Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Belief ne demek?

Belief ne demek? Belief ne anlama gelir? Belief İngilizce örnek cümle. Belief eş anlamlıları.

  belief (n)

  inanç

  inanma, düşünce, kanı

  Belief (n) ingilizce örnek cümle

  He stated his belief that God created us.

  Tanrı'nın bizi yarattığı inancını belirtti.

  Contrary to popular belief, more crimes occur in broad daylight than at night.

  Yaygın inanışın aksine, gündüz vakti gece olduğundan daha fazla suç meydana geliyor.

  Belief (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birisi veya bir şey hakkındaki fikir, görüş, inanç anlamında kullanılabilir.
  opinion (n) : fikir
  belief (n) : inanç
  view (n) : manzara, görüş
  feeling (n) : duygu, his, görüş
  idea (n) : fikir
  notion (n) : kavram
  conviction (n) : sabıka, inanç
  sentiment (n) : düşünce, duygu
  viewpoint (n) : bakış açısı
  point of view (n) : bakış açısı, görüş


  Belief (n) Collocations

  belief may persist : inanç devam edebilir
  abandon belief : inancı terk etmek
  affirm belief : inancı onaylamak
  assent belief : inancı kabul etmek
  assert belief : inancı kabul etmek
  97 Örnek daha
  beggar belief : inancı mahvetmek
  challenge belief : inancı zayıflatmak/sorgulamak
  cherish belief : beslemek
  confirm belief : inancı doğrulamak
  contradict belief : inancı çelişmek
  declare belief : inancını duyurmak/ilan etmek
  defy belief : inancı yok saymak, inanılmaz olmak
  emphasize belief : inancı vurgulamak
  encourage belief : inancı desteklemek/teşvik etmek
  espouse belief : inanca sahip olmak
  express belief : inancı ifade etmek
  follow belief : inancı takip etmek
  foster belief : inancı güçlendirmek/geliştirmek
  fuel belief : inancı körüklemek/arttırmak
  have belief : inancı olmak/inanmak
  hold belief : inanca bağlanmak/sahip olmak
  impose belief : inanç(cı) dayatmak /zorla kabul ettirmek
  justify belief : inancı haklı göstermek / çıkarmak
  lose belief : inancını kaybetmek
  question belief : inancı sorgulamak
  reaffirm belief : inancı tekrar doğrulamak
  reconcile belief : görüşle/inançla uzlaş(tır)mak
  reinforce belief : inancı güçlendirmek
  renounce belief : inançtan vazgeçmek
  respect belief : inanca/görüşe saygı duymak
  shake belief : inancı sallamak/sarsmak
  share belief : inancı/görüşü paylaşmak
  shatter belief : inancı kırılmak/paramparça olmak
  state belief : inancı ifade etmek
  strengthen belief : inancını güçlendirmek
  stress belief : inancı vurgulamak
  support belief : inancı desteklemek/doğrulamak
  undermine belief : inancı zayıflatmak
  validate belief : inancı geçerli kılmak
  weaken belief : inancı zayıfla(t)mak
  absolute belief : mutlak/tam inanç
  ancient belief : eski inanış
  catholic belief : Katolik inancı
  central belief : ana/temel inanç
  Christian belief : Hristiyan inancı
  common belief : yaygın inanç
  conflicting belief : çelişkili inanç
  contradictory belief : çelişkili inanç
  cultural belief : kültürel inanç
  deep-seated belief : yerleşmiş inanç
  growing belief : büyüyen/genişleyen inanç
  instinctive belief : içgüdüsel inanç
  irrational belief : mantıksız inanç
  long-standing belief : uzun süredir devam eden inanç
  misguided belief : yanlış yönlendirilmiş inanç
  mistaken belief : hatalı/yanlış inanış
  moral belief : ahlaki inanç
  mutual belief : karşılıklı/ortak inanç/düşünce
  naive belief : naif/saf inanç
  orthodox belief : ortodoks inancı
  pagan belief : putperest inancı
  paranormal belief : alışılmamış inanç
  passionate belief : tutkulu/hırslı inanç
  personal belief : kişisel inanç
  philosophical belief : felsefi inanç
  political belief : siyasi inanç
  popular belief : yaygın inanış
  private belief : kişisel inanç/görüş
  profound belief : büyük/derin inanç
  rational belief : gerçeklere dayanan/rasyonel/mantıklı inanç
  reasonable belief : makul/mantıklı inanç
  religious belief : dini inanç
  shared belief : paylaşılan/ortak inanç
  sincere belief : samimi inanç
  spiritual belief : manevi/ruhsal inanç
  strange belief : tuhaf inanç/düşünce
  strong belief : güçlü inanç
  supernatural belief : doğaüstü inanç
  superstitious belief : batıl inanç
  theological belief : (tanrıbilimsel) teolojik inanç
  traditional belief : geleneksel inanç
  widespread belief : yaygın inanç
  firm belief : değişmeyen/sağlam inanç
  folk belief : halk inancı
  fervent belief : ateşli/hevesli inanç/kanaat
  general belief : genel inanç
  genuine belief : gerçek inanç
  erroneous belief : yalan yanlış/yanlış yönlendirilmiş inanç
  fundamental belief : temel inanç
  basic belief : temel inanç
  widely held belief : yaygın olarak kabul gören inanç
  long-held belief : uzun süreli inanç
  strongly held belief : çok / kuvvetle tutulan inanç
  commonly held belief : ortak kabul görmüş inanç
  deeply held belief : derinden bağlanılan inanç
  unshakable belief : sarsılmaz inanç
  core belief : esas/temel inanç
  unwavering belief : sarsılmaz/tereddütsüz inanç
  give up belief : inançtan vazgeçmek
  adhere to belief : inanca bağlı kalmak
  cling to belief : inanca sarılmak
  hold on to belief : inanca tutunmak
  Daha az gör

  Belief (n) Preposition Kullanımları

  beyond belief : inanılmaz
  in the belief that : ... inancıyla
  belief in : …ya inanç
  belief about : ... hakkında inanç
  belief among : ...arasında inanç