Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Large ne demek?

Large ne demek? Large ne anlama gelir? Large İngilizce örnek cümle. Large eş anlamlıları.

  large (n)

  büyük hazne

  Large (adj) Collocations

  a large array of : çok çeşitli ...
  large (adj)

  büyük

  geniş, çok, iri

  Large (adj) ingilizce örnek cümle

  Syria is a large country in the Middle East.

  Suriye, Orta Doğu'da büyük bir ülke.

  Large (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, son derece büyük olan şeyleri anlatmak için kullanılabilir.
  big (adj) : büyük
  large (adj) : büyük
  great (adj) : büyük, mükemmel
  huge (adj) : kocaman
  massive (adj) : muazzam
  enormous (adj) : muazzam
  tremendous (adj) : devasa
  immense (adj) : muazzam
  vast (adj) : çok büyük
  giant (adj) : dev
  gigantic (adj) : devasa
  colossal (adj) : devasa
  monumental (adj) : devasa


  Large (adj) Collocations

  abnormally large : anormal derecede büyük
  comparatively large : nispeten büyük
  correspondingly large : buna uygun olarak büyük
  increasingly large : giderek daha büyük
  incredibly large : inanılmaz derecede büyük
  117 Örnek daha
  infinitely large : sonsuz büyük
  particularly large : özellikle büyük
  relatively large : nispeten büyük
  similarly large : aynı şekilde büyük
  sufficiently large : yeterince büyük
  surprisingly large : şaşırtıcı derecede büyük
  unusually large : alışılmadık derecede büyük
  especially large : özellikle büyük/geniş
  exceedingly large : son derece büyük
  exceptionally large : müthiş derecede büyük
  extremely large : son derece büyük/geniş
  fairly large : oldukça büyük
  large enough : yeterince geniş, büyük
  disproportionately large : orantısız bir şekilde büyük
  large advance : büyük avans
  large amount : büyük miktar
  large apartment : büyük apartman
  large area : geniş alan
  large attendance : büyük katılım
  large audience : geniş kitle
  large backlog : büyük birikmiş iş
  large bank : büyük banka
  large beak : büyük gaga
  large body : büyük beden/kütle
  large bowel : kalın bağırsak
  large breakfast : harika, büyük kahvaltı
  large breast : büyük meme
  large capacity : geniş kapasite
  large catch : büyük av
  large chain : büyük zincir
  large chunk : büyük parça
  large city : büyük şehir
  large claim : büyük talep
  large claw : büyük pençe
  large collection : büyük koleksiyon
  large colony : büyük koloni
  large community : büyük topluluk
  large company : büyük şirket
  large complex : büyük kompleks
  large corporation : büyük şirket
  large cross section : büyük kesit
  large debt : büyük borç
  large decrease : büyük düşüş/azalma
  large deficit : büyük açık
  large degree : büyük derece
  large difference : büyük fark
  large dimension : büyük boyut
  large discrepancy : büyük tutarsızlık
  large ear : büyük kulak
  large earthquake : büyük deprem
  large empire : büyük imparatorluk
  large employer : büyük işveren
  large excess : büyük fazlalık
  large explosion : büyük patlama
  large fireplace : büyük şömine
  large firm : büyük firma
  large fraction : büyük kesir
  large galaxy : büyük galaksi
  large gathering : büyük toplantı
  large ground : geniş etraf / çevre /saha
  large group : büyük grup
  large income : büyük gelir
  large intestine : kalın bağırsak
  large library : büyük kütüphane
  large majority : büyük çoğunluk
  large male : büyük erkek
  large manufacturer : büyük üretici
  large minority : büyük azınlık
  large number : büyük sayı, önemli oran
  large order : yüklü sipariş
  large part : büyük bölüm
  large percentage : büyük yüzde
  large piece : büyük parça
  large population : büyük nüfus
  large portion : büyük bölüm
  large profit : büyük kar
  large proportion : büyük bölümü
  large quantities : büyük miktarlar
  large range : çok çeşitli
  large representation : büyük temsil
  large reserve : büyük rezerv
  large reward : büyük ödül
  large role : büyük rol
  large sample : büyük örnek
  large scale : büyük ölçek
  large section : büyük bölüm
  large size : büyük boy
  large source : büyük kaynak
  large space : geniş alan
  large stomach : büyük karın / mide
  large store : büyük mağaza
  large stretch : büyük streç
  large supply : geniş kaynak
  large surplus : büyük fazlalık
  large theatre : büyük tiyatro
  large tip : yüksek bahşiş
  large turnover : büyük iş hacmi
  large variety : çok çeşitli
  large volume : büyük hacim
  become large : genişlemek
  grow large : genişlemek, irileşmek
  a large number of : çok sayıda ...
  a large amount of : çok miktarda ...
  a large quantity of : çok miktarda ...
  largest rival : en büyük rakip
  a large variety of : çok çeşitli ...
  a large portion of : ...nın büyük bir kısmı
  in large quantities : büyük miktarlarda
  large amounts of : büyük miktarlarda ...
  large numbers of : çok sayıda ...
  larger version : daha büyük versiyon
  larger trend : daha büyük eğilim
  larger public : daha geniş halk
  larger context : daha geniş bağlam
  larger premises : daha büyük tesisler
  larger society : daha büyük toplum
  larger issue : daha büyük sorun
  Daha az gör

  Large (adj) Preposition Kullanımları

  at large : genel olarak / kaçak

  Large ile Bağlantılı Kelimeler