Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Hazard ne demek?

Hazard ne demek? Hazard ne anlama gelir? Hazard İngilizce örnek cümle. Hazard eş anlamlıları.

  hazard (v)

  bir öneride/tahminde bulunmak

  bir şeyi tahmin riskine girmek

  Hazard (v) ingilizce örnek cümle

  Nuclear waste disposal has tremendous health hazards associated with it.

  Nükleer atık imhasının onunla ilişkili çok büyük sağlık tehlikeleri vardır.

  Hazard (n) Collocations

  hazard guess : tahmin etmek
  hazard (n)

  tehlike

  risk, sakıncalı durum

  Hazard (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; tehlike, risk anlamında kullanılabilir.
  danger (n) : tehlike
  risk (n) : risk
  hazard (n) : tehlike
  jeopardy (n) : tehlike
  peril (n) : büyük tehlike

  Bu kelimeler, tehlikeli olabilecek, sorun çıkarma potansiyeli olan şeyleri ifade etmek için kullanılır.
  threat (n) : tehdit
  risk (n) : risk
  danger (n) : tehlike
  hazard (n) : tehlike
  menace (n) : tehlike, çok yaramaz çocuk


  Hazard (n) Collocations

  avoid hazard : tehlikeden kaçınmak
  cause hazard : zarara neden olmak
  create hazard : tehlike yaratmak
  eliminate hazard : tehlikeyi yok etmek/ ortadan kaldırmak
  encounter hazard : tehlikeyle karşılaşmak/ yüz yüze gelmek
  25 Örnek daha
  face hazard : tehlikeyle karşılaşmak
  minimize hazard : tehlikeyi en aza indirmek/ azaltmak
  negotiate hazard : riski/ tehlikeyi görüşmek/ tartışmak
  pose a hazard : bir tehlike teşkil etmek
  big hazard : büyük tehlike
  constant hazard : sürekli risk/tehlike
  great hazard : büyük tehlike/ risk
  industrial hazard : endüstriyel tehlike/kaza
  major hazard : büyük tehlike
  natural hazard : doğal tehlike
  occupational hazard : iş tehlikesi, mesleki risk
  possible hazard : olası tehlike
  potential hazard : olası tehlike/ risk
  real hazard : gerçek/asıl tehlike
  serious hazard : ciddi tehlike
  unexpected hazard : beklenmedik tehlike/ risk
  unseen hazard : gizli/ göze görünmeyen tehlike
  environmental hazard : çevresel tehlike
  hidden hazard : gizli tehlike
  cope with hazard : tehlikenin üstesinden gelmek
  deal with hazard : tehlike ile başa çıkmak
  health hazard : sağlık tehdidi
  fire hazard : yangın tehlikesi
  traffic hazard : trafik tehlikesi
  earthquake hazard : deprem tehlikesi
  Daha az gör

  Hazard (n) Preposition Kullanımları

  hazard to : …için zarar, risk
  hazard for : ...için tehlike