Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Shift ne demek?

Shift ne demek? Shift ne anlama gelir? Shift İngilizce örnek cümle. Shift eş anlamlıları.

  shift (v)

  değiştirmek

  kaymak, hareket etmek, yönelmek

  Shift (v) ingilizce örnek cümle

  The company has shifted production from Jamaica to the Dominican Republic.

  Şirket, üretimi Jamaika'dan Dominik Cumhuriyeti'ne değiştirdi.

  He kept shifting his weight from one foot to the other.

  Ağırlığını bir ayağından diğerine aktarmaya devam etti.

  Naomi shifted her bag from one hand to the other.

  Naomi çantasını bir elinden diğerine kaydırdı.

  Shift (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; değiştirmek, değişmek anlamında kullanılabilir.
  change (v) : değişmek, (para) bozdurmak
  alter (v) : değiştirmek
  shift (v) : değiştirmek
  adapt (v) : uyum sağlamak
  vary (v) : çeşitlilik göstermek
  modify (v) : değişiklik yapmak
  evolve (v) : evrilmek
  convert (v) : dönüştürmek
  mutate (v) : mutasyon geçirmek
  transform (v) : dönüşmek
  turn (v) : dönmek, dönüşmek


  Shift (n) Collocations

  attention may shift : dikkat dönebilir
  attitude may shift : tutum değişebilir
  balance may shift : denge değişebilir
  emphasis may shift : vurgu değişebilir
  eye may shift : göz hareket edebilir/dolaşabilir
  20 Örnek daha
  focus may shift : odak değişebilir
  gaze may shift : bakış değişebilir
  mood may shift : ruh hali değişebilir
  scene may shift : sahne değişebilir
  shift balance : dengeyi değiştirmek
  shift emphasis : önemi değiştirmek
  shift focus : odak kayması
  shift loyalty : bağlılığı değiştirmek
  shift perspective : bakış açısını değiştirmek
  shift position : konumunu/pozisyonunu değiştirmek
  shift constantly : sürekli olarak değişmek
  shift continually : sürekli değiştirmek
  shift effectively : etkili bir şekilde değiştirmek
  shift gradually : yavaş yavaş değiştirmek
  shift nervously : sinirli bir şekilde kıpırdanmak
  shift radically : kökten değiştirmek
  shift restlessly : huzursuzca değiştirmek
  shift slightly : biraz değiş
  shift suddenly : aniden kaymak/değiştirmek
  shape shifter : şekil değiştiren
  Daha az gör

  Shift (n) Preposition Kullanımları

  shift towards : ...ya doğru kaymak
  shift to : ...ya dönüşmek
  shift from : ...dan dönüşmek
  shift into : ...ya dönüşmek
  shift (n)

  vardiya

  posta

  Shift (n) ingilizce örnek cümle

  Factory workers usually work on shifts that can be day or night.

  Fabrika işçileri genellikle gündüz veya gecce olabilecek vardiyalarla çalışırlar.

  Nurses often work long shifts at a doctor's office or hospital.

  Hemşireler genellikle bir doktor ofisinde veya hastanede uzun vardiyalarla çalışırlar.

  değişim

  değişme, kayma, geçiş

  Shift (n) ingilizce örnek cümle

  There has been a shift from smokestack industries into high-tech ones.

  Baca endüstrilerinden yüksek teknolojili endüstrilere bir geçiş olmuştur.

  The influx of refugees has led to a significant population shift, as they choose to settle inland rather than near the borders.

  Mülteci akını, sınırlara yakın yerlere yerleşmek yerine iç bölgelere yerleşmeyi seçtikleri için önemli bir nüfus kaymasına yol açtı.

  The 1990s have seen a shift to democratic government in Eastern Europe.

  1990'lar Doğu Avrupa'da demokratik hükümete doğru bir değişim gördü.

  Shift (n) Collocations

  shift may begin : vardiya başlayabilir
  shift may change : vardiya değişebilir
  shift may end : vardiya sona erebilir
  shift may occur : değişim olabilir
  shift may start : vardiya/değişim başlayabilir
  27 Örnek daha
  cause shift : değişikliğe sebep olmak
  change shift : Vardiyayı değiştirmek
  experience shift : değişiklik yaşamak
  indicate shift : vardiyayı belirtmek
  observe shift : değişiklik gözlemlemek/fark etmek
  undergo shift : geçiş yapmak / değişime uğramak
  work shift : vardiyalı çalışmak
  abrupt shift : ani değişim
  cultural shift : kültürel değişim
  important shift : önemli vardiya
  irreversible shift : geri dönüşsüz kayma
  major shift : ana değişiklik
  massive shift : büyük vardiya
  perceptible shift : fark edilebilir değişim
  pronounced shift : belirgin kayma
  radical shift : köklü değişim
  rapid shift : hızlı değişim
  significant shift : önemli değişiklik
  slight shift : hafif vardiya
  subtle shift : belirsiz geçiş
  sudden shift : ani kayma/değişiklik
  distinct shift : farklı vardiya
  dramatic shift : çarpıcı değişim
  global shift : küresel değişiklik
  bring about shift : değişikliğe sebep olmak
  lead to shift : değişikliğe sebep olmak
  result in shift : değişime neden olmak
  Daha az gör

  Shift (n) Preposition Kullanımları

  shift in : …da değişiklik
  shift from : ...den geçiş, değişme
  shift towards : ...ya doğru kayma
  shift to : ...ya geçiş/değişim
  in shifts : vardiyalı olarak
  1 Örnek daha
  shift between : .... arasında değişim
  Daha az gör