Yükleniyor...
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Mardin Artuklu Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.Başvuru Tarihleri12–16 Ağustos 2013

Başvuru Tarihleri12–16 Ağustos 2013

Mülakat Tarihi2-6 Eylül 2013

Sonuçların İlan Tarihi9 Eylül 2013

Asıl Listeden Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihi10-13 Eylül 2013

Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi16-18 Eylül 2013

 

YÜKSEK LİSANS İÇİN;

ANABİLİM DALI

Özel Şartlar

KONTENJAN

TARİH

ÜDS, KPDS,YDS veya Üniversiteler Arası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 45 ve üzeri puan almak.ALES puan türü sözeldir.

10


Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları


1. Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.


2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.


3. Lisans not ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.


4. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. (2010 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)


5. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.


6. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.


7. Başka bir programda tezli yüksek lisans, doktora öğrencisi olmamak.


8. Özel Şartları sağlıyor olmak.


Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler


1. Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru Formunun çıktısı alınarak doldurulup fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Enstitümüze aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru yapılacaktır.


2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,


3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,


4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,


5. 1 adet fotoğraf,


6. Özel şartlarda istenen belgeler


(Adaylar yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerini asıllarını da ibraz etmek suretiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde onaylatacaklardır.)


Tezli Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları


Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.


İlgili ALES puanının % 50’si


Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i


Mülakat Sınavı puanının % 25’i


Adayların başarılı sayılabilmeleri için mülakat sınavından en az 60 puan almaları (Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz) ve yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması gerekmektedir. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. 55 ve üzeri olan puanlar kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilir.


Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.


Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler


1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),


2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,


3. Transkriptin aslı veya onaylı örneği,


4. ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,


5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,


6. 6 adet vesikalık fotoğraf,


7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

DOKTORA İÇİN;

ANABİLİM DALI

Özel Şartlar

KONTENJAN

TARİH

ÜDS, KPDS,YDS veya Üniversiteler Arası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 55 ve üzeri puan almak. ALES’den en az 65 almak. Sosyal Bilimler Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak

5


Doktora Programına Başvuru Koşulları

Adayların,

1. Sosyal Bilimler alanında tezli yüksek lisans eğitimi almış olması,

2. Yüksek lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması,

3. ALES sınavının sözel bölümünden minimum 65 başarı notu almış olmaları,

4. Yabancı dil için ÜDS ve KPDS’den başvuranların en az 55 ve Üniversitelerarası kurul tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanların eşdeğerini almış olmaları,

5. Başka bir programda tezli yüksek lisans, doktora öğrencisi olmamak.

6. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Doktora Programına Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Lisansüstü Başvuru Formu(Enstitü veya Enstitü web sitesinden temin edilecektir),

2. Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3.Yüksek Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,

5. 1 adet fotoğraf,

6.Yüksek Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış olanlarının Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.

7.Yüksek Lisans Tezi.

Doktora Programı için Değerlendirme Esasları

Doktora giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.

İlgili ALES puanının % 50’si

Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si

Yabancı dil puanının % 10’u

Mülakat ve Yazılı Sınavı puanının % 20’si

Toplamı en az 65 puan olmalıdır. Ancak, bilim mülakat sınavından 70’ten daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz.

Başvurular Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen veya noterden vekâletle yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Doktora Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecektir)

2. Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin (noter ya da kurum tarafından) onaylı örneği,

3. Yüksek Lisans Transkriptinin aslı veya onaylı örneği,

4. ALES belgesinin aslı veya (noter ya da kurum tarafından) onaylı örneği,

5. Yabancı Dil Sınavı belgesinin aslı veya (noter ya da kurum tarafından) onaylı örneği,

6. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

7. 6 adet vesikalık fotoğraf,

8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
09/07/2013 0 2974
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!