Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Convert ne demek?

Convert ne demek? Convert ne anlama gelir? Convert İngilizce örnek cümle. Convert eş anlamlıları.

  convert (v)

  dönüştürmek

  değiştirmek, döndürmek

  Convert (v) ingilizce örnek cümle

  John converted a garage into a tiny room.

  John bir garajı küçük bir odaya dönüştürdü.

  Mechanical energy is converted to heat energy.

  Mekanik enerji, ısı enerjisine dönüştürülür.

  I converted the substance by adding sodium.

  Maddeyi sodyum ekleyerek dönüştürdüm.

  The palace has been recently converted into an archaeological museum.

  Saray yakın zamanda bir arkeoloji müzesine dönüştürüldü.

  Convert (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; değiştirmek, değişmek anlamında kullanılabilir.
  change (v) : değişmek, (para) bozdurmak
  alter (v) : değiştirmek
  shift (v) : değiştirmek
  adapt (v) : uyum sağlamak
  vary (v) : çeşitlilik göstermek
  modify (v) : değişiklik yapmak
  evolve (v) : evrilmek
  convert (v) : dönüştürmek
  mutate (v) : mutasyon geçirmek
  transform (v) : dönüşmek
  turn (v) : dönmek, dönüşmek


  Convert (n) Collocations

  convert carbon dioxide : karbondioksit dönüştürmek
  convert to Christianity : Hristiyanlaştırmak

  Convert (n) Preposition Kullanımları

  convert into : ...ya dönüştürmek
  convert (n)

  dönme

  din değiştiren kimse

  Convert (n) Collocations

  attract convert : dönmeye çekmek
  become convert : dönüşmek
  gain convert : din değiştiren kimseyi kazanmak
  make convert : dönüştürme yapmak
  reluctant convert : isteksiz dönüşüm
  1 Örnek daha
  enthusiastic convert : coşkulu dönüştürmek
  Daha az gör

  Convert (n) Preposition Kullanımları

  convert from : …dan dönüştürmek

  Convert ile Bağlantılı Kelimeler