Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Decreased ne demek?

Decreased ne demek? Decreased ne anlama gelir? Decreased İngilizce örnek cümle. Decreased eş anlamlıları.

  decreased (adj)

  azalmış

  azaltılmış
  decrease (v)

  azalmak

  azaltmak

  Decrease (v) ingilizce örnek cümle

  Inflation occurs as the value of currency decreases.

  Para biriminin değeri azaldıkça enflasyon meydana gelir.

  Decrease (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, azalmak anlamında kullanılabilir.
  fall (v) : düşmek, azalmak
  decrease (v) : azalmak
  drop (v) : düşürmek, azalmak, bırakmak, arabayla bırakmak
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  shrink (v) : küçülmek
  diminish (v) : azalmak
  lessen (v) : azaltmak

  Bu kelimeler; azalmak, azaltmak anlamında kullanılabilir.
  reduce (v) : azaltmak
  decrease (v) : azalmak
  lower (v) : indirmek
  bring down (pv) : yetkisine son vermek, azaltmak
  minimize (v) : en aza indirmek, küçümsemek
  fall (v) : düşmek, azalmak


  Decrease (v) Collocations

  amount may decrease : miktar azalabilir
  concentration may decrease : konsantrasyon azalabilir
  confidence may decrease : güven azalabilir
  consumption may decrease : tüketim azalabilir
  deficit may decrease : açık düşebilir
  70 Örnek daha
  density may decrease : yoğunluk azalabilir
  emission may decrease : emisyon azalabilir
  incidence may decrease : insidans/vaka azalabilir
  length may decrease : uzunluk düşebilir
  level may decrease : seviye düşebilir
  mortality may decrease : ölüm oranı azalabilir
  output may decrease : çıktı azalabilir
  percentage may decrease : yüzde azalabilir
  population may decrease : nüfus azalabilir
  productivity may decrease : verimlilik düşebilir
  proportion may decrease : oran azalabilir
  rate may decrease : oran düşebilir
  size may decrease : büyüklük azalabilir
  speed may decrease : hız azalabilir
  value may decrease : değer düşebilir
  velocity may decrease : hız düşebilir
  volume may decrease : hacim azalabilir
  width may decrease : genişlik azalabilir
  decrease amount : miktarı azal(t)mak
  decrease appetite : iştahı azal(t)mak
  decrease blood pressure : kan basıncını düşürmek
  decrease chance : şansı/olasılığı azalmak
  decrease concentration : konsantrasyonu/yoğunluğu azalmak
  decrease cost : maliyeti düşürmek
  decrease diversity : çeşitliliği azal(t)mak
  decrease dosage : dozu azaltmak
  decrease duration : süresini azaltmak
  decrease effectiveness : etkinliği/etkililiği azaltmak
  decrease efficiency : verimliliği azaltmak
  decrease force : kuvveti/gücü azalmak
  decrease frequency : sıklığı azalmak
  decrease incidence : insidansı/vakayı azaltmak
  decrease intake : alımı azaltmak
  decrease intensity : yoğunluğu azaltmak
  decrease level : seviyesi/düzeyi/miktarı azalmak
  decrease likelihood : olasılığı azaltmak
  decrease mortality : ölüm oranını azaltmak
  decrease number : miktarını azaltmak
  decrease ... percent : ...yüzde azaltmak
  decrease point : noktasına/ölçüsüne düşmek
  decrease probability : olasılığı azal(t)mak
  decrease production : üretimi/yapımı azal(t)mak
  decrease productivity : verimliliği azalmak/düşürmek
  decrease rate : oranı azalmak
  decrease recurrence : nüksü/tekrarı azaltmak
  decrease reliance : birine/bir şeye bağlılığı/güveni azal(t)mak
  decrease risk : riski azaltmak
  decrease size : büyüklüğünü/boyutunu küçültmek/azaltmak
  decrease stress : stresi azaltmak
  decrease temperature : sıcaklığı düşürmek
  decrease use : kullanımı azaltmak
  decrease voltage : voltajı azal(t)mak
  decrease volume : hacmi azaltmak/düşürmek
  decrease vulnerability : duyarlılığı azal(t)mak
  decrease width : genişliği/eni azal(t)mak
  decrease considerably : önemli ölçüde azalmak
  decrease dramatically : önemli ölçüde azalmak
  decrease drastically : büyük ölçüde azaltmak
  decrease gradually : yavaş yavaş/azar azar azaltmak
  decrease greatly : büyük ölçüde azaltmak
  decrease markedly : önemli ölçüde azaltmak
  decrease progressively : dereceli olarak/gittikçe azaltmak
  decrease rapidly : hızla azalmak
  decrease sharply : keskin bir şekilde azaltmak
  decrease significantly : önemli ölçüde azaltmak
  decrease slightly : hafifçe azalmak
  decrease slowly : yavaş yavaş azal(t)mak
  decrease somewhat : biraz azal(t)mak
  decrease steadily : sürekli olarak azal(t)mak
  decrease substantially : önemli ölçüde azal(t)mak
  Daha az gör

  Decrease (v) Preposition Kullanımları

  decrease from : ...den azalmak
  decrease to : ...-e azalmak
  decrease with : ... ile azalmak
  decrease by : ... (ile) azalmak