Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Undertaking ne demek?

Undertaking ne demek? Undertaking ne anlama gelir? Undertaking İngilizce örnek cümle. Undertaking eş anlamlıları.

  undertake (v)

  üstlenmek

  ele almak, girişmek, başlamak

  Undertaking (v) ingilizce örnek cümle

  She undertook the responsibility for the project.

  Projenin sorumluluğunu üstlendi.

  söz vermek

  vaad etmek, taahhüt etmek

  Undertaking (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir işi yapmak, yerine getirmek, uygulamak anlamında kullanılabilir.
  do (v) : yapmak
  conduct (v) : yapmak, iletmek (elektrik, ısı), yönetmek (orkestra vb.)
  carry out (pv) : yapmak
  perform (v) : gösteri yapmak, uygulamak
  implement (v) : uygulamaya koymak
  practise (v) : alıştırma yapmak
  undertake (v) : üstlenmek, söz vermek


  Undertaking (n) Collocations

  undertake activity : etkinliği üstlenmek
  undertake assessment : değerlendirme yapmak
  undertake campaign : kampanya yürütmek
  undertake duty : görev üstlenmek
  undertake effort : girişimi sarf etmek
  6 Örnek daha
  undertake fieldwork : saha çalışmasını üstlenmek
  undertake a journey : yolculuk yapmak
  undertake research : araştırmayı üstlenmek
  undertake responsibility : sorumluluk üstlenmek
  undertake a task : görev üstlenmek
  undertake work : çalışmayı üstlenmek
  Daha az gör
  undertaking (n)

  zor ve önemli iş

  görev, girişim

  Undertaking (n) Collocations

  make undertaking : teşebbüs etmek
  seek undertaking : teşebbüs aramak
  commercial undertaking : ticari girişim
  costly undertaking : masraflı girişim
  hazardous undertaking : tehlikeli girişim
  5 Örnek daha
  important undertaking : önemli girişim
  joint undertaking : ortak girişim
  massive undertaking : devasa girişim
  voluntary undertaking : gönüllü girişim
  enormous undertaking : muazzam taahhüt
  Daha az gör