Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Considerable ne demek?

Considerable ne demek? Considerable ne anlama gelir? Considerable İngilizce örnek cümle. Considerable eş anlamlıları.

  considerable (adj)

  kayda değer

  hatırı sayılır, oldukça çok, bir hayli, önemli, dikkat çeken

  Considerable (adj) ingilizce örnek cümle

  After playing tennis all summer, I've acquired considerable skill.

  Bütün yaz tenis oynadıktan sonra, kaydadeğer beceri kazandım.

  Insects have considerable value in experimental biology.

  Böcekler deneysel biyolojide önemli bir değere sahiptir.

  He gave her a considerable sum of money.

  Ona önemli miktarda para verdi.

  Considerable (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, önemli anlamında kullanılabilir.
  important (adj) : önemli
  significant (adj) : önemli
  notable (adj) : kayda değer
  momentous (adj) : çok önemli
  substantial (adj) : önemli, dayanıklı
  remarkable (adj) : kayda değer
  considerable (adj) : kayda değer


  Considerable (adj) Collocations

  considerable achievement : büyük başarı
  considerable advance : önemli ilerleme
  considerable advantage : önemli avantaj
  considerable amount : büyük miktar
  considerable attention : büyük dikkat
  65 Örnek daha
  considerable charm : önemli çekicilik
  considerable commitment : önemli taahhüt
  considerable concern : önemli endişe
  considerable confidence : kayda değer bir güven
  considerable controversy : kayda değer tartışma
  considerable cost : önemli maliyet
  considerable debate : dikkate değer tartışma
  considerable degree : dikkate değer derece
  considerable demand : önemli/büyük talep
  considerable detail : önemli ayrıntı
  considerable difference : önemli fark
  considerable disagreement : hatırı sayılır bir anlaşmazlık
  considerable disappointment : önemli/büyük hayal kırıklığı
  considerable dispute : önemli tartışma
  considerable distress : önemli sıkıntı
  considerable diversity : kayda değer çeşitlilik
  considerable effort : dikkate değer çaba
  considerable element : önemli unsur
  considerable enthusiasm : hatırı sayılır bir coşku
  considerable evidence : dikkate değer kanıt
  considerable exertion : hatırı sayılır bir çaba
  considerable experience : kaydadeğer deneyim
  considerable flexibility : önemli esneklik
  considerable gain : önemli kazanım
  considerable growth : önemli büyüme
  considerable handicap : önemli engel
  considerable hardship : önemli sıkıntı
  considerable harm : önemli zarar
  considerable hesitation : hatırı sayılır tereddüt
  considerable impact : kayda değer etki
  considerable importance : dikkate değer önem
  considerable improvement : önemli gelişme
  considerable inconvenience : hatırı sayılır rahatsızlık
  considerable increase : önemli artış
  considerable influence : büyük etki
  considerable intelligence : üstün/dikkate değer zeka
  considerable interest : büyük ilgi
  considerable library : hatırı sayılır kütüphane
  considerable loss : büyük kayıp
  considerable magnitude : kayda değer büyüklük
  considerable number : önemli sayı
  considerable pleasure : hatırı sayılır zevk
  considerable popularity : dikkate değer popülarite
  considerable potential : kayda değer potansiyel
  considerable pressure : kayda değer baskı
  considerable profit : hatırı sayılır kâr
  considerable progress : önemli ilerleme
  considerable promise : önemli vaat
  considerable relief : hatırı sayılır bir rahatlama
  considerable research : dikkate değer araştırma
  considerable restraint : önemli kısıtlama
  considerable scale : önemli ölçek
  considerable scepticism : aşırı şüphecilik
  considerable similarity : hatırı sayılır benzerlik
  considerable size : önemli büyüklük, boyut
  considerable skill : büyük/önemli beceri
  considerable step : önemli adım
  considerable stress : kayda değer stres
  considerable support : önemli destek
  considerable time : epey zaman
  considerable variation : önemli değişim
  considerable variety : kaydadeğer çeşitlilik
  considerable extent : önemli ölçüde
  a considerable amount of : azımsanmayacak miktarda ...
  a considerable majority of : ...nın önemli çoğunluğu
  Daha az gör