Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Substantial ne demek?

Substantial ne demek? Substantial ne anlama gelir? Substantial İngilizce örnek cümle. Substantial eş anlamlıları.

  substantial (adj)

  epey

  büyük, ciddi, önemli, azımsanmayacak miktarda

  Substantial (adj) ingilizce örnek cümle

  If the drug is successful, it will be a substantial advance in curing blindness.

  Eğer ilaç başarılı olursa, körlüğün tedavisinde önemli bir ilerleme olacaktır.

  The country has suffered substantial territorial losses in this war.

  Ülke bu savaşta önemli toprak kayıpları yaşadı.

  dayanıklı

  sağlam (bina vs)

  Substantial (adj) ingilizce örnek cümle

  Those workers have built many substantial buildings in the recent years.

  Bu işçiler son yıllarda birçok sağlam bina inşa ettiler.

  Substantial (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, önemli anlamında kullanılabilir.
  important (adj) : önemli
  significant (adj) : önemli
  notable (adj) : kayda değer
  momentous (adj) : çok önemli
  substantial (adj) : epey, dayanıklı
  remarkable (adj) : kayda değer
  considerable (adj) : kayda değer


  Substantial (adj) Collocations

  substantial acquisition : önemli kazanım
  substantial advance : önemli ilerleme
  substantial alteration : önemli değişiklik
  substantial amount : önemli miktar
  substantial change : önemli değişiklik
  35 Örnek daha
  substantial chunk : büyük parça
  substantial damage : önemli hasar
  substantial debt : yüklü borç
  substantial decline : önemli düşüş
  substantial decrease : önemli düşüş/azalma
  substantial deficit : önemli açık
  substantial difference : önemli fark
  substantial disagreement : önemli bir anlaşmazlık
  substantial discrepancy : önemli tutarsızlık
  substantial donation : yüklü bağış
  substantial drop : önemli düşüş
  substantial evidence : somut/önemli kanıt
  substantial fall : önemli düşüş
  substantial fraction : büyük kesir
  substantial gain : önemli kazanım
  substantial impact : önemli etki
  substantial improvement : önemli gelişme
  substantial increase : önemli artış
  substantial influence : önemli etki
  substantial investment : büyük / yüklü yatırım
  substantial loss : önemli kayıp
  substantial majority : büyük çoğunluk
  substantial minority : önemli azınlık
  substantial number : önemli sayı
  substantial part : önemli kısım
  substantial portion : önemli kısım
  substantial profit : önemli kar
  substantial progress : önemli gelişme
  substantial revenue : önemli gelir
  substantial reward : önemli ödül
  substantial rise : önemli artış
  substantial risk : büyük risk
  substantial role : önemli rol
  substantial variation : önemli değişim
  a substantial number of : önemli sayıda ...
  Daha az gör