Yükleniyor...
remzihoca online dersler

View ne demek?

View ne demek? View ne anlama gelir? View İngilizce örnek cümle. View eş anlamlıları.

  view (v)

  görmek

  düşünmek, (... olarak) saymak, kafasında olmak

  seyretmek

  izlemek, bakmak

  View (n) Collocations

  view art : sanatı görmek
  view clip : klibi/kısa gösterimi/filmi görmek
  view collection : koleksiyonu görmek
  view display : sergiyi görmek
  view document : belgeyi/bilgisayar dosyasını görmek
  25 Örnek daha
  view DVD : DVD'yi görmek/izlemek
  view exhibit : (tablo vb.) sergilenen eşya/parça, eseri görmek
  view file : dosyayı görmek/erişmek
  view film : filmi görmek/seyretmek
  view image : görüntüyü/resmi görmek
  view map : haritayı incelemek/görmek
  view movie : filmi görmek
  view page : (internette) sayfayı(a) görmek/erişmek
  view painting : resmi görmek
  view property : binayı/araziyi görmek
  view recording : kaydı görmek
  view replay : tekrarı/ yeniden gösterimi izlemek
  view site : siteyi(e) görüntülemek/erişmek
  view video : videoyu görmek
  view videotape : video kaseti görmek/izlemek
  view world : dünyayı görmek
  view cautiously : dikkatlice görmek
  view differently : farklı olarak görmek
  view favourably : uygun bir şekilde görmek
  view negatively : olumsuz olarak görmek
  view objectively : nesnel olarak/tarafsızca görmek
  view personally : şahsen görmek
  view positively : olumlu şekilde görmek
  view suspiciously : şüpheli şekilde görmek
  view unfavourably : olumsuz/elverişsiz olarak görmek
  Daha az gör

  View (n) Preposition Kullanımları

  view as : ...olarak görmek
  with a view to : ...mek için, ...mek amacıyla
  view (n)

  manzara

  görünüş, görünüm

  görüş

  düşünce, yargı, fikir

  View (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, manzara anlamında kullanılabilir.
  scene (n) : manzara, sahne
  view (n) : manzara, görüş
  scenery (n) : manzara, sahne dekoru
  panorama (n) : panorama, genel görünüm

  Bu kelimeler; bakmak, izlemek anlamında kullanılabilir.
  look (v) : bakmak, görünmek
  watch (v) : seyretmek, dikkatli olmak
  see (v) : görmek, ziyaret etmek, anlamak
  view (n) : manzara, görüş
  observe (v) : gözlemlemek, uymak (kural vb.)

  Bu kelimeler; birisi veya bir şey hakkındaki fikir, görüş, inanç anlamında kullanılabilir.
  opinion (n) : fikir
  belief (n) : inanç
  view (n) : manzara, görüş
  feeling (n) : duygu, his, görüş
  idea (n) : fikir
  notion (n) : kavram
  conviction (n) : sabıka, inanç
  sentiment (n) : düşünce, duygu
  viewpoint (n) : bakış açısı
  point of view (n) : bakış açısı, görüş


