Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Declining ne demek?

Declining ne demek? Declining ne anlama gelir? Declining İngilizce örnek cümle. Declining eş anlamlıları.

  declining (adj)

  azalan

  düşüş halinde

  Decline (adj) ingilizce örnek cümle

  Declining housing prices are another cause of slow economic growth.

  Düşen konut fiyatları yavaş ekonomik büyümenin bir başka nedenidir.

  gerileyen

  Decline (v) Collocations

  declining demand : azalan talep
  declining importance : azalan önem
  declining number : azalan sayı
  declining profit : azalan kar
  declining profitability : azalan karlılık
  decline (v)

  azalmak

  düşmek, alçalmak

  Decline (v) ingilizce örnek cümle

  The value of the dollar declines as the rate of inflation rises.

  Enflasyon oranı arttıkça doların değeri düşmektedir.

  The number of fish in the ocean is steadily declining.

  Okyanustaki balık sayısı giderek azalmaktadır.

  Voter support for the party has declined by over 25 due to the leader's recent scandals.

  Partiye seçmen desteği, liderin son skandallarından dolayı 25'ten fazla azaldı.

  reddetmek

  geri çevirmek

  Decline (v) ingilizce örnek cümle

  I had to decline the invitation because I was ill.

  Daveti reddetmek zorunda kaldım, çünkü hastaydım.

  The minister declined to comment about the progress of the peace talks.

  Bakan barış görüşmelerinin ilerleyişi hakkında yorum yapmak istemedi.

  gerilemek

  çökmek, düşmek

  Decline (v) ingilizce örnek cümle

  His health has declined since the accident.

  Kazadan beri sağlığı geriledi.

  My grandmother's health has been declining progressively for several months.

  Büyük annemin sağlığı birkaç aydır giderek kötüleşiyor.

  Decline (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, azalmak anlamında kullanılabilir.
  fall (v) : düşmek, azalmak
  decrease (v) : azalmak
  drop (v) : düşürmek, azalmak, bırakmak, arabayla bırakmak
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  shrink (v) : küçülmek
  diminish (v) : azalmak
  lessen (v) : azaltmak

  Bu kelimeler; bir teklifi vs reddetmek, geri çevirmek anlamında kullanılabilir.
  refuse (v) : reddetmek
  reject (v) : reddetmek
  turn down (pv) : reddetmek, azaltmak (ses, ısı)
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek

  Bu kelimeler; daha kötü duruma giden bir şeyi anlatırken kullanılabilir.
  deteriorate (v) : kötüleşmek
  fade (v) : solmak, yavaş yavaş kaybolmak
  weaken (v) : zayıflatmak
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  worsen (v) : kötüleşmek

  Bu kelimeler, bir şeyin gücünün azalması anlamında kullanılabilir.
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  sink (v) : batmak
  fade (v) : solmak, yavaş yavaş kaybolmak
  weaken (v) : zayıflatmak
  abate (v) : hafiflemek
  wane (v) : solmak
  subside (v) : hafiflemek, çökmek
  ebb (v) : çekilmek, azalmak


  Decline (v) Collocations

  asset may decline : varlık düşebilir
  attendance may decline : katılım düşebilir
  catch may decline : yakalama azalabilir
  confidence may decline : güven azalabilir
  consumption may decline : tüketim düşebilir
  49 Örnek daha
  demand may decline : talep azalabilir
  density may decline : yoğunluk azalabilir
  economy may decline : ekonomi gerileyebilir
  employment may decline : istihdam azalabilir
  enrolment may decline : kayıt düşüş gösterebilir
  fortune may decline : servet düşüş gösterebilir
  income may decline : gelir düşebilir
  index may decline : endeks düşüş gösterebilir
  industry may decline : sanayi düşüş gösterebilir
  inequality may decline : eşitsizlik düşebilir
  investment may decline : yatırım düşebilir
  market may decline : piyasa düşüş gösterebilir
  morale may decline : moral düşüş gösterebilir
  number may decline : numara düşebilir
  percentage may decline : yüzde düşüş gösterebilir
  popularity may decline : popülerlik düşebilir
  population may decline : nüfus azalabilir
  productivity may decline : verimlilik düşebilir
  profit may decline : kar düşüş gösterebilir
  proportion may decline : oran azalabilir
  rate may decline : oran düşebilir
  receipt may decline : alındı düşebilir
  return may decline : kâr/getiri düşebilir
  sale may decline : satış düşüş gösterebilir
  size may decline : büyüklük düşebilir/azalabilir
  standing may decline : saygınlık/pozisyon düşebilir
  stock may decline : stok azalabilir
  strength may decline : güç azalabilir
  tourism may decline : turizm azalabilir
  trade may decline : ticaret düşüş gösterebilir
  unemployment may decline : işsizlik düşebilir
  value may decline : değer düşebilir
  yield may decline : verim düşebilir
  decline request : ricayı reddetmek
  decline considerably : önemli ölçüde düşmek
  decline dramatically : çarpıcı biçimde azalmak
  decline drastically : büyük ölçüde reddetmek
  decline fast : hızla azalmak/gerilemek
  decline gradually : yavaş yavaş azalmak
  decline politely : kibarca reddetmek
  decline quickly : hızla düşmek/azalmak
  decline rapidly : hızla azalmak
  decline respectfully : saygılı bir şekilde reddetmek
  decline sharply : keskin bir şekilde reddetmek
  decline significantly : önemli ölçüde azalmak/gerilemek
  decline slightly : biraz azalmak
  decline slowly : yavaş yavaş azalmak
  decline steadily : sürekli düşmek
  decline substantially : önemli ölçüde azalmak
  Daha az gör

  Decline (v) Preposition Kullanımları

  decline to : ...ya düşmek
  decline from : ...den düşmek/azalmak
  decline by ... percent : yüzde ... azalmak