Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Changed ne demek?

Changed ne demek? Changed ne anlama gelir? Changed İngilizce örnek cümle. Changed eş anlamlıları.

  change (v)

  değişmek

  değiştirmek

  Changed (v) ingilizce örnek cümle

  Computers have changed the industrial sectors considerably.

  Bilgisayarlar sanayi sektörlerini önemli ölçüde değiştirdi.

  Water is changed into steam by heat and into ice by cold.

  Su ısıyla buhara; soğukla buza dönüşür.

  Winning the lottery changed my sister's life dramatically.

  Piyangoyu kazanmak, kız kardeşimin hayatını önemli ölçüde değiştirdi.

  (para) bozdurmak

  (döviz) bozdurmak

  Changed (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; değiştirmek, değişmek anlamında kullanılabilir.
  change (v) : değişmek, (para) bozdurmak
  alter (v) : değiştirmek
  shift (v) : değiştirmek
  adapt (v) : uyum sağlamak
  vary (v) : çeşitlilik göstermek
  modify (v) : değişiklik yapmak
  evolve (v) : evrilmek
  convert (v) : dönüştürmek
  mutate (v) : mutasyon geçirmek
  transform (v) : dönüşmek
  turn (v) : dönmek, dönüşmek


  Changed (adj) Collocations

  attitude may change : tutum değişebilir
  balance may change : denge değişebilir
  circumstance may change : durum değişebilir
  composition may change : kompozisyon değişebilir
  condition may change : durum değişebilir
  207 Örnek daha
  density may change : yoğunluk değişebilir
  expectation may change : beklenti değişebilir
  expression may change : ifade değişebilir
  fashion may change : moda değişebilir
  fortune may change : servet değişebilir
  habit may change : alışkanlık değişebilir
  key may change : anahtar değişebilir
  level may change : seviye değişebilir
  luck may change : şans değişebilir
  manner may change : biçim değişebilir
  menu may change : menü değişebilir
  mood may change : ruh hali değişebilir
  opinion may change : fikir değişebilir
  pattern may change : tarz değişebilir
  practice may change : uygulama değişebilir
  rule may change : kural değişebilir
  scenery may change : sahne değişebilir
  shift may change : vardiya değişebilir
  situation may change : durum değişebilir
  taste may change : tad değişebilir
  temperature may change : sıcaklık değişebilir
  tempo may change : Tempo değişebilir
  thing may change : şey değişebilir
  time may change : zaman değişebilir
  tone may change : ton değişebilir
  traffic light may change : trafik ışığı değişebilir
  view may change : görünüm değişebilir
  weather may change : hava değişebilir
  wheel may change : tekerlek değişebilir
  wind may change : rüzgar değişebilir
  world may change : dünya değişebilir
  change allegiance : parti değiştirmek
  change angle : açıyı değiştirmek
  change appearance : görünüşünü değiştirmek
  change approach : yaklaşımı değiştirmek
  change arrangement : düzenlemeyi değiştirmek
  change attitude : tutumu değiştirmek
  change baby : bebek bezini değiştirmek
  change balance : dengeyi değiştirmek
  change bandage : bandajı değiştirmek
  change battery : pili değiştirmek
  change behaviour : davranışı değiştirmek
  change booking : rezervasyonu değiştirmek
  change bulb : ampulü değiştirmek
  change career : kariyerini değiştirmek
  change CD : CDyi değiştirmek
  change channel : kanalı değiştirmek/ayarlamak
  change charter : ruhsatı değiştirmek
  change climate : iklimi değiştirmek
  change clothes : kıyafet değiştirmek
  change colour : renk değiştirmek
  change complexion : genel görünüm değiştirmek
  change composition : yapıyı değiştirmek
  change conception : anlayışı değiştirmek
  change constitution : anayasayı değiştirmek
  change course : yönünü değiştirmek
  change culture : kültürü değiştirmek
  change currency : dövizi değiştirmek
  change curriculum : müfredatı değiştirmek
  change date : tarihi/randevuyu değiştirmek
  change definition : tanımı değiştirmek
  change destiny : kaderi değiştirmek
  change diaper : bebek bezi değiştirmek
  change diet : diyetini değiştirmek
  change direction : yönünü değiştirmek
  change dosage : dozu değiştirmek/ayarlamak
  change dose : dozu değiştirmek/ayarlamak
  change dressing : sargıyı değiştirmek
  change emphasis : vurguyu değiştirmek
  change ending : sonu değiştirmek
  change environment : ortamı/çevreyi değiştirmek
  change expectation : beklentiyi değiştirmek
  change expression : (yüz)ifadesini değiştirmek
  change fact : gerçeği değiştirmek
  change fate : kaderi/geleceğini değiştirmek
  change flight : uçuşu değiştirmek
  change focus : odak noktasını değiştirmek
  change form : şekli değiştirmek
  change format : biçimi değiştirmek
  change formula : formülü değiştirmek
  change frequency : frekansı/sıklığı değiştirmek/etkilemek
  change fundamentals : temelleri değiştirmek
  change fuse : sigortayı değiştirmek
  change gear : vites değiştirmek
  change grip : kavrama şekli değiştirmek
  change guard : korumayı değiştirmek
  change habit : alışkanlığı değiştirmek
  change idea : fikir değiştirmek
  change identity : kimliğini değiştirmek
  change image : görüntüyü/imajı değiştirmek
