Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Running ne demek?

Running ne demek? Running ne anlama gelir? Running İngilizce örnek cümle. Running eş anlamlıları.

  run (v)

  koşmak

  Running (v) ingilizce örnek cümle

  All of a sudden, I saw a rabbit running across the field.

  Birdenbire, tarlada koşan bir tavşan gördüm.

  yönetmek

  işletmek, idare etmek, çalıştırmak

  Running (v) ingilizce örnek cümle

  He can't even run his own family, let alone a nation!

  Bir ulusu yönetmek bir yana, kendi ailesini bile yönetemiyor!

  On April 23rd, children take over important government positions and symbolically run the country for one day.

  23 Nisan'da çocuklar önemli hükümet mevkilerini devralıp sembolik olarak bir günlüğüne ülkeyi yönetirler.

  akmak

  dökülmek, boşalmak

  Running (v) ingilizce örnek cümle

  You mustn't cry, or else you makeup will run.

  Ağlamamalısın yoksa makyajın akar.

  The Porsuk river runs through Eskişehir and joins with Sakarya River.

  Porsuk çayı Eskişehir'den geçer ve Sakarya Nehri ile birleşir.

  sefer yapmak

  çalışmak, işlemek

  Running (v) ingilizce örnek cümle

  Buses run between the station and the airport.

  İstasyonla havaalanı arasında otobüs seferleri vardır.

  Buses are running at 20 minute intervals.

  Otobüsler 20 dakikalık aralıklarla çalışıyor.

  çalıştırmak

  faaliyete geçirmek, faal olmak, işletmek

  Running (v) ingilizce örnek cümle

  Although my car is very old, it still runs very well.

  Arabam çok eski olmasına rağmen hala çok iyi çalışıyor.

  Many websites can be run on the same network or server.

  Birçok internet sitesi aynı ağda veya sunucuda çalıştırılabilir.

  Running (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; yönetmek, idare etmek anlamında kullanılabilir.
  run (v) : koşmak, yönetmek, akmak, sefer yapmak, çalıştırmak
  manage (v) : yönetmek, başarmak
  direct (v) : yönetmek, yönlendirmek
  administer (v) : yönetmek, vermek

  Bu kelimeler, akmak anlamında kullanılabilir.
  flow (v) : akmak
  run (v) : koşmak, yönetmek, akmak, sefer yapmak, çalıştırmak
  stream (v) : bir yönde akmak

  Bu kelimeler, bir yere gitmek anlamında kullanılabilir.
  go (v) : gitmek, hale gelmek
  travel (v) : seyahat etmek, yol almak
  drive (v) : (araba) sürmek, harekete geçirmek
  ride (v) : binmek
  run (v) : koşmak, yönetmek, akmak, sefer yapmak, çalıştırmak

  Bu kelimeler, bir makinenin, sistemin çalışması anlamında kullanılabilir.
  work (v) : çalışmak, işe yaramak
  function (v) : çalışmak
  operate (v) : işletmek, ameliyat yapmak
  run (v) : koşmak, yönetmek, akmak, sefer yapmak, çalıştırmak


