Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Significant ne demek?

Significant ne demek? Significant ne anlama gelir? Significant İngilizce örnek cümle. Significant eş anlamlıları.

  significant (adj)

  önemli

  mühim, kayda değer

  Significant (adj) ingilizce örnek cümle

  The increase in global temperatures has had a significant impact on polar ice caps.

  Küresel sıcaklıklardaki artışın kutup buzulları üzerinde önemli bir etkisi oldu.

  Significant (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, önemli anlamında kullanılabilir.
  important (adj) : önemli
  significant (adj) : önemli
  notable (adj) : kayda değer
  momentous (adj) : çok önemli
  substantial (adj) : epey, dayanıklı
  remarkable (adj) : kayda değer
  considerable (adj) : kayda değer


  Significant (adj) Collocations

  culturally significant : kültürel açıdan önemli
  highly significant : son derece önemli
  historically significant : tarihsel olarak önemli
  particularly significant : özellikle önemli
  statistically significant : istatistik olarak anlamlı
  80 Örnek daha
  especially significant : özellikle önemli
  extremely significant : son derece önemli
  significant achievement : önemli başarı
  significant addition : önemli ekleme
  significant adjustment : önemli ayar
  significant advance : önemli ilerleme
  significant alteration : önemli değişiklik
  significant amount : önemli miktar
  significant benefit : önemli fayda
  significant breakthrough : önemli atılım
  significant challenge : önemli zorluk/sorun
  significant change : anlamlı/önemli değişiklik
  significant consequence : önemli sonuç
  significant contribution : önemli katkı
  significant contributor : önemli destekçi
  significant correlation : önemli ilişki
  significant damage : önemli hasar
  significant decrease : önemli düşüş
  significant degree : önemli derecede
  significant depletion : önemli azalma
  significant development : önemli gelişme
  significant difference : önemli fark
  significant dimension : önemli boyut
  significant disagreement : önemli anlaşmazlık
  significant discovery : önemli keşif
  significant discrepancy : önemli tutarsızlık
  significant distinction : önemli ayrım/fark
  significant drawback : önemli dezavantaj
  significant effect : önemli etki
  significant erosion : önemli erozyon
  significant event : önemli olay
  significant evidence : önemli kanıt
  significant exception : önemli istisna
  significant factor : önemli etken
  significant feature : önemli özellik
  significant finding : önemli bulgu
  significant fraction : önemli bölüm
  significant gain : önemli kazanç
  significant gap : önemli fark
  significant growth : önemli büyüme
  significant impact : önemli etki
  significant improvement : önemli ilerleme
  significant increase : önemli artış
  significant indicator : önemli gösterge
  significant influence : önemli etki
  significant innovation : önemli yenilik
  significant level : önemli seviye
  significant link : önemli bağlantı
  significant loss : önemli kayıp
  significant majority : önemli çoğunluk
  significant minority : önemli azınlık
  significant number : önemli sayı
  significant part : önemli bölümü
  significant percentage : önemli yüzde
  significant portion : önemli bölüm
  significant problem : önemli sorun
  significant progress : önemli gelişme
  significant proportion : önemli oranı
  significant reduction : önemli/belirgin azalma
  significant reform : önemli yenilik
  significant relationship : önemli ilişki
  significant rise : önemli artış
  significant risk : önemli risk
  significant role : önemli rol
  significant share : önemli pay
  significant shift : önemli değişiklik
  significant shortcoming : önemli eksiklik
  significant similarity : anlamlı benzerlik
  significant step : önemli adım
  significant threat : önemli tehdit
  significant underestimate : önemli eksik
  significant variation : önemli değişiklik
  significant weakness : önemli zayıflık
  deem sth significant : bir şeyi önemli görmek
  make sth significant : önemli hâle getirmek
  regard sth as significant : bir şeyi önemli görmek
  remain significant : önemli kalmak
  significant figures : önemli kişiler/şekiller/rakamlar
  significant interaction : önemli etkileşim
  a significant amount of : önemli miktarda ...
  Daha az gör

  Significant (adj) Preposition Kullanımları

  significant for : ... için önemli
  significant to : ... için önemli