Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Danger ne demek?

Danger ne demek? Danger ne anlama gelir? Danger İngilizce örnek cümle. Danger eş anlamlıları.

  danger (n)

  tehlike

  tehdit, risk

  Danger (n) ingilizce örnek cümle

  The dangers of rock-climbing are very serious.

  Kaya tırmanışının tehlikeleri çok ciddidir.

  Elephants are in danger of dying out.

  Filler ölme tehlikesiyle karşı karşıya.

  Children are in danger every time they cross this road.

  Çocuklar bu yoldan her geçtiklerinde tehlikede.

  The patient is now out of danger after her operation.

  Ameliyattan sonra hasta şu an tehlikeyi atlatmış durumda.

  She's not completely cured, but at least she's out of danger.

  Tamamen iyileşmedi ama en azından tehlikeyi atlattı.

  Elephants across the world are in danger of extinction.

  Dünya genelinde fillerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

  Millions of people are in danger of famine and starvation.

  Milyonlarca insan kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

  Many species of animals are in danger of dying out.

  Birçok hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

  Danger (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; tehlike, risk anlamında kullanılabilir.
  danger (n) : tehlike
  risk (n) : risk
  hazard (n) : tehlike
  jeopardy (n) : tehlike
  peril (n) : büyük tehlike

  Bu kelimeler, tehlikeli olabilecek, sorun çıkarma potansiyeli olan şeyleri ifade etmek için kullanılır.
  threat (n) : tehdit
  risk (n) : risk
  danger (n) : tehlike
  hazard (n) : tehlike
  menace (n) : tehdit


  Danger (n) Collocations

  danger may await : tehlike bekleyebilir
  danger may come : tehlike gelebilir
  danger may exist : tehlike var olabilir
  danger may face : tehlikeyle yüz yüze gelinebilir
  danger may lie : tehlike bulunabilir
  38 Örnek daha
  danger may lurk : tehlike pusu kurabilir
  danger may pass : tehlike geçebilir
  danger may remain : tehlike devam edebilir
  danger may threaten : tehlike tehdit edebilir
  avert danger : tehlikeyi önlemek
  avoid danger : tehlikeden kaçınmak
  cause danger : tehlikeye neden olmak
  face danger : tehlikeyle karşılaşmak
  foresee a danger : tehlikeyi öngörmek
  identify danger : tehlikeyi saptamak
  involve danger : tehlike içermek
  lessen danger : tehlikeyi azaltmak
  minimize danger : tehlikeyi en aza indirmek
  pose danger : tehlike oluşturmak
  realize danger : tehlikenin farkına varmak
  reduce danger : tehlikeyi azaltmak
  represent danger : tehlikeyi temsil etmek
  sense danger : tehlikeyi hissetmek
  underestimate danger : tehlikeyi küçümsemek
  grave danger : büyük tehlike
  great danger : büyük tehlike
  immediate danger : anlık tehlike
  imminent danger : yaklaşmakta olan tehlike
  impending danger : yaklaşan tehlike
  inherent danger : doğasında olan tehlike
  physical danger : fiziksel tehlike
  possible danger : olası tehlike
  potential danger : potansiyel tehlike
  real danger : gerçek tehlike
  serious danger : ciddi tehlike
  terrible danger : korkunç tehlike
  extreme danger : büyük tehlike
  enormous danger : büyük tehlike
  danger may arise from : tehlike ...den ortaya çıkabilir
  danger sign : tehlike işareti, tabelası
  signal danger : tehlike işareti vermek
  flirt with danger : tehlikeye atmak
  danger zone : tehlike bölgesi
  Daha az gör

  Danger (n) Preposition Kullanımları

  danger from : …dan tehlike
  in danger : tehlikede
  danger of : ... tehlikesi
  out of danger : tehlikenin dışında
  danger to : …ya yönelik tehlike
  1 Örnek daha
  in danger of : ... tehlikesi altında
  Daha az gör