Yükleniyor...
remzihoca online dersler

See ne demek?

See ne demek? See ne anlama gelir? See İngilizce örnek cümle. See eş anlamlıları.

  see (v)

  görmek

  tanık olmak, seçmek, seyretmek

  See (v) ingilizce örnek cümle

  We saw a beautiful statue of the Buddha in a temple in Sri Lanka.

  Sri Lanka'da bir tapınakta güzel bir Buda heykeli gördük.

  He looked as if he had seen a ghost.

  Bir hayalet görmüş gibi görünüyordu.

  ziyaret etmek

  görüşmek, görmek, görünmek

  See (v) ingilizce örnek cümle

  You must see a doctor if you're still feeling ill tomorrow.

  Yarın hala hasta hissedersen bir doktora görünmelisin.

  anlamak

  kavramak, farkına varmak

  See (v) ingilizce örnek cümle

  I see what you mean.

  Ne demek istediğini anlıyorum.

  Everyone can see that Richard is lying again.

  Herkes Richard'ın yine yalan söylediğini anlayabiliyor.

  She can see the difference between good and bad.

  İyi ve kötü arasındaki farkı anlayabiliyor.

  See (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, anlamak anlamında kullanılabilir.
  understand (v) : anlamak
  see (v) : görmek, ziyaret etmek, anlamak
  get (v) : elde etmek, ulaşmak, olmak, anlamak
  grasp (v) : sıkıca tutmak, anlamak
  comprehend (v) : anlamak
  follow (v) : takip etmek, anlamak

  Bu kelimeler; bakmak, izlemek anlamında kullanılabilir.
  look (v) : bakmak, görünmek
  watch (v) : seyretmek, dikkatli olmak
  see (v) : görmek, ziyaret etmek, anlamak
  view (n) : manzara, görüş
  observe (v) : gözlemlemek, uymak (kural vb.)


  See (v) Collocations

  century may see : yüzyıl görebilir
  decade may see : on yıl görebilir
  observer may see : gözlemci görebilir
  viewer may see : izleyici görebilir
  year may see : yıl görebilir
  51 Örnek daha
  see attraction : çekiciliği görmek
  see beginning : başlangıcı ​​görmek
  see change : değişikliğe tanık olmak
  see decline : azalma görmek
  see difference : farkı görmek
  see disappointment : hayal kırıklığını görmek
  see disbelief : inanmama/inançsızlık görmek
  see documentary : belgesel görmek
  see episode : bölümü görmek
  see erosion : erozyon görmek
  see establishment : kuruluşu görmek
  see example : örneğe bakmak
  see explosion : artış görmek
  see hesitation : tereddütü fark etmek
  see importance : önemini anlamak
  see improvement : ilerleme görmek
  see increase : artış görmek
  see indication : belirtiyi görmek
  see issue : sorunu görmek
  see movie : film izlemek
  see relationship : ilişki görmek
  see resemblance : benzerliği görmek
  see revolution : devrim yaşamak
  see sight : görülmeye değer yer görmek
  see similarity : benzerlik görmek
  see tragedy : trajediyi görmek
  see variation : değişimi görmek
  see clearly : net görmek
  see commonly : yaygın olarak görmek
  see easily : kolayca görmek
  see hardly : neredeyse hiç görmemek
  see sth as crucial : bir şeyi çok önemli görmek
  see sth as glamorous : bir şeyi göz alıcı olarak görmek
  see sth as important : bir şeyi önemli olarak görmek
  see sth as impossible : bir şeyi imkânsız olarak görmek
  see sth as inappropriate : bir şeyi uygunsuz olarak görmek
  see sth as incompatible : bir şeyi uyumsuz olarak görmek
  see sth as inevitable : bir şeyi kaçınılmaz olarak görmek
  see sth as irrational : mantıksız olarak görmek
  see sth as irrelevant : bir şeyin ilgisiz olduğunu görmek
  see sth as necessary : bir şeyi gerekli olarak görmek
  see sth as outrageous : bir şeyi olarak görmek
  see sth as unacceptable : bir şeyi kabul edilemez olarak görmek
  see sth as undesirable : bir şeyi istenmeyen olarak görmek
  see sth as distinct : bir şeyi farklı görmek
  see sth as essential : gerekli gibi görmek
  see sth as excessive : bir şeyi aşırı görmek
  see sth as extraordinary : bir şeyi olağanüstü olarak görmek
  see sth as a threat : bir şeyi bir tehdit olarak görmek
  see a joke : şakayı anlamak
  see one's share : nasibini almak
  Daha az gör

  See (v) Preposition Kullanımları

  see into : ...yı incelemek
  see as : … olarak görmek