  View (n) Collocations

  view may change : görünüm değişebilir
  view may differ : bakış farklı olabilir
  view may prevail : bakış açısı hakim olabilir
  view may reflect : bakış yansıtabilir
  accept view : görüşü kabul etmek
  154 Örnek daha
  adopt view : görünüm benimsemek
  advance view : bakışı geliştirmek
  advocate view : görüşü savunmak
  affect view : görüşü etkilemek
  afford view : manzarayı görmek
  air view : görüntüyü yayınlamak
  alter view : görüşü değiştirmek
  articulate view : görüşü ifade etmek
  boast view : manzarayla övünmek
  broaden view : bakış açısını geliştirmek
  canvass view : fikri gözden geçirmek
  challenge view : fikre/görüşe meydan okumak
  change view : fikrini değiştirmek
  clarify view : görüşü açıklamak
  communicate view : görünümü iletişim
  confirm view : görüşü doğrulamak
  contradict view : görüşe ters düşmek/karşı çıkmak
  convey view : görüşünü aktarmak/iletmek
  corroborate view : görüşü desteklemek
  counter view : görüşe karşı çıkmak
  defend view : görüşü savunmak
  discuss view : görüşü tartışmak
  echo view : görüşü (söyleneni kabul ettiğini göstermek için) tekrar etmek
  embrace view : görüşü sorgusuz/sualsiz kabullenmek
  endorse view : görüşü onaylamak
  enjoy view : manzaraya sahip olmak
  espouse view : fikri desteklemek
  exchange view : görüş alışverişinde bulunmak
  explain view : görüşü açıklamak
  express view : görüşü ifade etmek
  get view : manzaraya ulaşmak
  give view : görüş vermek, fikir beyan etmek
  have view : görünüme/görüşe sahip olmak
  hold view : görüşe sahip olmak
  impose view : görüşü dayatmak/zorla kabul ettirmek
  modify view : görüşü değiştirmek
  obscure view : görüşü perdelemek
  offer view : manzara sunmak
  outline view : görüşün ana hatlarını açıklamak
  paint view : görünümü/manzarayı boyamak
  promote view : görüşü teşvik etmek
  provide view : manzara/görünüm sağlamak
  question view : görüşü sorgulamak
  reconsider view : görüşü yeniden gözden geçirmek
  reflect view : görüşünü yansıtmak
  refute view : görüşü yalanlamak
  reinforce view : görüşünü güçlendirmek
  reiterate view : görüşünü yinelemek/tekrar etmek
  reject view : görüşü reddetmek
  represent view : görüşü temsil etmek
  respect view : görüşe saygı duymak
  rethink view : görüşü yeniden düşünmek
  revise view : görüşünü yeniden gözden geçirmek
  shape view : görüşünü şekillendirmek/biçimlendirmek
  share view : görüşü paylaşmak
  state view : görüşü ifade etmek
  support view : görüşü desteklemek
  take view : görüş benimsemek
  voice view : görüşü söylemek
  front view : önden görünüş
  aerial view : havadan görüş
  alternative view : farklı (bir) bakış
  balanced view : dengeli görüş
  breathtaking view : nefes kesici manzara
  broad view : geniş görüş
  Christian view : Hristiyan görüş
  clear view : açık görüş
  close view : yakın bakış
  commanding view : komuta eden/hükmeden görüş
  comprehensive view : kapsamlı görüş
  conflicting view : çelişkili görüş
  Conservative view : muhafazakar/sağ görüşe sahip görüş
  contrary view : karşı görüş
  contrasting view : çelişen görüş
  conventional view : geleneksel görüş
  correct view : doğru görüş
  current view : mevcut görüş
  cynical view : sinsi/iyiliğe inanmayan görüş
  good view : iyi görüş
  hard-line view : katı görüş
  holistic view : bütünsel/ bütünü kapsayan bakış
  idealized view : idealleştirilmiş bakış/görüş
  informed view : bilgilendirilmiş/bilinçli/aydın görüş
  jaundiced view : kötümser görüş
  liberal view : geniş görüşlü/özgür düşünceli bakış
  long view : uzun görüş/bakış
  long-term view : uzun vadeli/dönemli/süreli görüş
  lovely view : güzel manzara
  magnificent view : muhteşem manzara
  moderate view : ılımlı görüş
  modern view : modern/çağdaş görüş
  myopic view : sağgörüsüz/ileriyi göremeyen bakış
  naive view : saf/basit görüş
  narrow view : dar görüş
  negative view : olumsuz görüş
  opposing view : karşıt görüş
  optimistic view : iyimser bakış
  panoramic view : kuş bakışı/genel manzara
  personal view : kişisel görüş
  pessimistic view : kötümser görüş
  philosophical view : felsefi görüş
  picturesque view : resmedilmeye değer manzara
  political view : siyasi görüş
  popular view : popüler/genel görüş
  positive view : olumlu görüş
  prevailing view : yaygın görüş
  progressive view : ilerici/yenilikçi görüş
  public view : halk/kamu görüşü
  radical view : radikal/aşırı/köktenci görüş
  reactionary view : gerici/irticai görüş
  realistic view : gerçekçi görünüm
  rear view : arka /arkadan görünüş
  religious view : dini görüş
  romantic view : romantik/ romantizme özgü görüş
  rosy view : çok olumlu görüş
  scenic view : güzel olan/görmeye değer manzara
  simplistic view : basit görüş
  spectacular view : muhteşem/şahane manzara
  splendid view : muhteşem manzara
  stereotypical view : basmakalıp görüş/fikir
  strong view : güçlü görüş
  stunning view : çok güzel manzara
  superb view : muhteşem/çok güzel manzara
  sweeping view : geniş/kapsamlı manzara
  traditional view : geleneksel görüş
  uninformed view : bilgisiz görüş
  uninterrupted view : kesintisiz görüş
  unorthodox view : alışılmışın dışında görüş
  wonderful view : harika görüş
  wrong view : yanlış görüş
  fine view : güzel/mükemmel manzara
  extreme view : aşırı/uç görüş
  general view : genel görüş
  dramatic view : çarpıcı/etkileyici görünüm/manzara
  distorted view : çarpık görüş
  divergent view : aykırı görüş
  expansive view : geniş manzara
  extremist view : aşırı uçta olan/aşırı görüş
  dissenting view : muhalif görüş
  favourable view : olumlu görüş
  forthright view : doğru/açık/samimi görüş
  unimpeded view : engelsiz görünüm/görüş
  unobstructed view : engellenmemiş görüş
  widely held view : geniş şekilde benimsenen/yaygın görüş
  bird's-eye view : kuş bakışı (manzara)
  differing view : farklı/ayrı görüş
  back view : arkadan görünüş
  overall view : genel görüş
  adhere to view : görüşe(ü) uymak/kabul etmek/katılmak
  agree with view : görüşe katılmak, görüşü paylaşmak
  come into view : görüş alanına girmek
  put forward view : görüş ileri sürmek
  considered view : her şeyi ile düşünülmüş görüş
  present a view : bir görüş sunmak
  Daha az gör

  View (n) Preposition Kullanımları

  view about : ...hakkında görüş
  view of : ...nın görünümü/görüşü
  in view of : ...den ötürü, … göz önünde tutarak
  view on : ... üzerine görüş