Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Learning ne demek?

Learning ne demek? Learning ne anlama gelir? Learning İngilizce örnek cümle. Learning eş anlamlıları.

  learn (v)

  öğrenmek

  beceri kazanmak, bellemek, edinmek

  Learning (v) ingilizce örnek cümle

  We must learn to live in harmony with nature.

  Doğa ile uyum içinde yaşamayı öğrenmeliyiz.

  Children are often very good at learning foreign languages.

  Çocuklar genellikle yabancı dil öğrenme konusunda çok iyidirler.

  James learned to make a fire without matches.

  James kibrit olmadan ateş yakmayı öğrendi.

  Learning (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; çalışarak, tecrübe ederek veya ders alarak bir şeyi öğrenmek anlamında kullanılabilir.
  learn (v) : öğrenmek
  know (v) : bilmek
  acquire (v) : edinmek
  memorize (v) : ezberlemek
  pick up (pv) : almak, öğrenmek
  take in (pv) : kandırmak, anlamak

  Bu kelimeler; bulmak, keşfetmek, öğrenmek anlamında kullanılabilir.
  find out (pv) : keşfetmek
  discover (v) : keşfetmek
  uncover (v) : ortaya çıkarmak
  detect (v) : tespit etmek
  expose (v) : ortaya çıkarmak, maruz bırakmak
  learn (v) : öğrenmek
  disclose (v) : açığa vurmak


  Learning (n) Collocations

  learn ballet : bale öğrenmek
  learn alphabet : alfabe öğrenmek
  learn basics : temel bilgiler öğrenmek
  learn cookery : aşçılık öğrenmek
  learn craft : zanaat öğrenmek
  42 Örnek daha
  learn custom : gelenekleri öğrenmek
  learn detail : detayı öğrenmek
  learn discipline : disiplini öğrenmek
  learn essentials : gereksinimleri öğrenmek
  learn fact : olguyu, gerçeği öğrenmek
  learn fate : kaderini öğrenmek
  learn fundamentals : temelleri öğrenmek
  learn game : oyun öğrenmek
  learn grammar : dilbilgisini öğrenmek
  learn identity : kimlik öğrenmek
  learn importance : önemini öğrenmek
  learn instrument : enstrümanı öğrenmek
  learn intricacy : karmaşıklığı öğrenmek
  learn judo : judo öğrenmek
  learn karate : karate öğrenmek
  learn language : dil öğrenmek
  learn lesson : ders almak
  learn manner : tutumu öğrenmek
  learn move : hareketi öğrenmek
  learn news : haberleri öğrenmek
  learn part : bölüm öğrenmek
  learn profession : meslek öğrenmek
  learn routine : rutini öğrenmek
  learn rule : kuralı öğrenmek
  learn secret : sırrı öğrenmek
  learn self-control : kendini kontrol etmeyi öğrenmek
  learn self-defence : kendini savunmayı öğrenmek
  learn shorthand : kısaltmaları öğrenmek
  learn skill : beceri öğrenmek
  learn step : adımı öğrenmek
  learn technique : tekniği öğrenmek
  learn tolerance : hoşgörü öğrenmek
  learn trade : işi öğrenmek
  learn trick : hileyi öğrenmek
  learn truth : gerçeği öğrenmek
  learn vocabulary : kelime öğrenmek
  learn worth : değeri öğrenmek
  learn quickly : çabuk öğrenmek
  learn soon : yakında öğrenmek
  learn easily : kolaylıkla öğrenmek
  learn to accept : kabul etmeyi öğrenmek
  learn by heart : ezberlemek
  Daha az gör

  Learning (n) Preposition Kullanımları

  learn through : ... yoluyla öğrenmek
  learn from : …dan öğrenmek
  learn about : ...yı öğrenmek
  learn of : ...yı öğrenmek, duymak
  learning (n)

  öğrenme

  öğrenim

  Learning (n) Collocations

  facilitate learning : öğrenmeyi kolaylaştırmak
  promote learning : öğrenmeyi teşvik etmek
  computer-assisted learning : bilgisayar destekli öğrenme
  active learning : etkin öğrenme
  great learning : harika öğrenme
  23 Örnek daha
  higher learning : daha yüksek öğrenim
  independent learning : bağımsız öğrenme
  lifelong learning : hayat boyu öğrenme
  online learning : çevrimiçi öğrenme
  passive learning : pasif öğrenme
  successful learning : başarılı öğrenme
  early learning : erken öğrenme
  formal learning : resmi öğrenme
  effective learning : etkili öğrenme
  collaborative learning : işbirlikçi öğrenme
  enhance learning : öğrenmeyi geliştirmek
  experiential learning : deneyimsel öğrenme
  learning activity : öğrenme faaliyeti
  learning difficulties : öğrenme güçlükleri
  learning environment : öğrenme ortamı
  learning objective : öğrenmenin hedefi
  learning outcome : öğrenme çıktısı/sonucu
  learning process : öğrenme süreci
  learning resources : eğitim kaynakları
  learning strategy : öğrenme stratejisi
  learning style : öğrenme tarzı
  learning ability : öğrenme yeteneği
  language learning ability : dil öğrenme becerisi
  Daha az gör

  Learning ile Bağlantılı Kelimeler