Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Point Of View ne demek?

Point Of View ne demek? Point Of View ne anlama gelir? Point Of View İngilizce örnek cümle. Point Of View eş anlamlıları.

  point of view (n)

  bakış açısı

  görüş

  düşünce, fikir

  Point of view (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birisi veya bir şey hakkındaki fikir, görüş, inanç anlamında kullanılabilir.
  opinion (n) : fikir
  belief (n) : inanç
  view (n) : manzara, görüş
  feeling (n) : duygu, his, görüş
  idea (n) : fikir
  notion (n) : kavram
  conviction (n) : sabıka, inanç
  sentiment (n) : düşünce, duygu
  viewpoint (n) : bakış açısı
  point of view (n) : bakış açısı, görüş


  Point of view (n) Collocations

  accept point of view : bakış açısını kabul etmek
  adopt point of view : bakış açısını benimsemek
  appreciate point of view : bakış açısını desteklemek
  express point of view : bakış açısını ifade etmek
  have point of view : bakış açısına sahip olmak
  44 Örnek daha
  put point of view : bakış açısını ifade etmek/ortaya koymak
  reflect point of view : bakış açısını yansıtmak
  represent point of view : bakış açısını temsil etmek
  respect point of view : bakış açısına saygı duymak
  share point of view : bakış açısını paylaşmak
  support point of view : bakış açısını desteklemek
  take point of view : bakış açısı benimsemek
  understand point of view : bakış açısını anlamak
  Buddhist point of view : Budist bakış açısı
  aesthetic point of view : estetik bakış açısı
  alternative point of view : alternatif bakış açısı
  catholic point of view : katolik bakış açısı
  commercial point of view : ticari bakış açısı
  Conservative point of view : muhafazakar/sağ görüşe sahip bakış açısı
  different point of view : farklı bakış açısı
  historical point of view : tarihsel bakış açısı
  Islamic point of view : İslami bakış açısı
  legal point of view : yasal bakış açısı
  liberal point of view : geniş görüşlü/özgür düşünceli/liberal bakış açısı
  medical point of view : tıbbi bakış açısı
  military point of view : askeri bakış açısı
  moral point of view : ahlaki bakış açısı
  objective point of view : nesnel/tarafsız bakış açısı
  personal point of view : kişisel bakış açısı
  philosophical point of view : felsefi bakış açısı
  political point of view : siyasi bakış açısı
  practical point of view : pratik bakış açısı
  psychological point of view : psikolojik bakış açısı
  religious point of view : dini bakış açısı
  scientific point of view : bilimsel bakış açısı
  socialist point of view : sosyalist/sosyalizme özgü bakış açısı
  strategic point of view : stratejik bakış açısı
  subjective point of view : öznel bakış açısı
  technical point of view : teknik bakış açısı
  theoretical point of view : teorik/varsayıma dayanan bakış açısı
  unique point of view : benzersiz bakış açısı
  western point of view : Batılı/Batıya ait bakış açısı
  economic point of view : iktisadi bakış açısı
  European point of view : Avrupa bakış açısı
  particular point of view : belli bir bakış açısı
  agree with point of view : bakış açısına katılmak
  come round to point of view : başkasının görüşüne uymak
  put forward point of view : bakış açısı ileri sürmek
  speak from point of view : bakış açısından konuşmak
  Daha az gör

  Point of view (n) Preposition Kullanımları

  from the point of view of : ...nın bakış açısından