Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Opinion ne demek?

Opinion ne demek? Opinion ne anlama gelir? Opinion İngilizce örnek cümle. Opinion eş anlamlıları.

  opinion (n)

  fikir

  görüş, düşünce, kanı, kanaat, inanç, nazar

  Opinion (n) ingilizce örnek cümle

  He expressed his opinion in a few words.

  Fikrini birkaç kelimeyle dile getirdi.

  Everyone is of the opinion that the economy is going downhill.

  Herkes ekonominin yokuş aşağı gittiği görüşünde.

  I am of the opinion that she will never come back.

  Asla geri dönmeyeceği kanısındayım.

  In my opinion, it will be difficult to solve this problem.

  Bence bu sorunu çözmek zor olacak.

  Opinion (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birisi veya bir şey hakkındaki fikir, görüş, inanç anlamında kullanılabilir.
  opinion (n) : fikir
  belief (n) : inanç
  view (n) : manzara, görüş
  feeling (n) : duygu, his, görüş
  idea (n) : fikir
  notion (n) : kavram
  conviction (n) : sabıka, inanç
  sentiment (n) : düşünce, duygu
  viewpoint (n) : bakış açısı
  point of view (n) : bakış açısı, görüş


  Opinion (n) Collocations

  opinion may change : fikir değişebilir
  opinion may differ : fikir farklılık gösterebilir
  opinion may vary : fikir farklılık gösterebilir
  air opinion : fikrini ifade etmek
  ask opinion : fikrini sormak
  56 Örnek daha
  change opinion : fikri değiştirmek
  express opinion : fikrini ifade etmek
  form opinion : görüş oluşturmak
  get opinion : fikir almak
  give opinion : fikrini ifade etmek
  have opinion : bir görüşe sahip olmak
  hold opinion : bir görüşe sahip olmak
  offer opinion : fikir vermek
  seek opinion : görüş almak
  shape opinion : fikrini şekillendirmek
  share opinion : ortak fikri olmak
  state opinion : fikrini ifade etmek
  venture opinion : fikrini ifade etmek
  voice opinion : fikrini ifade etmek
  want opinion : fikir istemek
  academic opinion : akademik görüş
  conflicting opinion : farklı görüş
  considered opinion : her şeyi ile düşünülmüş görüş
  contrary opinion : muhalif görüş
  different opinion : farklı görüş
  honest opinion : dürüst fikir
  informed opinion : uzman görüş
  international opinion : uluslararası görüş
  local opinion : yerel görüş
  medical opinion : tıbbi görüş
  mixed opinion : farklı görüş
  national opinion : ulusal görüş
  objective opinion : nesnel görüş
  personal opinion : şahsi görüş
  political opinion : siyasi görüş
  popular opinion : popüler/yaygın fikir
  prevailing opinion : hakim görüş
  professional opinion : profesyonel görüş
  public opinion : kamuoyu
  same opinion : aynı fikir
  strong opinion : güçlü fikir
  subjective opinion : öznel fikir
  expert opinion : uzman görüşü
  general opinion : genel kanı
  dissenting opinion : muhalif görüş
  opinion leader : kanaat önderi
  world opinion : dünya görüşü
  opinion poll : kamuoyu yoklaması
  contrary to popular opinion : popüler düşüncenin aksine
  have a difference of opinion : görüş ayrılığı yaşamak
  in my humble opinion : benim naçizane fikrime göre
  humble opinion : naçizane fikir
  mould opinion : fikri şekillendirmek
  sway opinion : fikrini şekillendirmek
  opinion former : fikir lideri
  have a high opinion of sb/sth : bir şeyi veya birini önemsemek
  have a low opinion of sb/sth : bir şeyi veya birini önemsememek
  have a favourable opinion : olumlu karşılamak
  share the same opinion : aynı fikri paylaşmak
  pass an opinion on sth : bir konuda fikrini beyan etmek
  value sb's opinion : birinin fikrine değer vermek
  Daha az gör

  Opinion (n) Preposition Kullanımları

  opinion as to : ...ya dair fikir
  opinion of : ...nın fikri / ...hakkında fikir
  opinion on : …konuda fikir
  in my opinion : bence
  be of the opinion : ... görüşünde olmak
  2 Örnek daha
  opinion about : ...hakkında fikir
  in the opinion of : ...nın görüşüne göre
  Daha az gör

  Opinion ile Bağlantılı Kelimeler