Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Mutate ne demek?

Mutate ne demek? Mutate ne anlama gelir? Mutate İngilizce örnek cümle. Mutate eş anlamlıları.

  mutate (v)

  mutasyon geçirmek

  mutasyona uğramak, değişmek

  Mutate (v) ingilizce örnek cümle

  Some bacteria have mutated to become resistant to antibiotics.

  Bazı bakteriler mutasyona uğrayarak antibiyotiklere dirençli hale geldi.

  Like other organisms, bacteria can mutate, or change, over time.

  Diğer organizmalar gibi bakteriler de zamanla mutasyona uğrayabilir veya değişebilir.

  Mutate (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; değiştirmek, değişmek anlamında kullanılabilir.
  change (v) : değişmek, (para) bozdurmak
  alter (v) : değiştirmek
  shift (v) : değiştirmek
  adapt (v) : uyum sağlamak
  vary (v) : çeşitlilik göstermek
  modify (v) : değişiklik yapmak
  evolve (v) : evrilmek
  convert (v) : dönüştürmek
  mutate (v) : mutasyon geçirmek
  transform (v) : dönüşmek
  turn (v) : dönmek, dönüşmek


  Mutate (v) Collocations

  gene may mutate : gen değişebilir
  virus may mutate : virüs değişebilir