Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Understanding ne demek?

Understanding ne demek? Understanding ne anlama gelir? Understanding İngilizce örnek cümle. Understanding eş anlamlıları.

  understand (v)

  anlamak

  kavramak, anlam vermek, idrak etmek

  Understanding (v) ingilizce örnek cümle

  The medical community understands about their patients.

  Tıp camiası hastalarını anlıyor.

  She understood that adjusting to a new culture takes time.

  Yeni bir kültüre uyum sağlamanın zaman alacağını anladı.

  I couldn't understand what he was mumbling about.

  Ne hakkında mırıldandığını anlayamadım.

  I can't understand him making such an easy mistake.

  Bu kadar kolay bir hata yapmasını anlayamıyorum.

  Understanding (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; elinizdeki kanıtlardan yola çıkarak çıkarım yapmak, bir sonuca varmak anlamında kullanılabilir.
  conclude (v) : sonuçlandırmak
  infer (v) : çıkarım yapmak
  deduce (v) : sonuç çıkarmak
  gather (v) : toplamak, kavramak
  reason (v) : mantık yürütmek
  figure (v) : düşünmek, hesaplamak
  understand (v) : anlamak

  Bu kelimeler, anlamak anlamında kullanılabilir.
  understand (v) : anlamak
  see (v) : görmek, ziyaret etmek, anlamak
  get (v) : elde etmek, ulaşmak, olmak, anlamak
  grasp (v) : sıkıca tutmak, anlamak
  comprehend (v) : anlamak
  follow (v) : takip etmek, anlamak


  Understanding (adj) Collocations

  understand cause : sebebini anlamak
  understand concept : kavramı anlamak
  understand concern : endişeyi anlamak
  understand difference : farkı anlamak
  understand essence : özü anlamak
  35 Örnek daha
  understand importance : önemini anlamak
  understand instruction : talimatı anlamak
  understand a joke : şakayı anlamak
  understand meaning : anlamı anlamak
  understand nature : doğasını anlamak
  understand phenomenon : olayı anlamak
  understand point of view : bakış açısını anlamak
  understand reason : nedeni anlamak
  understand reference : referans anlamak
  understand relationship : ilişkiyi/bağı anlamak
  understand risk : riski anlamak
  understand role : rolü anlamak
  understand text : metni anlamak
  understand accurately : doğru olarak anlamak
  understand adequately : yeterince anlamak
  understand clearly : açık bir şekilde anlamak
  understand completely : tamamen anlamak
  understand correctly : doğru anlamak
  understand easily : kolayca anlamak
  understand finally : sonunda anlamak
  understand fully : tam olarak anlamak
  understand hardly : neredeyse hiç anlamamak
  understand instantly : anında anlamak
  understand partially : kısmen anlamak
  understand perfectly : mükemmel derecede anlamak
  understand precisely : tam olarak anlamak
  understand properly : doğru düzgün anlamak
  quite understand : oldukça anlamak
  understand readily : kolayca anlamak
  understand thoroughly : iyice anlamak
  understand truly : tam anlamıyla anlamak
  understand well : iyi(ce) anlamak
  easily understood : kolaylıkla anlaşılan
  properly understood : düzgün bir şekilde anlaşılmış
  readily understood : kolaylıkla anlaşılan
  Daha az gör

  Understanding (adj) Preposition Kullanımları

  understand about : ...yı anlamak
  understand as : ... olarak anlamak
  understanding (n)

  anlayış

  kavrama, idrak etme, anlama

  Understanding (adj) Collocations

  achieve understanding : anlamayı sağlamak
  acquire understanding : anlayış kazanmak
  advance understanding : kavrayışı ilerletmek
  alter understanding : anlayışı değiştirmek
  bring understanding : anlayış getirmek
  58 Örnek daha
  broaden understanding : anlayışı geliştirmek
  build understanding : anlayış oluşturmak
  change understanding : anlayışı değiştirmek
  create understanding : fikir yaratmak
  deepen understanding : anlayışı derinleştirmek
  demonstrate understanding : anlayış göstermek
  develop understanding : anlam, anlayış geliştirmek
  enhance understanding : anlayışı artırmak
  enrich understanding : anlayışı/bilgiyi zenginleştirmek/derinleştirmek
  expand understanding : anlayışı genişletmek
  extend understanding : anlayışı genişletmek
  facilitate understanding : anlayışı kolaylaştırmak
  foster understanding : anlayışı güçlendirmek
  gain understanding : tam olarak anlamak
  have understanding : anlamak, hakim olmak
  improve understanding : anlayışı geliştirmek
  provide understanding : anlayış sağlamak
  reach understanding : anlayışa ulaşmak
  seek understanding : anlayış aramak
  shape understanding : anlayışı şekillendirmek
  accurate understanding : doğru anlayış/kavrama
  adequate understanding : yeterli anlayış
  broad understanding : geniş anlayış
  clear understanding : anlaşılır
  collective understanding : toplu anlayış
  common understanding : ortak anlayış/bilgi
  complete understanding : tam anlama
  comprehensive understanding : kapsamlı anlayış
  conceptual understanding : kavramsal anlayış
  contemporary understanding : çağdaş anlayış
  conventional understanding : geleneksel anlayış
  critical understanding : kritik anlayış
  cultural understanding : kültürel anlayış
  deep understanding : derin anlayış
  detailed understanding : detaylı anlayış
  greater understanding : çok anlayışlı
  historical understanding : tarihsel anlayış
  human understanding : insan anlayışı
  international understanding : uluslararası anlayış
  limited understanding : kısıtlı anlayış
  modern understanding : modern anlayış
  mutual understanding : karşılıklı anlayış
  profound understanding : derin anlayış
  rational understanding : rasyonel anlayış
  scientific understanding : bilimsel anlayış
  solid understanding : sağlam anlayış
  superficial understanding : yüzeysel anlayış
  theoretical understanding : teorik anlayış
  thorough understanding : tam anlamıyla anlama
  traditional understanding : geleneksel anlayış
  fundamental understanding : temel anlayış
  basic understanding : temel anlayış
  cross-cultural understanding : çapraz kültürel anlayış
  deeper understanding : daha derin anlayış
  come to understanding : anlaşmaya varmak
  arrive at understanding : anlayışa varmak
  bring about understanding : anlamayı beraberinde getirmek
  lead to understanding : anlayışa/birbirini anlamaya/uyuşmaya yol açmak
  Daha az gör

  Understanding (adj) Preposition Kullanımları

  understanding of : ... anlayışı
  beyond understanding : anlaşılmayacak derecede
  understanding about : ...hakkında anlayış
  understanding on : ... üzerine anlayış
  understanding (adj)

  anlayışlı

  hoşgörülü