  Running (adj) Collocations

  application may run : uygulama çalışabilir
  argument may run : iddia işleyebilir
  blood may run : kan akabilir
  bus may run : otobüs çalışabilir
  cable may run : kablo çalışabilir
  112 Örnek daha
  chip may run : çip çalışabilir
  college may run : kolej işletilebilir
  colour may run : renk akabilir (kıyafet)
  computer may run : bilgisayar çalışabilir
  course may run : kurs işletilebilir
  crack may run : çatlak artabilir/açılabilir
  ditch may run : hendek açılabilir
  dog may run : köpek kaçabilir
  electricity may run : elektrik çalıştırabilir
  engine may run : motor çalışabilir
  exhibit may run : sergi çalışabilir
  exhibition may run : sergi çalışabilir
  eye may run : göz gezinebilir
  ferry may run : feribot çalışabilir
  footpath may run : patika çalışabilir
  footstep may run : ayak sesi ilerleyebilir
  generator may run : jeneratör çalıştırabilir
  horse may run : at gidebilir/atlayabilir
  hound may run : av köpeği koşturabilir
  lane may run : (yol)şerit çalışabilir
  lease may run : kira işleyebilir
  ledge may run : kaya tabakası karşılaşabilir
  line may run : hat çalışabilir
  machine may run : makine çalışabilir
  magazine may run : dergi çalışabilir
  make-up may run : makyaj akabilir
  mascara may run : rimel bulaşabilir
  motor may run : motor çalışabilir
  mouse may run : fare kaçabilir
  murmur may run : üfürüm/uğultu dolaşabilir/duyulabilir
  nerve may run : sinir iletebilir
  nose may run : burun akabilir
  path may run : yol çalışabilir
  pipe may run : boru çalışabilir
  power may run : güç çalıştırabilir
  programme may run : program çalışabilir
  railway may run : demiryolu çalışabilir
  reactor may run : reaktör çalışabilir
  river may run : nehir akabilir
  road may run : yol çalışabilir
  route may run : rota çalışabilir
  scar may run : yara izi uzanabilir
  sentiment may run : düşünce hakim edebilir
  servant may run : hizmetçi çalışabilir
  shiver may run : titreme (başkasına) geçebilir
  shower may run : duş çalışabilir
  software may run : yazılım çalışabilir
  spider may run : örümcek hızlı yürüyebilir
  stream may run : akarsu akabilir
  street may run : sokak çalışabilir
  stripe may run : yol çalışabilir
  system may run : sistem çalışabilir
  tap may run : musluk çalışabilir
  taste may run : lezzet benzeyebilir
  term may run : dönem sürebilir
  tide may run : gelgit devam edebilir/olabilir
  trail may run : yol çalışabilir
  train may run : tren çalışabilir
  tram may run : tramvay çalışabilir
  tremor may run : titreme/sarsıntı (başkalarının arasından,içinden) geçebilir
  trust may run : güven olabilir
  tunnel may run : tünel çalışabilir
  volunteer may run : gönüllü çalışabilir
  water may run : su akabilir
  wire may run : tel çalışabilir
  worker may run : işçi çalışabilir
  year may run : yıl geçebilir
  run ad : reklam yayınlamak
  run ball : topla koşmak
  run bar : bar yönetmek
  run business : iş yerini işletmek
  run cafe : kafe işletmek
  run campaign : kampanya yürütmek
  run candidate : adayı çalıştırmak
  run car : arabayı çalıştırmak
  run commercial : reklam yayınlamak
  run country : ülke yönetmek
  run an election : seçim düzenlemek
  run experiment : deneme yapmak
  run factory : fabrika işletmek
  run feature : (özel bir konuyla alakalı) makale veya program hazırlamak/yayınlamak
  run government : hükümeti yönetmek
  run machine : makineyi çalıştırmak
  run marathon : maraton koşmak
  run programme : program çalıştırmak
  run reactor : reaktör çalıştırmak
  run restaurant : restoran işletmek
  run risk : riski göze almak
  run shop : dükkan çalıştırmak
  run store : mağaza çalıştırmak
  run surplus : fazla koşmak
  run test : test yapmak
  run tongue : yalamak
  run concurrently : aynı anda çalıştırmak
  run consecutively : art arda koşmak
  run continuously : sürekli koşmak
  run efficiently : verimli bir şekilde çalıştırmak
  run fast : hızlı koşmak
  run home : eve koşmak
  run jointly : müşterek yönetmek
  run late : geç kalmak
  run properly : doğru dürüst/uygun biçimde çalışmak
  run quickly : hızlı koşmak
  run regularly : düzenli olarak çalışmak
  run smoothly : sorunsuz yönetmek
  run parallel : paralellik göstermek
  run wild : taşkınlık yapmak, azıp çok yayılmak (bitki)
  run dry : kurumak
  run in families : aileden gelmek (hastalık vb)
  run riot : kontrolden çıkmak
  run like clockwork : tıkırında gitmek
  run rampant : her tarafa yayılmak
  Daha az gör

  Running (adj) Preposition Kullanımları

  run out of : …tüketmek
  run into : ...ya rastlamak
  run towards : ...ya doğru koşmak
  running (n)

  koşu

  Running (adj) Collocations

  long-distance running : uzun mesafe koşusu
  running (adj)

  art arda

  akan

  akan

  Running (adj) Collocations

  running speed : koşu hızı
  running tap : akan musluk
  running water : musluk suyu, akan su
  running joke : alay konusu