Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Threat ne demek?

Threat ne demek? Threat ne anlama gelir? Threat İngilizce örnek cümle. Threat eş anlamlıları.

  threat (n)

  tehdit

  tehlike

  Threat (n) ingilizce örnek cümle

  He argued that nuclear weapons were a threat to peace.

  Nükleer silahların barış için bir tehdit olduğunu ileri sürdü.

  Global tourism can lead to hostility from the native people, who may feel their traditional way of life is under threat.

  Küresel turizm, geleneksel yaşam biçimlerinin tehdit altında olduğunu hisseden yerli halkta düşmanlığa yol açabilir.

  Disease is a threat to human beings.

  Hastalık insan için bir tehdittir.

  Poaching is a constant threat to the crocodile species.

  Kaçak avlanma, timsah türleri için sürekli bir tehdittir.

  Threat (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, tehlikeli olabilecek, sorun çıkarma potansiyeli olan şeyleri ifade etmek için kullanılır.
  threat (n) : tehdit
  risk (n) : risk
  danger (n) : tehlike
  hazard (n) : tehlike
  menace (n) : tehdit


  Threat (n) Collocations

  address threat : tehdit üzerinde durmak
  constitute threat : tehdit oluşturmak
  counter threat : tehdide karşı koymak
  eliminate threat : tehdidi ortadan kaldırmak
  face threat : tehditle karşı karşıya olmak
  37 Örnek daha
  issue threat : tehdit etmek
  lift threat : tehdidi kaldırmak
  make threat : tehdit etmek
  pose threat : tehdit oluşturmak
  reduce threat : tehdidi azaltmak
  represent threat : tehdidi temsil etmek
  apparent threat : belirgin tehdit
  big threat : büyük tehdit
  constant threat : sürekli tehdit
  dangerous threat : tehlikeli tehdit
  deadly threat : ölümcül tehdit
  grave threat : ciddi tehdit
  great threat : büyük tehdit
  growing threat : artan/büyüyen tehdit
  immediate threat : anlık tehdit
  long-term threat : uzun vadeli tehdit
  major threat : büyük tehdit
  military threat : askeri tehdit, tehlike
  new threat : yeni tehdit
  possible threat : olası tehdit
  potential threat : potansiyel tehdit
  real threat : gerçek tehdit
  serious threat : ciddi tehdit
  significant threat : önemli tehdit
  terrible threat : korkunç tehdit
  violent threat : şiddet tehdidi
  explicit threat : açık tehdit
  external threat : dış tehdit
  environmental threat : çevresel tehdit
  perceived threat : algılanan tehdit
  carry out threat : tehdit etmek
  give in to threat : tehdide boyun eğmek
  see sth as a threat : bir şeyi bir tehdit olarak görmek
  a threat of famine : kıtlık tehdidi
  missile threat : füze tehdidi
  present threat : tehdit oluşturmak
  the threat of bankruptcy : iflas tehdidi
  Daha az gör

  Threat (n) Preposition Kullanımları

  threat to : …ya tehdit
  threat against : ...e karşı tehdit
  threat of : ... tehdidi
  under threat : tehdit altında
  threat from : ...dan tehdit