  change impression : izlenimini değiştirmek
  change itinerary : seyahat planını değiştirmek
  change key : (müzikte)anahtar değiştirmek
  change landscape : manzarayı değiştirmek
  change lane : şerit değiştirmek
  change law : kanunu değiştirmek/düzenlemek
  change level : seviyeyi/düzeyi değiştirmek
  change life : yaşam tarzını değiştirmek
  change lifestyle : yaşam tarzını değiştirmek
  change linen : örtü değiştirmek
  change meaning : anlamı değiştirmek
  change medication : ilaç tedavisini değiştirmek
  change menu : yemek listesini değiştirmek
  change method : yöntem değiştirmek
  change mode : tarzı değiştirmek
  change money : para bozdurmak
  change name : ad değiştirmek
  change nappy : (bebeğin vb) altını değiştirmek
  change nationality : milliyetini/uyruğunu değiştirmek
  change nature : özelliğini değiştirmek
  change oil : yağı değiştirmek
  change opinion : fikri değiştirmek
  change order : düzeni değiştirmek
  change outcome : sonucu değiştirmek/etkilemek
  change outlook : bakış açısını değiştirmek
  change ownership : mülkiyeti değiştirmek
  change partner : eş değiştirmek
  change password : şifre değiştirmek
  change pattern : şekli değiştirmek
  change perception : algıyı değiştirmek
  change perspective : bakış açısını değiştirmek
  change pitch : ses perdesini değiştirmek
  change place : yeri/pozisyonu değiştirmek
  change plan : planı değiştirmek
  change plea : savunmayı/ müdafaayı değiştirmek
  change plug : (elektrik)fişi değiştirmek
  change position : pozisyonu değiştirmek
  change posture : duruşu değiştirmek
  change practice : uygulamayı değiştirmek
  change profession : mesleği değiştirmek
  change regime : (hükümet) rejimi değiştirmek
  change religion : din değiştirmek
  change residence : evi değiştirmek
  change routine : alışkanlıkları değiştirmek
  change rule : kuralı değiştirmek
  change scenery : manzarayı/görünümü değiştirmek
  change setting : ortamı değiştirmek
  change sex : cinsiyeti değiştirmek
  change shape : şeklini değiştirmek
  change sheet : çarşafı değiştirmek
  change shift : Vardiyayı değiştirmek
  change situation : durumu değiştirmek
  change size : büyüklüğünü değiştirmek
  change skyline : silüeti değiştirmek
  change society : toplumu değiştirmek
  change stance : duruşunu değiştirmek
  change status : durumu/statüyü değiştirmek
  change status quo : statükoyu değiştirmek
  change story : hikayeyi değiştirmek
  change strategy : stratejiyi değiştirmek
  change string : tel (telli çalgılarda) değiştirmek
  change structure : yapıyı değiştirmek
  change style : üslubunu/tarzını değiştirmek
  change subject : konuyu değiştirmek
  change surname : soyadı değiştirmek
  change swing : sallanmayı değiştirmek
  change syllabus : özetini/müfredatı değiştirmek
  change system : sistemi değiştirmek
  change tack : yöntemi/yolu değiştirmek
  change tactic : taktik değiştirmek
  change tempo : hızı/ritmi değiştirmek
  change thing : şeyi değiştirmek
  change thinking : fikri değiştirmek
  change time : zamanı/süreyi değiştirmek
  change tone : (ses)tonu değiştirmek
  change topic : konuyu değiştirmek
  change train : tren değiştirmek
  change tyre : lastik değiştirmek
  change understanding : anlayışı değiştirmek
  change venue : mekan değiştirmek
  change view : fikrini değiştirmek
  change viewpoint : bakış açısını değiştirmek
  change voltage : voltajı değiştirmek
  change wardrobe : gardırobunu değiştirmek
  change way : yöntemini/tarzını değiştirmek
  change will : vasiyet değiştirmek
  change wording : ifadeyi değiştirmek
  change world : dünyayı/toplumu değiştirmek
  change completely : tamamen değiştirmek
  change considerably : önemli ölçüde değişmek
  change constantly : sürekli olarak değişmek
  change continually : sürekli değişmek
  change dramatically : çarpıcı bir biçimde değişmek
  change drastically : büyük ölçüde değiştirmek
  change fast : hızlı bir şekilde değişmek
  change forever : sonsuza kadar değiştirmek
  change fundamentally : temelde değiştirmek
  change gradually : kademeli olarak değiştirmek
  change greatly : büyük ölçüde değiştirmek
  change irrevocably : geri dönülemez olarak değiştirmek
  change little : biraz değiştirmek
  change markedly : belirgin olarak değiştirmek
  change overnight : gecede değiştirmek
  change permanently : kalıcı olarak değiştirmek
  change profoundly : derinden değiştirmek
  change radically : kökten değiştirmek
  change rapidly : hızla değişmek
  change significantly : önemli ölçüde değiştirmek
  change slightly : biraz değiştirmek
  change slowly : yavaşça değişmek
  change substantially : önemli ölçüde değiştirmek
  change subtly : zarif bir şekilde değiştirmek
  change suddenly : aniden değiştirmek
  change mind : fikir değiştirmek
  change over time : zamanla değişmek
  change job : işini değiştirmek
  changing bag : bebek bezi çantası
  Daha az gör

  Changed (adj) Preposition Kullanımları

  change from : ...den değişmek
  change to : ...ya çevirmek, değiştirmek
  change into : ...ya dönüşmek, değişmek
  changed (adj)

  değişmiş

  değiştirilmiş

  Changed ile Bağlantılı Kelimeler