Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Feeling ne demek?

Feeling ne demek? Feeling ne anlama gelir? Feeling İngilizce örnek cümle. Feeling eş anlamlıları.

  feel (v)

  hissetmek

  algılamak, duygu uyanmak

  Feeling (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir konuda fikrimizi ifade ederken kullanılabilir.
  think (v) : düşünmek
  believe (v) : inanmak
  feel (v) : hissetmek
  reckon (v) : sanmak, hesaplamak

  Bu kelimeler, ...gibi görünmek anlamında kullanılabilir.
  seem (v) : ... gibi görünmek
  appear (v) : ortaya çıkmak, ... gibi görünmek
  look (v) : bakmak, görünmek
  sound (v) : kulağa ... gibi gelmek
  feel (v) : hissetmek


  Feeling (n) Collocations

  feel anger : öfke hissetmek
  feel anxiety : endişe etmek
  feel attraction : çekiciliği hissetmek
  feel breeze : esinti hissetmek
  feel cold : üşümek
  158 Örnek daha
  feel concern : endişe hissetmek
  feel confidence : güven hissetmek
  feel contempt : küçümsemek
  feel desire : arzu hissetmek
  feel difference : farkı hissetmek
  feel disappointment : hayal kırıklığı hissetmek
  feel disbelief : inançsızlık/kuşku hissetmek
  feel distress : sıkıntı hissetmek
  feel distrust : güvensiz hissetmek
  feel disturbance : rahatsızlık hissetmek
  feel earthquake : depremi hissetmek
  feel energy : enerjiyi hissetmek
  feel enthusiasm : coşku hissetmek
  feel failure : başarısız (kimse/şey) (gibi) hissetmek
  feel fatigue : yorgunluk hissetmek
  feel fear : korku hissetmek
  feel hand : elle yoklamak
  feel heartbeat : kalp atışını hissetmek
  feel impact : etkisini hissetmek
  feel inclination : eğim hissetmek
  feel indifference : ilgisizlik hissetmek
  feel jealousy : kıskanmak
  feel jolt : sarsıntı hissetmek
  feel longing : hasret çekmek
  feel loyalty : sadakat hissetmek
  feel need : ihtiyaç hissetmek
  feel nervousness : gerginlik hissetmek
  feel pain : ağrı hissetmek
  feel pleasure : zevk hissetmek
  feel pulse : nabzını tutmak
  feel regret : pişmanlık hissetmek
  feel relief : rahatlama hissetmek
  feel respect : saygı duymak
  feel shame : utanmış hissetmek
  feel solidarity : dayanışma ihtiyacı hissetmek
  feel urge : dürtü hissetmek
  feel vibration : titreşimi hissetmek
  feel wonder : merak hissetmek
  feel yearning : özlem duymak
  feel deeply : derinden hissetmek
  feel strongly : güçlü bir şekilde hissetmek
  feel able : ...yapabilir durumda hissetmek
  feel afraid : korkmuş hissetmek
  feel alarmed : paniğe kapılmış hissetmek
  feel alien : yabancı hissetmek
  feel alive : canlı hissetmek
  feel ambivalent : kararsız hissetmek
  feel angry : sinirli hissetmek
  feel annoyed : kızgın hissetmek
  feel anxious : endişeli hissetmek
  feel ashamed : utanmış hissetmek
  feel awful : kötü hissetmek
  feel awkward : garip hissetmek
  feel bad : kötü hissetmek
  feel bewildered : şaşkın hissetmek, afallamak
  feel brave : cesur hissetmek
  feel capable : yetenekli hissetmek
  feel certain : emin olmak
  feel cheerful : neşeli hissetmek
  feel comfortable : rahat hissetmek
  feel competent : yetkin hissetmek
  feel composed : sakin hissetmek
  feel concerned : endişeli hissetmek
  feel confident : kendine güven
  feel confused : kafası karışmış hissetmek
  feel convinced : ikna olmuş hissetmek
  feel creative : yaratıcı hissetmek
  feel dangerous : tehlikeli hissetmek
  feel defensive : savunmacı hissetmek/görünmek
  feel depressed : depresyonda hissetmek
  feel deprived : yoksun hissetmek
  feel desperate : çaresiz hissetmek
  feel glamorous : göz alıcı hissetmek
  feel gloomy : üzüntülü hissetmek
  feel good : iyi hissetmek
  feel happy : mutlu hissetmek
  feel healthy : sağlıklı hissetmek
  feel helpless : aciz hissetmek
  feel homesick : vatanını özlemek
  feel hopeless : umutsuz hissetmek
  feel hungry : aç hissetmek
  feel ignorant : cahil hissetmek
  feel ill : hasta hissetmek
  feel important : önemli hissetmek
  feel inadequate : yetersiz hissetmek
  feel incapable : aciz hissetmek
  feel inclined : meyilli hissetmek
  feel inexperienced : deneyimsiz hissetmek
  feel isolated : yalnız hissetmek
  feel jealous : kıskanmak, kıskanç hissetmek
  feel lonely : yalnız hissetmek
  feel motivated : motive hissetmek
  feel nervous : gergin hissetmek
  feel numb : uyuşmuş hissetmek
  feel obliged : mecbur hissetmek
  feel optimistic : iyimser hissetmek
  feel pleased : memnun hissetmek
  feel powerful : güçlü hissetmek
  feel powerless : güçsüz hissetmek
  feel prepared : hazır hissetmek
  feel protective : koruyucu hissetmek
  feel qualified : nitelikli hissetmek
  feel redundant : gereksiz hissetmek
  feel relaxed : rahatlamak
  feel relieved : rahatlamış hissetmek
  feel reluctant : isteksiz hissetmek
  feel remote : uzaktan hissetmek
  feel resentful : kırgın hissetmek
  feel restricted : kısıtlanmış hissetmek
  feel rich : zengin hissetmek
  feel rigid : katı hissetmek
  feel sad : üzgün hissetmek
  feel safe : güvende hissetmek
  feel satisfied : memnun hissetmek
  feel scared : korkmuş hissetmek
  feel secure : güvende hissetmek
  feel selfish : bencil hissetmek
  feel shocked : şaşırmak
  feel sick : hasta hissetmek
  feel sleepy : uykulu hissetmek
  feel slippery : kaygan hissetmek
  feel solid : sert hissetmek
  feel steady : sabit hissetmek
  feel strained : gergin hissetmek
  feel strong : güçlü hissetmek
  feel surprised : şaşırmış hissetmek
  feel terrible : kötü /berbat hissetmek
  feel tired : yorgun hissetmek
  feel tough : zor hissetmek
  feel uncomfortable : rahatsız hissetmek
  feel uneasy : huzursuz hissetmek
  feel unhappy : mutsuz hissetmek
  feel unpleasant : kötü/nahoş hissetmek
  feel upset : üzgün hissetmek
  feel wonderful : harika hissetmek
  feel worse : daha kötü hissetmek
  feel worthless : değersiz hissetmek
  feel fine : iyi hissetmek
  feel free : özgür hissetmek/olmak
  feel exposed : korunmasız / maruz kalmış hissetmek
  feel foreign : yabancı hissetmek
  feel fragile : kırılgan hissetmek
  feel disposed : istekli /meyilli hissetmek
  feel generous : cömert hissetmek
  feel disturbed : rahatsız edilmiş hissetmek
  feel exhausted : çok yorgun hissetmek
  feel dissatisfied : memnuniyetsiz hissetmek
  feel enthusiastic : hevesli hissetmek
  feel extraordinary : olağanüstü hissetmek
  feel sth inappropriate : bir şeyin uygun olmadığını hissetmek
  feel fearful : korkmuş hissetmek
  feel trapped : kapana kısılmış hissetmek
  feel the absence of : ...nın yokluğunu hissetmek
  feel one's absence : birinin yokluğunu hissetmek
  feel terribly jaded : kolunu kaldıracak hali olmamak
  feel baffled : afallamış / şaşkın hissetmek
  feel dizzy : başı dönmek
  feel down : keyifsiz hissetmek
  Daha az gör

