Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Idea ne demek?

Idea ne demek? Idea ne anlama gelir? Idea İngilizce örnek cümle. Idea eş anlamlıları.

  idea (n)

  fikir

  düşünce, görüş, öneri

  Idea (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birisi veya bir şey hakkındaki fikir, görüş, inanç anlamında kullanılabilir.
  opinion (n) : fikir
  belief (n) : inanç
  view (n) : manzara, görüş
  feeling (n) : duygu, his, görüş
  idea (n) : fikir
  notion (n) : kavram
  conviction (n) : sabıka, inanç
  sentiment (n) : düşünce, duygu
  viewpoint (n) : bakış açısı
  point of view (n) : bakış açısı, görüş


  Idea (n) Collocations

  idea may amuse : fikir eğlendirebilir
  idea may come : fikir gelebilir
  idea may emerge : fikir ortaya çıkabilir
  idea may evolve : fikir gelişebilir
  idea may flow : fikir akabilir
  90 Örnek daha
  idea may form : fikir oluşabilir
  idea may grow : fikir gelişebilir
  idea may hit : fikir bulunabilir
  idea may lead : fikir rehberlik edebilir
  idea may originate : fikir doğabilir
  idea may please : fikir hoşuna gidebilir
  idea may start : fikir gelebilir/başlayabilir
  idea may strike : fikir aniden bulunabilir
  idea may work : fikir işe yarayabilir
  accept idea : fikri kabul etmek
  apply idea : fikri uygulamak
  brainstorm idea : beyin fırtınası yapmak
  challenge idea : fikre/düşünceye meydan okumak
  change idea : fikir değiştirmek
  clarify idea : fikri açıklığa kavuşturmak
  communicate idea : fikir alışverişi
  convey idea : fikir iletmek
  develop idea : fikir geliştirmek
  embrace idea : fikri benimsemek
  emerge idea : fikir ortaya çıkmak
  espouse an idea : bir fikri benimsemek
  exchange idea : fikir paylaşmak
  explore idea : fikir keşfetmek
  express idea : fikir ifade etmek
  form idea : fikir oluşturmak
  formulate idea : fikir yürütmek, oluşturmak
  generate idea : fikir üretmek
  get idea : fikir almak
  give idea : fikir vermek
  have idea : fikri olmak
  hold idea : fikir sahibi olmak
  impose idea : görüşü zorla kabul ettirmek
  introduce idea : fikir tanıtmak
  produce idea : fikir üretmek
  propose idea : plan/ fikir önermek
  reinforce idea : düşünceyi desteklemek/ güçlendirmek
  reject idea : fikri reddetmek
  shape idea : düşünceyi şekillendirmek
  share idea : fikir paylaşmak
  suggest idea : fikir önermek
  support idea : fikri destelemek
  welcome an idea : bir fikri hoş karşılamak
  abstract idea : soyut fikir
  absurd idea : saçma fikir
  alternative idea : alternatif fikir
  bad idea : kötü fikir
  bright idea : parlak fikir
  central idea : ana fikir
  complex idea : karmaşık fikir
  contradictory idea : çelişkili düşünce
  conventional idea : geleneksel fikir
  creative idea : yaratıcı fikir
  good idea : iyi fikir
  great idea : harika fikir
  half-baked idea : iyice düşünülmemiş fikir
  innovative idea : yenilikçi fikir
  interesting idea : ilginç fikir
  key idea : ana düşünce/izlenim
  main idea : ana fikir
  new idea : yeni fikir
  nice idea : iyi fikir
  novel idea : yeni fikir
  outlandish idea : tuhaf fikir
  political idea : politik fikir
  positive idea : olumlu düşünce
  revolutionary idea : devrimci fikir
  ridiculous idea : saçma fikir
  romantic idea : romantik fikir
  scientific idea : bilimsel fikir
  slight idea : hafif bir fikir
  vague idea : belirsiz fikir
  valuable idea : değerli fikir
  wild idea : çılgınca fikir
  wonderful idea : harika fikir
  fresh idea : taze fikir
  general idea : genel fikir
  dominant idea : baskın fikir
  excellent idea : mükemmel fikir
  basic idea : temel fikir
  turn over idea : olan yapmak
  come up with an idea : bir fikir bulmak
  flirt with the idea of : ...fikrine kendini kaptırmak
  occur to idea : fikre varmak
  put forward an idea : bir fikir ileri sürmek
  an idea may date back : fikir bir tarihe dayanabilir
  idea generation : fikir üretme
  reinvigorate idea : fikri yeniden canlandırmak
  think up an idea : bir fikir bulmak
  drop idea : fikirden vazgeçmek
  exchange of ideas : fikir alışverişi
  Daha az gör

  Idea (n) Preposition Kullanımları

  idea about : …hakkında fikir
  idea behind : ...arkasındaki fikir
  idea for : …için fikir
  idea of : ...nın fikri