanla gelişmek

  Evolve (v) ingilizce örnek cümle

  The spots on leopards and many other animals has evolved because it helps them blend into the background.

  Leoparların ve diğer birçok hayvanın üzerindeki benekler, onların arka plana karışmalarına yardımcı olduğu için evrimleşmiştir.

  The currency of Argentina has evolved over the centuries.

  Arjantin'in para birimi yüzyıllar boyunca gelişmiştir.

  Evolve (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; değiştirmek, değişmek anlamında kullanılabilir.
  change (v) : değişmek, (para) bozdurmak
  alter (v) : değiştirmek
  shift (v) : değiştirmek
  adapt (v) : uyum sağlamak
  vary (v) : çeşitlilik göstermek
  modify (v) : değişiklik yapmak
  evolve (v) : evrilmek
  convert (v) : dönüştürmek
  mutate (v) : mutasyon geçirmek
  transform (v) : dönüşmek
  turn (v) : dönmek, dönüşmek


  Evolve (v) Collocations

  design may evolve : tasarım gelişebilir
  gene may evolve : gen evrim geçirebilir
  idea may evolve : fikir gelişebilir
  market may evolve : piyasa gelişebilir
  practice may evolve : uygulama gelişebilir
  16 Örnek daha
  process may evolve : Süreç gelişebilir
  relationship may evolve : ilişki gelişebilir
  technology may evolve : teknoloji gelişebilir
  evolve considerably : önemli ölçüde gelişmek
  evolve constantly : sürekli gelişmek
  evolve continually : sürekli gelişmek
  evolve continuously : sürekli geliştirmek
  evolve differently : farklı bir şekilde gelişmek
  evolve dramatically : önemli derecede gelişmek/evrilmek
  evolve gradually : yavaş yavaş gelişmek
  evolve quickly : hızlıca gelişmek
  evolve rapidly : hızla gelişmek/evrilmek
  evolve separately : ayrı ayrı gelişmek
  evolve significantly : önemli ölçüde gelişmek/evrilmek
  evolve slowly : yavaş yavaş gelişmek/evrilmek
  evolve steadily : sürekli gelişmek
  Daha az gör

  Evolve (v) Preposition Kullanımları

  evolve according to sth : bir şeye göre gelişmek
  evolve towards : ... doğru gelişmek
  evolve from : ...dan evrilmek
  evolve into : ...ya dönüşmek