Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Keeping ne demek?

Keeping ne demek? Keeping ne anlama gelir? Keeping İngilizce örnek cümle. Keeping eş anlamlıları.

  keep (v)

  tutmak

  muhafaza etmek, saklamak, bulundurmak

  Keeping (v) ingilizce örnek cümle

  He keeps his keys in the drawer.

  Anahtarlarını çekmecede tutar.

  Milk has to be kept at a relatively low temperature.

  Süt nispeten düşük bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

  devam etmek

  sürdürmek, yapıp durmak

  Keeping (v) ingilizce örnek cümle

  We keep talking about the same things all the time.

  Her zaman aynı şeylerden bahsetmeye devam ediyoruz.

  Keeping (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, devam etmek anlamında kullanılabilir.
  continue (v) : devam etmek
  keep (v) : tutmak, devam etmek
  keep on (pv) : devam etmek
  go on (pv) : devam etmek
  carry on (pv) : devam etmek
  proceed (v) : ilerlemek


  Keeping (n) Collocations

  win may keep : başarı korunabilir
  keep balance : dengeyi korumak
  keep ball : topu tutmak
  keep the change : üstü kalsın
  keep charm : çekiciliğini koru
  69 Örnek daha
  keep company : eşlik etmek
  keep confidence : güvende tutmak
  keep contact : temasta kalmak
  keep control : kontrolü elinde tutmak
  keep diary : günlük tutmak
  keep focus : odaklanmak
  keep hold : elinde tutmak
  keep identity : kimliğini korumak
  keep a job : işe devam etmek / bir işe tutunmak
  keep journal : günlük tutmak
  keep mistress : metres tutmak
  keep nerve : sinire hakim olmak
  keep note : not tutmak
  keep peace : barışı devam ettirmek
  keep a pet : evcil hayvan beslemek
  keep possession : mülk bulundurmak
  keep a promise : sözünü tutmak
  keep record : kayıt tutmak
  keep secret : sır tutmak
  keep self-respect : kendine saygı duymak
  keep one's temper : sinirlerine hakim olmak
  keep time : (saat) zamanı göstermek
  keep watch : nöbet tutmak
  keep word : sözünü tutmak, sözünde durmak
  keep afloat : su üstünde kalmak
  keep awake : uyanık kalmak
  keep calm : sakin olmak
  keep cheerful : neşeli kalmak
  keep cool : serin tutmak
  keep healthy : sağlıklı tutmak
  keep quiet : susmak
  keep safe : güvende tutmak
  keep still : kıpırdamamak
  keep supple : esnek tutmak
  keep warm : sıcak tutmak
  keep fit : zinde, formda kalmak
  keep alive : canlı tutmak
  keep sb amused : eğlendirmek
  keep sb awake : birisini uyanık tutmak
  keep sb cheerful : birini neşelendirmek
  keep sb healthy : birini sağlıklı tutmak
  keep sb ignorant : birini cahilini tutmak
  keep sb informed : birini bilgilendirmek
  keep separate : ayrı tutmak
  keep steady : sabit tutmak
  keep sth afloat : bir şeyi su üstüne tutmak
  keep sth brief : bir şeyi kısa tutmak
  keep sth clean : bir şeyi temiz tutmak
  keep sth confidential : gizli tutmak
  keep sth limited : bir şeyi sınırlı tutmak
  keep sth low-key : bir şeyi gösterişsiz/sade tutmak
  keep sth neutral : nötr tutmak
  keep sth open : bir şeyi açık tutmak
  keep sth realistic : gerçekçi tutmak
  keep sth safe : bir şeyi güvende tutmak
  keep sth secret : bir şeyi gizli tutmak
  keep sth short : bir şeyi kısa tutmak
  keep sth stable : bir şeyi sabit tutmak
  keep sth sterile : bir şeyi temiz tutmak
  keep sth strong : bir şeyi güçlü tutmak
  keep sth fresh : bir şeyi taze tutmak
  keep sth distinct : ayrı tutmak
  keep sth flexible : bir şeyi esnek tutmak
  keep sth exclusive : bir şeyi özel tutmak
  keep sb in jail : birini hapiste tutmak
  keep sb out of jail : birini hapisten uzak tutmak
  keep in place : yerinde tutmak
  keep sth healthy : bir şeyi sağlıklı tutmak
  keep an eye on : ...ya göz kulak olmak
  Daha az gör

  Keeping (n) Preposition Kullanımları

  keep sb from doing sth : birinin bir şey yapmasını engellemek
  keep in shape : formda kalmak
  keeping (n)

  bakım

  koruma, tutma, saklama, muhafaza