  Feeling (n) Preposition Kullanımları

  feel like : ... gibi hissetmek
  feel for : ..ya acımak, duygularını paylaşmak
  feel about : ...hakkında hissetmek
  feeling (n)

  duygu

  his

  his

  duyu, hissiyat

  görüş

  fikir, inanç, düşünce

  Feeling (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, duygu anlamında kullanılabilir.
  emotion (n) : duygu
  feeling (n) : duygu, his, görüş
  sentiment (n) : düşünce, duygu

  Bu kelimeler; birisi veya bir şey hakkındaki fikir, görüş, inanç anlamında kullanılabilir.
  opinion (n) : fikir
  belief (n) : inanç
  view (n) : manzara, görüş
  feeling (n) : duygu, his, görüş
  idea (n) : fikir
  notion (n) : kavram
  conviction (n) : sabıka, inanç
  sentiment (n) : düşünce, duygu
  viewpoint (n) : bakış açısı
  point of view (n) : bakış açısı, görüş


  Feeling (n) Collocations

  arouse feeling : his uyandırmak
  articulate feeling : duygu ifade etmek
  bury feeling : duygu gömmek/gizlemek
  capture feeling : duygularını yansıtmak
  cause feeling : öfkeye sebep olmak
  34 Örnek daha
  convey feeling : duyguyu aktarmak
  create feeling : duygu / his yaratmak
  develop feeling : duygu gelişmek
  evoke feeling : duygu uyandırmak
  experience feeling : his yaşamak
  express feeling : duygu ifade etmek
  have feeling : hissetmek
  hide feeling : hislerini gizlemek
  hurt feeling : duygularını incitmek
  ignore feeling : duyguyu yok saymak
  regain feeling : duyuyu geri kazanmak
  reveal feeling : duygu ortaya çıkarmak
  suppress feeling : duyguyu bastırmak
  amazing feeling : inanılmaz duygu
  ambivalent feeling : karmaşık duygular/hisler
  awesome feeling : müthiş his
  awful feeling : kötü his
  bad feeling : kötü his | kırgınlık
  deep feeling : derin duygu
  good feeling : iyi his
  guilty feeling : suçluluk duygusu
  human feeling : insani duygu
  inner feeling : içsel his/görüş
  intense feeling : yoğun duygu
  mixed feeling : karışık duygu
  negative feeling : olumsuz duygu
  overwhelming feeling : ezici/çok yoğun ve baskılı duygu
  positive feeling : olumlu duygu
  terrible feeling : berbat / kötü his
  uncomfortable feeling : rahatsızlık hissi
  wonderful feeling : Harika bir his
  general feeling : genel duygu
  distinct feeling : farklı duygu
  gut feeling : içimden bir ses
  Daha az gör

  Feeling (n) Preposition Kullanımları

  bad feeling between : ... arasında kırgınlık, kızgınlık

  Feeling ile Bağlantılı Kelimeler