Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Remarkable ne demek?

Remarkable ne demek? Remarkable ne anlama gelir? Remarkable İngilizce örnek cümle. Remarkable eş anlamlıları.

  remarkable (adj)

  kayda değer

  fevkalade, olağanüstü, dikkate değer

  Remarkable (adj) ingilizce örnek cümle

  MRI does not conclusively show any remarkable damage.

  MR, kesin olarak herhangi bir kayda değer hasar göstermemektedir.

  Remarkable (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, önemli anlamında kullanılabilir.
  important (adj) : önemli
  significant (adj) : önemli
  notable (adj) : kayda değer
  momentous (adj) : çok önemli
  substantial (adj) : epey, dayanıklı
  remarkable (adj) : kayda değer
  considerable (adj) : kayda değer


  Remarkable (adj) Collocations

  absolutely remarkable : kesinlikle dikkat çekici
  particularly remarkable : özellikle dikkate değer
  pretty remarkable : oldukça dikkat çekici
  quite remarkable : oldukça dikkat çekici
  rather remarkable : oldukça dikkat çekici
  76 Örnek daha
  really remarkable : gerçekten dikkate değer
  truly remarkable : gerçekten dikkat çekici
  equally remarkable : eşit derecede dikkate değer
  especially remarkable : özellikle dikkat çekici/dikkate değer
  fairly remarkable : oldukça dikkate değer
  just remarkable : sadece dikkate değer
  remarkable ability : dikkate değer yetenek
  remarkable accomplishment : dikkate değer başarı
  remarkable accuracy : dikkate değer doğruluk
  remarkable achievement : olağanüstü başarı
  remarkable advance : kayda değer ilerleme
  remarkable aspect : dikkate değer görünüş
  remarkable book : dikkat çekici kitap
  remarkable capacity : dikkate değer kapasite
  remarkable coincidence : olağanüstü tesadüf
  remarkable collection : dikkat çekici koleksiyon
  remarkable comeback : olağanüstü geri dönüş
  remarkable consistency : dikkate değer tutarlılık
  remarkable continuity : dikkate değer süreklilik
  remarkable correlation : dikkat çekici ilişki
  remarkable courage : dikkat çekici cesaret
  remarkable degree : kayda değer derece
  remarkable development : dikkate değer gelişme
  remarkable discovery : dikkate değer keşif
  remarkable diversity : dikkate değer çeşitlilik
  remarkable ease : dikkate değer kolaylık
  remarkable effect : dikkate değer etki
  remarkable effort : kayda değer çaba
  remarkable endurance : olağanüstü dayanıklılık
  remarkable escape : kayda değer kaçış
  remarkable event : olağanüstü olay
  remarkable example : dikkate değer bir örnek
  remarkable expansion : olağanüstü genişleme
  remarkable feat : olağanüstü beceriklilik
  remarkable feature : dikkate değer özellik/kısım
  remarkable find : kaydadeğer buluş
  remarkable gift : dikkat çekici hediye
  remarkable improvement : dikkate değer gelişme
  remarkable insight : dikkate değer bir anlayış
  remarkable job : olağanüstü iş
  remarkable lack : dikkat çekici eksiklik
  remarkable likeness : dikkat çekici benzerlik
  remarkable performance : olağanüstü performans
  remarkable persistence : kayda değer ısrar
  remarkable phenomenon : olağanüstü fenomen
  remarkable piece : olağanüstü parça
  remarkable poise : dikkat çekici denge
  remarkable progress : dikkate değer süreç
  remarkable range : dikkate değer aralık
  remarkable rapidity : olağanüstü hızlılık
  remarkable record : olağanüstü kayıt
  remarkable recovery : olağanüstü iyileşme
  remarkable reduction : dikkate değer bir azalma
  remarkable regularity : dikkate değer düzenlilik
  remarkable resemblance : dikkate değer bir benzerlik
  remarkable resilience : kayda değer esneklik
  remarkable restraint : dikkate değer kısıtlama
  remarkable similarity : dikkate değer benzerlik
  remarkable skill : olağanüstü yetenek
  remarkable speed : olağanüstü hız
  remarkable story : dikkat çekici hikaye
  remarkable success : olağanüstü başarı
  remarkable talent : olağanüstü yetenek
  remarkable testament : olağanüstü vasiyet
  remarkable testimony : dikkate değer tanıklık
  remarkable thing : dikkat çekici şey
  remarkable transformation : kayda değer dönüşüm
  remarkable tribute : olağanüstü haraç
  remarkable triumph : olağanüstü zafer
  remarkable turn : olağanüstü dönüş
  remarkable variety : olağanüstü çeşitlilik
  remarkable victory : olağanüstü zafer
  remarkable win : olağanüstü kazanç
  remarkable woman : olağanüstü kadın
  seem remarkable : olağanüstü görünmek
  a remarkable amount of : hatırı sayılır miktarda ...
  Daha az gör

  Remarkable (adj) Preposition Kullanımları

  remarkable for : ... ile tanınan